Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 7. ožujka 2014.

Međunarodni dan žena: Komisija poduzima mjere za smanjenje razlike u plaćama na temelju spola

Uoči Međunarodnog dana žena (8. ožujka) Europska komisija donijela je danas preporuku da države članice poboljšaju transparentnost plaća za žene i muškarce kako bi se pomoglo smanjiti razlike u plaćama na temelju spola. Razlike u plaćama na temelju spola – prosječna razlika između dohotka po satu muškaraca i žena u cjelokupnom gospodarstvu – jedva da se promijenila tijekom zadnjih godina i stagnira na 16,4 % diljem Europske unije (IP/14/190). Veća transparentnost plaća važan je dio rješavanja pitanja razlika u plaćama na temelju spola jer se njome može otkriti postojanje predrasuda na osnovi spola i diskriminacija u platnim strukturama organizacije. Time se zaposlenicima, poslodavcima i socijalnim partnerima omogućuje da poduzmu primjerene mjere kako bi se osigurala učinkovita provedba načela jednake plaće. Komisija predlaže državama članicama da poboljšaju transparentnost plaća s pomoću paketa mjera koji uključuje sljedeće: omogućivanje zaposlenicima da na zahtjev dobiju podatke o plaćama, izvješćivanje poduzeća, revizije plaća u velikim poduzećima i uključivanje pitanja jednake plaće u kolektivne pregovore. Države članice morat će izvijestiti Komisiju o poduzetim mjerama za provedbu preporuka do kraja 2015.

Europa promiče ravnopravnost spolova od 1957. Od utvrđivanja načela jednake plaće u Ugovoru do prava na radnom mjestu, možemo biti ponosni na napredak Europe u posljednjih nekoliko desetljeća. No naš se rad ne smije na tome zaustaviti jer žene u Europi još uvijek nisu jednako plaćene. Upravo zato sad zahtijevamo veću transparentnost plaća. Ako poduzeća zaista poštuju načelo jednake plaće za jednaki rad, onda nemaju što skrivati”, rekla je potpredsjednica Viviane Reding, povjerenica EU-a za pravosuđe. „Žene ne bi smjele biti plaćene manje samo zato što im se ne želi reći koliko njihove kolege zarađuju. Veća transparentnost pomoći će smanjiti razlike u plaćama na temelju spola. Nadam se da će se države članice suočiti s ovim izazovom i pokušati osigurati da žene više ne budu uskraćene. Zajedničkim radom ravnopravnost spolova može postati stvarnost, ne samo na Međunarodni dan žena, već 365 dana godišnje.”

Preporukom državama članicama, koju je Komisija danas donijela, utvrđuje se široki spektar mjera koje se osobito odnose na transparentnost plaća, uključujući sljedeće:

pravo zaposlenika da na zahtjev dobiju podatke o platnim razredima, uključujući dopunske ili varijabilne komponente poput dodataka ili plaćanja u naravi, raščlanjene po spolu;

redovito izvješćivanje poslodavaca o prosječnim plaćama po kategorijama zaposlenika ili radnog mjesta, raščlanjeno po spolu (primjenjuje se samo na velika i srednja poduzeća);

provođenje revizija plaća u velikim poduzećima (MSP-ovi nisu uključeni) koje su na zahtjev dostupne predstavnicima radnika i socijalnim partnerima;

uključivanje pitanja jednake plaće (i revizije plaća) u kolektivne pregovore.

Države članice trebaju provoditi barem jednu od tih mjera u skladu sa stanjem u svojoj državi.

Ostale predložene mjere uključuju sljedeće: prikupljanje poboljšanih i ažuriranih statističkih podataka o razlikama u plaćama na temelju spola; jasnu definiciju „rada jednake vrijednosti” i promicanje sustava ocjenjivanja i klasifikacije radnih mjesta koji su neutralni s obzirom na spol; jačanje uloge nacionalnih tijela za ravnopravnost pri rješavanju pitanja diskriminacije u plaćama na temelju spola; praćenje i provedba načela jednake plaće i aktivnosti jačanja svijesti.

Sljedeći koraci: do 31. prosinca 2015. države članice moraju obavijestiti Komisiju o poduzetim mjerama za provedbu preporuke, nakon čega će Komisija ocijeniti napredak i eventualne potrebe za daljnjim djelovanjem.

Kontekst

Ravnopravnost spolova jedno je od temeljnih načela Europske unije. Načelo jednake plaće utvrđeno je Ugovorima od 1957., a uključeno je i u Direktivu 2006/54/EZ o jednakom postupanju prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada.

Najnovije brojke koje je objavila Europska komisija pokazuju prosječnu razliku u plaćama na temelju spola od 16.4 % u 2012. diljem Europske unije (IP/14/190). Brojke stagniraju nakon laganog pada posljednjih godina, kad je razlika iznosila oko 17 % ili više. Taj vrlo slab trend opadanja zadnjih godina uglavnom je rezultat gospodarske krize zbog koje su se smanjile plaće muškaraca – osobito u nekim sektorima u kojima prevladavaju muškarci, poput građevinarstva ili inženjerstva – a ne rasta plaća žena.

Izvješće Europske komisije iz prosinca 2013. o provedbi pravila EU-a o jednakom postupanju prema ženama i muškarcima u području zapošljavanja (Direktiva 2006/54/EZ) pokazuje da više čimbenika predstavlja prepreku jednakim plaćama, uključujući nedostatak transparentnosti u sustavima plaća (IP/13/1227). Bez odgovarajućih informacija o platnim razredima unutar organizacije zaposlenik koji je plaćen manje od svojeg kolege suprotnog spola teško će se moći suprotstaviti situaciji. Povećanjem transparentnosti plaća mogao bi se poboljšati položaj pojedinačnih žrtava diskriminacije u plaćama jer bi im se tako omogućila jednostavnija usporedba s radnicima suprotnog spola, zaključuje se u izvješću.

Osim nadzora nad pravilnom provedbom zakonodavstva EU-a Komisija i dalje djeluje u svim područjima kako bi smanjila razlike u plaćama na temelju spola, što uključuje inicijativu o jednakosti plaća tijekom 2012. i 2013. u okviru koje su organizirane radionice i izobrazbe kako bi se poslodavcima pomoglo u rješavanju pitanja razlike u plaćama; godišnje preporuke za pojedine države izdane u okviru Europskog semestra kojima se skreće pažnja država članica na potrebu rješavanja pitanja razlike u plaćama (vidi IP/13/463); Europski dan jednakih plaća (IP/14/190); razmjenu najboljih praksi i financiranje inicijativa država članica s pomoću strukturnih fondova i akcija civilnog društva.

Dodatne informacije

MEMORANDUM/14/160

Europska komisija – razlike u plaćama na temelju spola:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_en.htm

Europska komisija – inicijativa o jednakosti plaća:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/equality-pays-off/index_en.htm

Internetska stranica potpredsjednice Viviane Reding, povjerenice EU-a za pravosuđe:

http://ec.europa.eu/reding

Pratite potpredsjednicu na Twitteru: @VivianeRedingEU

Pravosuđe EU-a na Twitteru: @EU_Justice

Osobe za kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Za javnost: Europe Direct telefonom 00 800 6 7 8 9 10 11 ili elektronskom poštom


Side Bar