Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 5 martie 2014

Sprijinul acordat Ucrainei de Comisia Europeană

Comisia Europeană a convenit astăzi un pachet de sprijin care identifică o serie de măsuri concrete pentru a ajuta Ucraina din punct de vedere economic și financiar. Aceste măsuri ar trebui să fie privite drept contribuția Comisiei la efortul european și internațional de a sprijini reformele economice și politice din Ucraina și vor fi prezentate șefilor de stat și de guvern din UE înainte de reuniunea extraordinară a acestora din ziua de joi, 6 martie.

„Cea mai urgentă prioritate pentru UE este de a contribui la găsirea unei soluții pașnice pentru criza actuală, cu respectarea deplină a dreptului internațional”, a afirmat președintele Barroso. „În paralel, comunitatea internațională ar trebui să se mobilizeze pentru a ajuta Ucraina să își stabilizeze situația economică și financiară. Comisia Europeană propune astăzi un pachet de măsuri menit să sprijine un guvern angajat, de largă deschidere și orientat spre reforme în reconstruirea unui viitor stabil și prosper pentru Ucraina. Propunerea noastră ar putea aduce un sprijin total de cel puțin 11 miliarde EUR în următorii câțiva ani de la bugetul UE și instituțiile financiare internaționale situate în UE.”

Pachetul de sprijin oferit Ucrainei stabilește principalele măsuri concrete pe care Comisia le propune, pe termen scurt și mediu, pentru a contribui la stabilizarea situației economice și financiare din Ucraina, a sprijini procesul de tranziție și a încuraja reforma politică și economică.

Acest angajament constituie un răspuns menit atât să contribuie la stabilizarea țării, cât și să sprijine programul de reformă și să sporească și mai mult capacitatea de acțiune a autorităților ucrainene în cadrul acestui proces. Dacă unele dintre aceste măsuri pot fi aplicate rapid, altele vor necesita planificare și pregătire suplimentare. Pentru multe dintre ele este necesar sprijinul urgent și activ al Consiliului și al Parlamentului European.

La baza acestei abordări se află dorința de a ajuta Ucraina să își îndeplinească aspirațiile care au fost demonstrate clar de cetățeni și de societatea civilă în ultimele săptămâni, în cadrul evenimentelor fără precedent care au avut loc la Kiev și în întreaga țară.

Elementele-cheie ale pachetului de măsuri adoptat astăzi:

• 3 miliarde EUR de la bugetul UE în următorii ani, 1,6 miliarde EUR sub formă de împrumuturi de asistență macrofinanciară (MFA) și un pachet de asistență constând în granturi în valoare de 1,4 miliarde EUR;

• până la 8 miliarde EUR de la Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare;

• posibilitatea de a atrage 3,5 miliarde EUR prin intermediul Facilității de investiții pentru vecinătate;

• înființarea unei platforme de coordonare a donatorilor;

• aplicarea provizorie a zonei de liber schimb complex și cuprinzător în momentul semnării acordului de asociere și, dacă este cazul, prin concentrarea la începutul perioadei, în mod autonom, a măsurilor comerciale;

organizarea unui forum de investiții/grup operativ la nivel înalt;

• modernizarea sistemului de tranzit al gazelor din Ucraina și dezvoltarea fluxurilor inverse, în special prin Slovacia;

• accelerarea Planului de acțiuni privind liberalizarea vizelor în cadrul stabilit; oferirea unui parteneriat pentru mobilitate;

• asistență tehnică într-o serie de domenii, de la reforma constituțională la reforma sistemului judiciar și pregătirea alegerilor.

Sume/intervale orientative:

Sursa

Sume/intervale orientative (în milioane EUR)

I. COMISIA EUROPEANĂ (2014-2020)

I.1 Total asistență pentru dezvoltare (granturi)

1 565

Finanțări bilaterale, din care:

- Programul anual de acțiune (PAA) pentru 2014

140-200

- PAA (medie) - pentru perioada 2015-2020

780

- Programul unic („mai mult pentru mai mulți”) pentru perioada 2015-2020

240-300

Facilitatea de investiții pentru vecinătate

200-250

Instrumentul care contribuie la stabilitate și pace (IcSP)

20

PESC

15

I.2 Asistență macrofinanciară (împrumuturi)

1 610

I.2 INSTITUȚII FINANCIARE EUROPENE

BEI

până la 3 000

BERD

5 000

TOTAL GENERAL

11 175

Pentru mai multe informații, a se vedea:

MEMO/14/159: Sprijinul acordat Ucrainei de Comisia Europeană

Contact:

Pia Ahrenkilde Hansen (+ 32 2 295 30 70)

Alejandro Ulzurrun (+32 2 295 48 67)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

Pentru public: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 sau prin e-mail


Side Bar