Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 5 maart 2014

Europese Commissie biedt Oekraïne steun aan

Vandaag heeft de Europese Commissie een steunpakket vastgesteld met een aantal concrete maatregelen om Oekraïne op economisch en financieel vlak te helpen. Deze maatregelen vormen de bijdrage van de Commissie aan de Europese en internationale inspanningen ter ondersteuning van de economische en politieke hervormingen in Oekraïne. Voorafgaand aan de buitengewone vergadering op donderdag 6 maart zal het pakket worden voorgelegd aan de EU-staatshoofden en -regeringsleiders.

Commissievoorzitter Barroso: "De meest urgente prioriteit is het vinden van een vreedzame oplossing voor deze crisis, met volledige inachtneming van het internationaal recht. Daarnaast moet de internationale gemeenschap Oekraïne helpen bij het stabiliseren van zijn economische en financiële situatie. De Europese Commissie heeft vandaag een pakket voorgesteld om een toegewijde, inclusieve en hervormingsgezinde Oekraïense regering te helpen bij het opbouwen van een stabiele en welvarende toekomst voor het land. Met onze voorstellen zou de steun de komende jaren kunnen oplopen tot ten minste 11 miljard euro, uit de begroting van de EU en in de EU gevestigde internationale financiële instellingen."

In het steunpakket voor Oekraïne worden de voornaamste concrete maatregelen beschreven die de Commissie op korte en middellange termijn voorstelt om de economische en financiële situatie in Oekraïne te helpen stabiliseren, het overgangsproces te begeleiden en politieke en economische hervormingen aan te moedigen.

Dit toegezegde bedrag is zowel bedoeld om het land te helpen stabiliseren als om het hervormingsprogramma te ondersteunen en de eigen inbreng van de Oekraïense autoriteiten verder te versterken. Sommige van deze maatregelen kunnen snel worden uitgevoerd, terwijl andere verdere planning en voorbereiding behoeven. Voor tal van deze maatregelen is de dringende en actieve steun van de Raad en het Parlement vereist.

Deze aanpak is ingegeven door de wens om Oekraïne te helpen bij het waarmaken van de aspiraties waarvan de burgers en het maatschappelijk middenveld de afgelopen weken overduidelijk blijk hebben gegeven tijdens de ongekende gebeurtenissen die zich in Kiev en in de rest van het land hebben afgespeeld.

Belangrijkste elementen van het steunpakket

• 3 miljard euro uit de EU-begroting in de komende jaren, 1,6 miljard euro in de vorm van macrofinanciële bijstandsleningen (MFB-leningen) en een bijstandspakket in de vorm van subsidies ter waarde van 1,4 miljard euro;

• maximaal 8 miljard euro van de Europese Investeringsbank en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling;

• een potentieel bedrag van 3,5 miljard euro via de nabuurschaps-investeringsfaciliteit;

• opzetten van een donorcoördinatieplatform;

• voorlopig implementeren van de diepe en brede vrijhandelsruimte wanneer de associatieovereenkomst is ondertekend en, indien nodig, versneld doorvoeren van autonome handelsmaatregelen;

• opzetten van een investeringsforum/taskforce op hoog niveau;

• moderniseren van het doorvoersysteem voor aardgas van Oekraïne en werken aan keerstromen, met name via Slowakije;

• versneld uitvoeren van het actieplan visumliberalisering binnen het vastgestelde kader; aanbieden van een mobiliteitspartnerschap;

• technische bijstand op een aantal terreinen, gaande van constitutionele tot justitiële hervormingen, en voorbereiden van verkiezingen.

Indicatieve bedragen

Bron

Indicatief bedrag (in miljoen euro)

I. EUROPESE COMMISSIE (2014–2020)

I.1 Totale ontwikkelingsbijstand (subsidie)

1 565

Bilateraal bijstandspakket, bestaande uit:

- Jaarlijks actieprogramma (AAP) voor 2014

140-200

- AAP’s voor 2015–2020 (gemiddeld)

780

- overkoepelend programma ("meer-voor-meer") voor 2015-2020

240-300

ENB-investeringsfaciliteit

200-250

Instrument voor vrede en stabiliteit (IcSP)

20

GBVB

15

I.2 Macrofinanciële bijstand (leningen)

1 610

I.2 EUROPESE FINANCIËLE INSTELLINGEN

EIB

maximaal 3 000

EBWO

5 000

TOTAAL

11 175

Meer informatie:

MEMO/14/159: Europese Commissie biedt steun aan Oekraïne

Contact:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Alejandro Ulzurrun (+32 2 295 48 67)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

Voor burgers: Europe Direct tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 of e­mail


Side Bar