Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 6. marca 2014

„Technológie sú príliš dôležité na to, aby sa nimi zaoberali len muži!“

Európske digitálne hospodárstvo a odvetvie vývoja aplikácií prekvitá, ale kde sú ženy?

Fakty o ženách pôsobiacich v digitálnom hospodárstve:

Len 9 zo 100 európskych vývojárov aplikácií sú ženy.

Ženy tvoria len 19 % riadiacich pracovníkov v oblasti IKT (v iných odvetviach služieb pôsobí 45 % žien).

Medzi podnikateľmi v oblasti IKT tvoria ženy len 19 % podiel (v iných odvetviach služieb pôsobí 54 % žien) a medzi pracovníkmi v oblasti IKT menej ako 30 % podiel.

Počet žien, ktoré absolvovali štúdium výpočtovej techniky, klesá (3 % absolventiek v porovnaní s 10 % absolventov).

Podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová @NeelieKroesEU uviedla:

„Technológie sú príliš dôležité na to, aby sa nimi zaoberali len muži! Každý týždeň stretávam stále viac inšpiratívnych žien pôsobiacich v tejto oblasti.

Oblasť informačných a komunikačných technológií už viac nie je uzavretým svetom niekoľkých čudákov. Je v kurze a vyplývajú z nej úžasné možnosti pre budúcnosť! A že ženy tvoria len 9 % vývojárov aplikácií? To hádam nie?! Spoznajte tajné zákutia IKT a uvidíte, že je bude zábava!“

„Naším zámerom bolo vytvoriť platformu pre ženy, kde by sa mohli podeliť o svoje úspechy pri prenikaní do oblasti technológií. Sme svedkami mnohých úspešných príkladov okolo nás. Tak sa s nami podeľte o svoj úspech a pomôžte nám inšpirovať ďalšiu generáciu!“

Zapojte sa do kampane: Môžete vytvoriť svoju vlastnú videonahrávku mapujúcu vaše pôsobenie v odvetví digitálnych technológií. Svoju videonahrávku uverejnite na facebookovej stránke „Every Girl Digital“ (Každé dievča pozná digitálny svet).

Európska komisia dnes začína kampaň s cieľom nachádzať a oceňovať pozitívne vzory, s cieľom podporiť záujem mladých žien a dievčat o štúdium a profesionálne uplatnenie v oblasti IKT. Komisia vyzýva ženy (ale aj mužov!), aby sa prostredníctvom svojich videonahrávok podelili o vlastné úspechy v oblasti digitálnych technológií, a tak podnietili záujem dievčat a žien o technológie.

Ženy sa v oblasti technológií môžu vynikajúco profesionálne uplatniť, o čom svedčia aj príbehy inšpiratívnych žien, ktoré sa podieľajú na spustení tejto kampane:

Monique Morrow @mjmorrow zo Švajčiarska si nikdy nemyslela, že sa vyberie práve cestou informačných technológií. V tejto oblasti sa však ocitla vďaka svojej schopnosti riešiť problémy. Odvtedy sa prostredníctvom IT dostala do celého sveta, spoznala mnohé problematiky a získala veľa zaujímavých skúseností. V tejto oblasti pracuje naozaj rada a, ako hovorí, informačné technológie ju bavia.

Lindsey Nefesh-Clarke @WomensW4 z Francúzska pracuje v oblasti vývoja IKT. Hovorí o transformačnom potenciáli IKT ako katalyzátore posilnenia postavenia žien a dodáva že sa k práci, ktorú robí teraz, dostala prostredníctvom projektu, ktorý mal pomôcť otvoriť Bangladéšu cestu do digitálneho veku. Aké sú jej rady pre dievčatá? „,Dajte sa na to! Dajte sa na IT!“

Sofia Svanteson @sofiasvanteson zo Švédska radí mladým ženám uvažujúcim o kariére v oblasti technológií, aby sa vždy otvorene stavali k úvahám o možnom využití technológií. Myslí si, že technologický pokrok sa nemôže uskutočňovať na úkor samotných technológií, pretože práve zmysluplné projekty orientované na používateľov môžu zlepšiť životy ľudí k lepšiemu. Sofia považuje za úžasné, že môže byť súčasťou tohto procesu.

