Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 5. marca 2014

Podpora Evropske komisije Ukrajini

Evropska komisija je danes sprejela sveženj podpornih ukrepov, v katerem so opredeljeni mnogi konkretni ukrepi za gospodarsko in finančno pomoč Ukrajini. Te ukrepe je treba razumeti kot prispevek Komisije k evropskim in mednarodnim prizadevanjem za podporo ukrajinskim gospodarskim in političnim reformam. Voditeljem držav in vlad EU bodo predstavljeni pred izrednim zasedanjem v četrtek, 6. marca.

„Prva prednostna naloga EU je prispevati k mirni rešitvi trenutne krize ob popolnem spoštovanju mednarodnega prava“, je dejal predsednik Komisije José Manuel Barroso. „Hkrati bi morala mednarodna skupnost mobilizirati sredstva za pomoč Ukrajini pri stabilizaciji njenega gospodarskega in finančnega položaja. Evropska komisija danes predlaga sprejetje svežnja pomoči, ki je namenjen odločni, vključujoči in k reformam usmerjeni vladi za vnovično izgradnjo stabilne in uspešne prihodnosti Ukrajine. V okviru predloga Komisije bo v naslednjih nekaj letih Ukrajini namenjena skupna podpora iz proračuna EU in mednarodnih finančnih institucij s sedežem v EU v višini najmanj 11 milijard evrov.“

V okviru tega svežnja za podporo Ukrajini so določeni glavni konkretni ukrepi, ki jih Komisija predlaga za kratkoročno in srednjeročno pomoč za stabilizacijo gospodarskih in finančnih razmer v Ukrajini, pomoč za tranzicijo ter spodbuditev političnih in gospodarskih reform.

Ta zaveza pomeni odziv, da se pomaga pri stabilizaciji države kot tudi podpre reformne programe ter dodatno poveča ozaveščenost ukrajinskih organov. Nekateri od teh ukrepov se lahko hitro izvedejo, drugi pa bodo zahtevali dodatno načrtovanje in priprave. Mnogi od njih zahtevajo nujno in aktivno podporo Sveta in Evropskega parlamenta.

Ta pristop temelji na želji pomagati Ukrajini, da izpolni svoja pričakovanja, ki so jih njeni državljani in civilna družba jasno izrazili v preteklih tednih v izjemnih dogodkih v Kijevu in po vsej državi.

Ključni elementi danes sprejetega svežnja:

• 3 milijarde evrov iz proračuna EU v naslednjih letih, 1,6 milijarde evrov v posojilih za makro finančno pomoč ter sveženj pomoči v obliki nepovratnih sredstev v višini 1,4 milijarde evrov;

• do 8 milijard evrov od Evropske investicijske banke in Evropske banke za obnovo in razvoj;

• potencialnih 3,5 milijarde evrov v obliki finančnega vzvoda prek Sklada za spodbujanje naložb v sosedstvo;

• vzpostavitev platforme za usklajevanje donatorjev;

• začasna uporaba poglobljenega in celovitega območja proste trgovine, ko bo podpisan pridružitveni sporazum, in po potrebi avtonomna uporaba trgovinskih ukrepov v začetni fazi;

• organizacija investicijskega foruma/projektne skupine na visoki ravni;

• modernizacija ukrajinskega omrežja za prenos zemeljskega plina in delo na povratnih tokovih, zlasti preko Slovaške;

• pospešitev izvajanja akcijskega načrta za liberalizacijo vizumskega režima v uveljavljenem okviru; ponudba partnerstva za mobilnost;

• tehnična pomoč na več področjih, tj. od ustavne reforme in reforme pravosodja do priprav na volitve.

Okvirni zneski oziroma obseg:

Vir

Okvirni zneski/obseg (v milijonih EUR)

I. EVROPSKA KOMISIJA (2014–2020)

I. 1 Celotna razvojna pomoč (nepovratna sredstva)

1 565

Dvostranski program:

– Akcijski program za leto 2014

140–200

– Akcijski programi (povprečje) za obdobje 2015–2020

780

– Krovni program (več za več) za obdobje 2015–2020

240–300

Sklad za spodbujanje naložb v sosedstvo

200–250

Instrument za prispevanje k stabilnosti in miru (IcSP)

20

SZVP

15

I. 2 Makrofinančna pomoč (posojila)

1 610

II. EVROPSKE FINANČNE INSTITUCIJE

EIB

največ 3 000

EBRD

5 000

VSE SKUPAJ

11 175

Za več informacij glej:

MEMO/14/159: Podpora Evropske komisije Ukrajini

Kontaktne osebe:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Alejandro Ulzurrun (+32 22954867)

Mark Gray (+32 22988644)

Natasja Bohez Rubiano (+32 22966470)

Za javnost: Europe Direct po telefonu: 00 800 6 7 8 9 10 11 ali po e-pošti:


Side Bar