Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 6 mars 2014

“IT-tekniken är för viktig för att överlåtas åt männen!”

Europas digitala ekonomi och appsektor går för högtryck – men var finns kvinnorna?

Fakta om kvinnor i den digitala ekonomin:

  • Endast 9 av 100 europeiska apputvecklare är kvinnor.

  • Endast 19 % av cheferna i IKT-företag är kvinnor (jämfört med 45 % i andra tjänstesektorer).

  • Endast 19 % av IKT-entreprenörerna är kvinnor (jämfört med 54 % i andra tjänstesektorer). Mindre än 30 % av de anställda i IKT-företag är kvinnor.

  • Antalet kvinnor som tar sin universitetsexamen i datavetenskap minskar (3 % av alla kvinnor som tar universitetsexamen, jämfört med 10 % för männen).

– It-tekniken är alldeles för viktigt för att överlåtas åt männen, säger EU-kommissionens vice ordförande @NeelieKroesEU. Varje vecka träffar jag nya intressanta kvinnor som är verksamma inom teknikområdet.

– IKT är inte längre något som bara angår ett fåtal nördar. Det är coolt och det är framtiden! Är det verkligen sant att bara 9 % av apputvecklarna är kvinnor? Kom igen!

– Vi har velat skapa en plattform där kvinnor kan berätta hur de tagit sig fram inom teknikvärlden. Det finns så många framgångshistorier där ute – berätta din och hjälp oss inspirera nästa generation.

Gå med i den här kampanjen: Gör en video där du berättar historien om ditt liv i den digitala sektorn. Ladda sedan upp videon på facebooksidan "Every Girl Digital".

EU-kommissionen startar i dag en kampanj för att ta fram förebilder för att uppmuntra flickor och unga kvinnor till studier och karriärer inom IKT. Kommissionen uppmanar kvinnor (och män!) att göra en video och dela med sig av sin egen digitala framgångshistoria för att inspirera flickor och kvinnor till att satsa på sådana yrken.

Kvinnor kan göra fantastiska karriärer inom teknikyrken, se bara på dessa inspirerande exempel som inleder kampanjen:

Monique Morrow, @mjmorrow från Schweiz säger att hon aldrig hade trott att hon skulle satsa på it, men hennes problemlösningsförmåga förde henne dit. Sedan dess har it tagit henne jorden runt och hon har arbetat inom många olika områden. Det här har gett henne massor av intressanta upplevelser. Hon tycker om sitt jobb och säger att det är kul.

Lindsey Nefesh-Clarke @WomensW4 från Frankrike arbetar med IKT på utvecklingsområdet. Hon säger att teknikens omdanande kraft kan fungera som en katalysator för att ge kvinnor större självbestämmande. Hon berättar hur arbetet med att föra in Bangladesh i den digitala tidsåldern ledde till hennes nuvarande sysselsättning. Vad är hennes råd till flickor? "Do IT, do IT, do IT"!

Sofia Svanteson @sofiasvanteson från Sverige råder unga kvinnor som funderar på en it-karriär att ha en öppen syn på vad tekniken kan användas till. Hon anser att tekniska framsteg inte är ett självändamål utan att tekniken måste vara användarvänlig och meningsfull, för då kan den förändra människors liv till det bättre. Sofia tycker att det är fantastiskt att vara en del av den här processen.

Andra som berättar sina historier är Eva Berneke från Danmark, Anneke Burger från Nederländerna och Naomi Shah från USA. Fler inspirerande historier finns här.

Bakgrund

Kampanjen bygger på kommissionens undersökning om kvinnor i IKT-branschen. Den visade att det bästa sättet att få in fler kvinnor i teknikyrken är att föra fram inspirerande yrkesmänniskor som kan fungera som förebilder. En redogörelse för karriärvägar kan också inspirera kvinnor som redan jobbar inom tekniksektorn att stanna där.

Det är en ekonomisk nödvändighet att locka fler kvinnor till teknikyrken. Om kvinnor jobbade i den digitala sektorn i samma utsträckning som män skulle Europas BNP kunna öka med nio miljarder euro per år (1,3 gånger Maltas BNP), enligt kommissionens undersökning. Organisationer som satsar mer på kvinnor i chefsposition får 35 % högre avkastning på eget kapital och bättre total avkastning till aktieägarna än andra jämförbara organisationer.

Kvinnor är särskilt underrepresenterade i chefspositioner och beslutfattande ställning. Detta är visserligen ett allmänt problem, men andelen kvinnliga chefer är betydligt lägre i IKT-branschen än i andra sektorer: endast 19,2 % av arbetstagarna har en kvinnlig chef, jämfört med 45,2 % i andra branscher.

Kvinnliga entreprenörer i IKT-sektorn tjänar 6 % mer än andra kvinnor i samma bransch. De kvinnliga IKT-entreprenörerna är mer nöjda med sina arbeten, har en starkare känsla av att ha utfört sitt jobb väl och tjänar mer än de kvinnor som är anställda i samma bransch. På minussidan rapporterar de dock högre stressnivåer.

Problemet ökas av att kvinnor i större utsträckning än män lämnar sektorn mitt i karriären. 20 % av de 30-åriga kvinnor som har en IKT-relaterad universitetsutbildning arbetar i sektorn, men endast 9 % av kvinnorna över 45.

Samtidigt rapporterar arbetsgivarna att de har svårt att hitta kvalificerad personal, och bristen på IKT-arbetskraft kan snart uppgå till 900 000 personer. Detta är en missad möjlighet att bekämpa den höga arbetslösheten och äventyrar den digitala konkurrenskraften.

Länkar

Se även ICTLadies, Inspringfifty Shefigures2012, Science it's a girl thing

Hashtaggar: #IWD2014 #WomensDay

Women in ICT

Neelie Kroes' website

Kontaktpersoner:

Comm-kroes@ec.europa.eu, Twitter: @ ryanheatheu


Side Bar