O svojich skúsenostiach hovorí aj Eva Berneke z Dánska, Anneke Burger z Holandska a Naomi Shah zo Spojených štátov. Viac inšpiratívnych príbehov možno nájsť tu.

Súvislosti

Táto kampaň vychádza zo štúdie Komisie venovanej ženám pôsobiacim v odvetví IKT, v ktorej sa konštatuje, že najlepším spôsobom, ako zvýšiť zastúpenie žien v oblasti technológií, je zviditeľňovanie významných odborníčok v oblasti technológií, ktoré tak slúžia ako inšpirácia a pozitívny vzor. Prostredníctvom zisťovania, aké sú rôzne možnosti a profesionálne dráhy, môžeme zároveň inšpirovať ženy, ktoré už v oblasti technológií pracujú, aby celú svoju kariéru venovali pôsobeniu v danom odvetví.

Z hospodárskeho hľadiska je nevyhnutné vzbudiť záujem vyššieho počtu žien o profesionálne uplatnenie v oblasti technológií. Podľa danej štúdie by sa v prípade, že by pracovné miesta v oblasti digitálnych technológií obsadzovali ženy rovnako často ako muži, mohol európsky HDP ročne zvýšiť o približne 9 miliárd EUR (t. j. o 1,3-násobok HDP Malty). V porovnaní s inými porovnateľnými organizáciami majú organizácie, v ktorých sa na riadiacich pozíciách objavuje viac žien, o 35 % vyššiu rentabilitu vlastného imania a o 34 % lepšiu celkovú výnosnosť pre akcionárov.

Okrem toho sú ženy obzvlášť slabo zastúpené v riadiacich a rozhodovacích pozíciách. Aj keď ide o všeobecný problém, percentuálny podiel žien vo vedúcom postavení v oblasti IKT je oveľa nižší ako podiel žien v iných odvetviach: ženy šéfujú len 19,2 % pracovníkov v odvetví IKT v porovnaní s 45,2 % pracovníkov pôsobiacich v inej oblasti ako IKT, ktorých nadriadenými sú ženy.

Ženy, ktoré podnikajú v odvetví IKT, zarábajú o 6 % viac ako ženy, ktoré sú v tom istom odvetví zamestnané. Podnikateľky v odvetví IKT sú spokojnejšie so svojím zamestnaním, majú výraznejší pocit zadosťučinenia a zarábajú viac ako zamestnankyne v odvetví IKT, teda ženy, ktoré v tomto odvetví nepodnikajú. Na druhej strane samy hovoria o vyššom stresovom potenciáli svojej práce.

K problému prispieva aj skutočnosť, že ženy vo väčšej miere ako muži opúšťajú toto odvetvie uprostred rozbehnutej kariéry (tzv. fenomén „deravého potrubia“). V odvetví pracuje 20 % žien vo veku 30 rokov s titulom bakalára v oblasti IKT, zatiaľ čo v skupine žien nad 45 rokov s obdobným vzdelaním to je len 9 %.

Zamestnávatelia súčasne konštatujú problém nájsť odborníkov v oblasti IKT. Európa by čoskoro mohla čeliť nedostatku až 900 000 pracovníkov v IKT, čím by mohla prísť o príležitosti v boji proti vysokej nezamestnanosti, a ohroziť tak svoju konkurencieschopnosť v kontexte digitálnych technológií.

Užitočné odkazy

Pozri aj ICTLadies (Ženy v IKT), Inspiringfifty (50 inšpiratívnych žien) Shefigures2012 (Ženy v oblasti vedy 2012), Science it's a girl thing (Veda je dievčenská záležitosť)

Označenie témy na Twitteri (hashtag): #IWD2014 #WomensDay

Women in ICT (Ženy v IKT)

Neelie Kroes' website (webová stránka Neelie Kroesovej)

Kontaktné osoby:

Comm-kroes@ec.europa.eu, Twitter@ ryanheatheu


Side Bar