Navigation path

Left navigation

Additional tools

Podpora od Európskej komisie pre Ukrajinu

European Commission - IP/14/219   05/03/2014

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT PL SL BG RO HR

Európska komisia

TLAČOVÁ SPRÁVA

Brusel 5. marca 2014

Podpora od Európskej komisie pre Ukrajinu

Európska Komisia dnes schválila podporný balík, ktorý obsahuje konkrétne opatrenia zamerané na hospodársku a finančnú pomoc Ukrajine. Tieto opatrenia by sa mali vnímať ako príspevok Komisie k európskemu a medzinárodnému úsiliu o podporu hospodárskych a politických reforiem na Ukrajine a budú predstavené hlavám štátov a predsedom vlád EÚ pred ich mimoriadnym zasadnutím, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 6. marca.

„Najbezprostrednejšou prioritou EÚ je prispieť k mierovému riešeniu súčasnej krízy, pri plnom rešpektovaní medzinárodného práva“, uviedol predseda Barroso. „Medzinárodné spoločenstvo by sa zároveň malo mobilizovať s cieľom pomôcť Ukrajine stabilizovať jej hospodársku a finančnú situáciu. Európska Komisia dnes navrhuje balík, ktorého cieľom je pomôcť odhodlanej, inkluzívnej a reformne orientovanej vláde v snahe o zaistenie stabilnej a prosperujúcej budúcnosti Ukrajiny. Náš návrh by mohol v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov znamenať celkovú podporu z rozpočtu EÚ a od medzinárodných finančných inštitúcií so sídlom v EÚ vo výške najmenej 11 miliárd EUR.“

V rámci podporného balíka pre Ukrajinu sa stanovujú hlavné konkrétne opatrenia, ktoré Komisia navrhuje v krátkodobom a dlhodobom horizonte s cieľom pomôcť stabilizovať hospodársku a finančnú situáciu na Ukrajine, pomôcť pri transformácii a podporiť politické a hospodárske reformy.

Tento záväzok je reakciou tak v záujme pomoci pri stabilizácii krajiny, ako aj v záujme podpory reformného programu a ďalšieho posilňovania zodpovednosti ukrajinských orgánov. Zatiaľ čo niektoré z týchto opatrení je možné vykonať rýchlo, iné si budú vyžadovať ďalšie plánovanie a prípravy. Mnohé z nich si vyžadujú naliehavú a aktívnu podporu Rady a Európskeho parlamentu.

Tento prístup je založený na zámere pomôcť Ukrajine naplniť ambície, ktoré občania a občianska spoločnosť v posledných týždňoch jasne preukázali počas bezprecedentných udalostí nielen v Kyjeve, ale po celej krajine.

Kľúčové prvky dnes schváleného balíka:

• 3 miliardy EUR z rozpočtu EÚ v najbližších rokoch, 1,6 miliardy EUR vo forme pôžičiek makrofinančnej pomoci (MFA) a podporný balík grantov v objeme 1,4 miliardy EUR,

• až 8 miliárd EUR od Európskej investičnej banky a Európskej banky pre obnovu a rozvoj,

• potenciálne finančné prostriedky vo výške 3,5 miliardy EUR získané pákovým efektom prostredníctvom investičného nástroja európskej susedskej politiky,

• vytvorenie platformy koordinácie darcov,

• predbežné uplatňovanie prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu po podpise dohody o pridružení a v prípade potreby autonómne prednostné uskutočňovanie obchodných opatrení,

• organizácia investičného fóra/osobitnej skupiny na vysokej úrovni,

• modernizácia ukrajinského systému prepravy plynu a práca na spätnom toku plynu, najmä cez Slovensko,

• urýchlenie akčného plánu liberalizácie vízového režimu v stanovenom rámci; ponuka partnerstva v oblasti mobility,

• technická pomoc vo viacerých oblastiach od ústavnej reformy po reformu súdnictva a prípravu volieb.

Indikatívne sumy/rozpätie:

Zdroj

Indikatívne sumy/rozpätie (v miliónoch EUR)

I. EURÓPSKA KOMISIA (2014 - 2020)

I.1 Celková rozvojová pomoc (granty)

1 565

Bilaterálne krytie, pričom:

- ročný akčný program na rok 2014 (RAP)

140-200

- RAP (priemer) na obdobie rokov 2015-2020

780

- zastrešujúci program („viac za viac“) 2015-2020

240-300

Investičný nástroj európskej susedskej politiky

200-250

Nástroj na podporu stability a mieru (IcSP)

20

SZBP

15

I. 2 Makrofinančná pomoc (pôžičky)

1 610

I. 2 EURÓPSKE FINANČNÉ INŠTITÚCIE

EIB

do 3 000

EBOR

5 000

CELKOVÝ SÚČET

11 175

Ďalšie informácie:

MEMO/14/159: Podpora od Európskej komisie pre Ukrajinu 7

Kontaktné osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Alejandro Ulzurrun (+32 2 295 48 67)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e­mail


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website