Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 5 marca 2014 r.

Pomoc Komisji Europejskiej dla Ukrainy

Komisja Europejska uzgodniła dziś pakiet wsparcia dla Ukrainy, w którym określono szereg konkretnych działań na rzecz pomocy ekonomicznej i finansowej dla tego kraju. Działania te należy postrzegać jako wkład Komisji w europejskie i międzynarodowe wysiłki, mające na celu wspieranie ukraińskich reform gospodarczych i politycznych. Zostaną one przedstawione szefom państw i rządów UE przed ich nadzwyczajnym posiedzeniem w czwartek 6 marca.

Dla UE najpilniejszym priorytetem jest wkład, jaki możemy wnieść w wypracowanie pokojowego rozwiązania obecnego kryzysu, przy pełnym poszanowaniu prawa międzynarodowego – powiedział przewodniczący Komisji Barroso. Równolegle potrzebna jest mobilizacja społeczności międzynarodowej, aby pomóc Ukrainie w stabilizacji jej sytuacji gospodarczej i finansowej. Komisja Europejska zaproponowała dziś pakiet, którego celem jest wsparcie zaangażowanego, ukierunkowanego na reformy i reprezentującego różne grupy rządu Ukrainy w przywróceniu stabilizacji i zapewnieniu przyszłego dobrobytu w tym kraju. Nasza propozycja może zapewnić ogólne wsparcie o wartości co najmniej 11 mld euro w okresie kilku następnych lat. Środki te będą pochodziły z budżetu UE i międzynarodowych instytucji finansowych funkcjonujących w UE.

W pakiecie wsparcia dla Ukrainy wymienia się najważniejsze konkretne działania, które zgodnie z propozycją Komisji powinny zostać podjęte w krótkim i średnim terminie w celu ustabilizowania gospodarki i finansów Ukrainy, wsparcia przemian i zachęcenia kraju do reform politycznych i gospodarczych.

Zaangażowanie to stanowi odpowiedź na potrzebę stabilizacji kraju, a jednocześnie ma wesprzeć program reform i zwiększyć współodpowiedzialność za niego ze strony ukraińskich władz. Niektóre z proponowanych działań można przeprowadzić szybko, natomiast inne będą wymagać dalszego planowania i przygotowań. W przypadku wielu z nich niezbędne będzie pilne i aktywne wsparcie ze strony Rady i Parlamentu Europejskiego.

U podstaw tego podejścia leży ambicja, by wesprzeć Ukrainę w realizacji dążeń wyrażonych jasno przez obywateli i społeczeństwo obywatelskie tego kraju podczas bezprecedensowych wydarzeń w Kijowie i w całym kraju, jakie miały miejsce w ostatnich tygodniach.

Główne elementy uzgodnionego dziś pakietu:

• 3 mld euro z budżetu UE w ciągu najbliższych lat; 1,6 mld euro w formie pożyczek stanowiących pomoc makrofinansową (MFA) oraz pomocowy pakiet dotacji w wysokości 1,4 mld euro;

• do 8 mld euro z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju;

• 3,5 mld euro potencjalnie pozyskanych w ramach sąsiedzkiego funduszu inwestycyjnego;

• stworzenie platformy koordynującej działania darczyńców;

• tymczasowe stosowanie pogłębionej umowy o wolnym handlu od chwili podpisania układu o stowarzyszeniu oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, ewentualne przyśpieszenie zastosowania środków handlowych;

• stworzenie grupy roboczej / forum inwestycyjnego wysokiego szczebla;

• modernizacja ukraińskiego systemu tranzytu gazu oraz dążenie do odwrócenia kierunku przepływu gazu, zwłaszcza w przypadku tras biegnących przez Słowację;

• przyspieszenie realizacji planu działania w/s liberalizacji wizowej we wcześniej ustalonych ramach; oferta dotycząca partnerstwa na rzecz mobilności;

• pomoc techniczna w szeregu dziedzin, poczynając od reform konstytucyjnych, przez reformy wymiaru sprawiedliwości, po przygotowania do wyborów.

Szacunkowe kwoty / przedziały kwotowe

Źródło

Szacunkowe kwoty / przedziały kwotowe (mln euro)

I.KOMISJA EUROPEJSKA (lata 2014-2020)

I.1 Ogólna pomoc rozwojowa (dotacje)

1 565

Dwustronna pula środków, w tym:

- Roczny program działań (RPD) w 2014 r.

140-200

- RPD (w ujęciu średnim) - w latach 2015-2020

780

- Program kompleksowy („więcej za więcej”) 2015-2020

240-300

Sąsiedzki fundusz inwestycyjny

200-250

Instrument na rzecz stabilności i pokoju

20

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

15

I.2 Pomoc makrofinansowa (pożyczki)

1 610

I.2 EUROPEJSKIE INSTYTUCJE FINANSOWE

EBI

do 3 000

EBOR

5 000

SUMA CAŁKOWITA

11 175

Dodatkowe informacje

MEMO/14/159: Pomoc Komisji Europejskiej dla Ukrainy

Kontakt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Alejandro Ulzurrun (+32 2 295 48 67)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

Informacje dla obywateli: Europe Direct: tel.: 00 800 6 7 8 9 10 11 lub e­mail


Side Bar