Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europske komisije - Priopćenja za medije

Prekretnica u politikama EU-a u području pravosuđa i unutarnjih poslova

Brisel, 01 prosinac 2014

Danas je obilježen ključni trenutak u policijskoj i pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima u Europskoj uniji. Od danas, 1. prosinca 2014., pet godina nakon stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona, na akte u ovom području se kao i u drugim područjima zakonodavstva EU-a primjenjuju uobičajene ovlasti Komisije i Suda Europske unije

Time je označena prekretnica za cjelokupno područje pravosuđa i unutarnjih poslova jer se ukidaju ograničenja pravosudne kontrole koju provodi Sud Europske unije te ograničenja Komisijine uloge čuvarice Ugovora u području pravosudne suradnje u kaznenim stvarima, što znači da će Komisija biti ovlaštena pokretati postupke zbog povrede u slučaju nepravilne provedbe zakonodavstva EU-a koje su države članice prethodno jednoglasno prihvatile.

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans objasnio je što ta promjena znači za europske građane i sustave policije i kaznenog pravosuđa: „Europa nije samo jedinstveno tržište ili ekonomska i monetarna unija,ona je i europsko područje slobode, sigurnosti i pravde za sve njezine građane.Politike u području pravosuđa i unutarnjih poslova od danas su napokon izjednačene s drugim politikama EU-a.Time će one postati transparentnije i demokratičnije.Od sada će se sudski nadzor koji provodi Sud Europske unije te provedbene ovlasti Komisije primjenjivati i na mjere policijske suradnje te akte u području kaznenog prava, što će pridonijeti jačanju prava i pravne sigurnosti građana.”

Do danas je policijska i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima bila posljednji dio takozvanog „trećeg stupa” zakonodavstva Unije koji je prije obuhvaćao cjelokupno područje pravosuđa i unutarnjih poslova. Njegova je transformacija započela sa stupanjem na snagu Ugovora iz Lisabona 1. prosinca 2009. Petogodišnje prijelazno razdoblje omogućilo je državama članicama i Komisiji da se pripreme za ovu promjenu te osiguraju nesmetan prijelaz na novi način donošenja zakona i pravosudne kontrole u ovom području.

Komisija je 28. studenoga donijela i prijedloge za povlačenje 24. zastarjela akta iz ovog područja, bilo stoga što više nisu relevantni ili stoga što su zamijenjeni drugim mjerama. Radi pravne sigurnosti Komisija predlaže da Europski parlament i Vijeće povuku mjere koje su navedene u tom prijedlogu.

Otvorena i sigurna Europa

Osiguranje slobode, sigurnosti i pravde ključni je cilj Europske unije. Od stupanja na snagu Ugovora iz Amsterdama 1999. učinjeno je mnogo na osiguranju otvorene i sigurne Europe utemeljene na poštovanju temeljnih prava i odlučnosti u služenju europskim građanima: dogovoren je zajednički europski sustav azila kojim se poboljšavaju standardi za osobe kojim je potrebna zaštita. Ojačan je Schengenski prostor koji predstavlja jedno od najvažnijih dostignuća europskog projekta. Zakonodavstvom i praktičnom suradnjom sada su osigurani zajednički instrumenti za zaštitu europskih društava i gospodarstava od teškog i organiziranog kriminala.

Europski povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos izjavio je: „Prvog prosinca obilježava se završetak prijelaznog razdoblja za politike pravosuđa i unutarnjih poslova te otvara novo poglavlje s dodatnim odgovornostima u području migracija i unutarnjih poslova.Napori EU-a u području migracija, azila i sigurnosnih pitanja ključni su kako bi se svim građanima u Europi osigurala otvorena, napredna i sigurna sredina za rad i život.Još uvijek postoje brojni izazovi, i iako znamo da ne postoje jednostavna rješenja,postoji jaka politička volja.Uvjeren sam da zajedničkim naporima možemo ostvariti uspjeh.”

Europsko područje pravde i temeljnih prava

Proteklih godina Komisija je postavila kamene temeljce istinskog europskog područja pravde i temeljnih prava zasnovanog na uzajamnom povjerenje u službi europskih građana. Već su poduzeti važni koraci: novim europskim pravima za žrtve kriminala, jačanjem prava na pravično suđenje osumnjičenicima u kaznenim predmetima te lakšim uzajamnim priznavanjem presuda poboljšan je pristup pravdi, a Komisijinim prijedlozima o zaštiti osobnih podataka ojačat će se temeljna prava i digitalno jedinstveno tržište.

