Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 7. marts 2014

Europa-Kommissionen når sine mål for ligestilling 11 måneder før tid

Kommissionen markerer kvindernes internationale kampdag med nyheden om, at den har nået sine mål for repræsentation af kvinder 11 måneder tidligere end ventet.

Næstformand Maroš Šefčovič udtalte: "Det glæder mig, at vi kan fejre kvindernes internationale kampdag med bevis på konkrete fremskridt for ligestillingen i Europa-Kommissionen."

"Kommissionen står over for voksende udfordringer: ændringer i sammensætningen af arbejdskraften, 5 procents personalenedskæring og voksende forventninger fra vores partnere. Så det er ikke længere bare ønskeligt at få det bedst mulige ud af alle vores ansatte, kvinder som mænd. Det er helt afgørende. Derfor har lige muligheder været en central prioritering i min embedsperiode, og jeg håber min efterfølger vil bygge videre på denne succes."

Strategien for lige muligheder 2010-2014 fastlagde mål for den 31. december 2014 på tre områder, hvor kvinder er underrepræsenteret: 25 % i den øverste ledelse, 30 % på mellemlederniveau og 43 % i ikke-ledende administratorstillinger.

De seneste tal viser, at alle tre mål blev nået den 1. februar 2014: 27,9 % af den øverste ledelse, 30,3 % af mellemlederne og 43,2 % af de ikke-ledende administratorer er nu kvinder. Disse andele forventes at stige yderligere. Det er en væsentlig forbedring i forhold til 1995, hvor bare 4 % af de øverste ledere, 10,7 % af mellemlederne og 23,9 % af de ikke-ledende administrator var kvinder.

Kommissionen har siden 1988 gjort en aktiv indsats for at forbedre sin interne kønsbalance. Den aktuelle strategi, som blev vedtaget i den nuværende Kommissions første år i 2010, bygger på tidligere resultater, samtidig med at den sender et signal om fornyet ambition. Tidligere erfaringer har vist, at hvis mål skal være effektive, skal de ledsages af tiltag på arbejdspladsen. Den seneste revision af personalevedtægten, som trådte i kraft den 1. januar 2014, indeholdt en udtrykkelig henvisning til en fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet. I øjeblikket arbejder ca. 10 % af Kommissionens ansatte hjemmefra, og omkring 40 % af personalet har mulighed for at arbejde hvor som helst og når som helst. Der er bevis for, at fleksibilitet især for kvinder er en væsentlig faktor, der kan tilskynde dem til at påtage sig et større ansvar.

Den nuværende strategi anerkender også, at toplederes engagement er afgørende for succes. Kommissionen har derfor sørget for de rette betingelser for større lederskab og ansvar i den øversten ledelse. De enkelte generaldirektorater og tjenester skal gøre rede for deres resultater i forhold til en fælles resultatramme. Deres respektive resultater vurderes på grundlag af beregningen af et indeks for lige muligheder. Det førte til den første udmærkelse for afbalancerede arbejdspladser til ni generaldirektorater, som går forrest i kampen for lige muligheder. Generaldirektoratet for Menneskelige Ressourcer og Sikkerhed står også for en kvartalsmæssig overvågning af målene for kønsbalancen på generaldirektoratsniveau.

Baggrund

Meddelelse om strategien for lige muligheder for mænd og kvinder i Europa-Kommissionen (2010–2014):

http://ec.europa.eu/civil_service/docs/equal_opp/strategie_1554_en.pdf

Kontaktpersoner:

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

For borgerne: Europe Direct pr. telefon00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. e-mail


Side Bar