Vĕra Jourová, povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova, izjavila je: „Građani od svoje države očekuju da im zajamči pravdu, zaštitu i pravičnost: za to je potrebno zajedničko djelovanje na europskoj razini na temelju zajedničkih vrijednosti.Budući da europski građani u sve većem broju studiraju, rade, obavljaju poslovnu djelatnost, sklapaju brakove i dobivaju djecu u različitim državama Unije, potrebno je nastaviti jačati pravosudnu suradnju među državama članicama EU-a, korak po korak, uz ostvarenje konkretnih rezultata za građane i poduzeća.”

Ujedinjena Kraljevina nastavlja pridonositi borbi protiv organiziranog kriminala i terorizma na području EU-a.

Nakon službenog priopćenja popisa mjera kojima bi se Ujedinjena Kraljevina ponovno željela priključiti, Komisija je danas donijela odluku da se Ujedinjenog Kraljevini dopusti sudjelovanje u ključnim mjerama EU-a u području policijske suradnje i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima.

Oslanjajući se na posebne odredbe članka 10. Protokola 36. priloženog Ugovoru, Ujedinjena Kraljevina je u srpnju 2013. odlučila iskoristiti svoje pravo na mogućnost nesudjelovanja u cijelom paketu mjera od 1. prosinca 2014. u svim aktima EU-a donesenima u okviru prijašnjeg trećeg stupa koji nisu izmijenjeni od stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona. Ujedinjena Kraljevina je 20. studenoga 2014. objavila da ponovno želi sudjelovati u 35 instrumenata iz navedenog područja. Današnjom odlukom Komisije Ujedinjenoj Kraljevini omogućeno je da odmah ponovno sudjeluje u 29 neshengenskih mjera, uključujući Europol. Vijeće EU-a dužno je donijeti Odluku o ponovnom sudjelovanju Ujedinjene Kraljevine u 6 shengenskih mjera.

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans izjavio je: „Europska komisija pozdravlja odluku Ujedinjene Kraljevine da nastavi surađivati sa svojim susjedima u borbi protiv prekograničnog kriminala na razini EU-a. Britanija je kroz povijest uvijek bila na začelju pomažući u izradi europskih politika o uzajamnom priznavanju u području pravosuđa i unutarnjih poslova te se veselim što će se u tom području još uvijek čuti njezin glas.”

Kontekst

S prestankom „trećeg stupa” nakon uvođenja Ugovora iz Lisabona odredbe o policijskoj i pravosudnoj suradnji inkorporirane su u glavu V. Ugovora o funkcioniranju Europske unije te se od sada primjenjuju pravila kojima se uređuje ta glava. Kao prijelazna mjera, u pogledu akata Unije u području policijske suradnje i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima do 1. prosinca 2014. nisu se primjenjivale ovlasti Komisije utvrđene člankom 258. UFEU-a (postupak zbog povrede), a ovlasti Suda Europske unije u pogledu tih akata ostale su iste kao i prije stupanja Ugovora na snagu.

Nakon isteka prijelaznog razdoblja Sud Europske unije imat će punu nadležnost nad provedbom pravosudne suradnje u kaznenim stvarima te policijske suradnje, a Komisija će moći pokrenuti postupke zbog povrede protiv bilo koje države članice koja krši zakonodavstvo EU-a.

Dodatne informacije

Političke smjernice predsjednika Junckera: Pravda i temeljna prava

Političke smjernice predsjednika Junckera: Migracija

Govor prvog potpredsjednika Timmermansa: Novo poglavlje u prekograničnom kaznenom pravosuđu

MEMO: Glavna postignuća u području pravosuđa i unutarnjih poslova

Web-mjesto Glavne uprave za pravosuđe

Komunikacija: Jačanje povjerenja, mobilnosti i rasta u Uniji

Web-mjesto Glavne uprave za unutarnje poslove

Komunikacija: Stvaranje otvorene i sigurne Europe

IP/14/2266

Osobe za kontakt s medijima

Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)
Tim McPHIE (+ 32 2 295 86 02)

Upiti građana:


Side Bar