Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 5. martā

Eiropas Komisijas atbalsts Ukrainai

Eiropas Komisija šodien vienojās par palīdzības pasākumu kopumu, kurā noteikti vairāki konkrēti pasākumi, ar kuriem tiks sniegts ekonomisks un finansiāls atbalsts Ukrainai. Šie pasākumi jāuzskata par Komisijas ieguldījumu Eiropas un starptautiskās sabiedrības centienos atbalstīt ekonomiskās un politiskās reformas Ukrainā, un tos iesniegs ES valstu un valdību vadītājiem pirms to ārkārtas sanāksmes ceturtdien, 6. martā.

"ES visaktuālākā prioritāte ir veicināt pašreizējās krīzes risinājumu mierīgā ceļā, pilnībā ievērojot starptautiskās tiesības," teica Komisijas priekšsēdētājs Barrozu. "Vienlaikus starptautiskajai sabiedrībai vajadzētu apvienot centienus, lai palīdzētu stabilizēt ekonomisko un finanšu situāciju Ukrainā. Eiropas Komisija šodien ierosina pasākumu kopumu, kuru mērķis ir atbalstīt atbildīgu un uz reformām orientētu valdību, kas atsāks darbu, lai nodrošinātu stabilu un labklājīgu nākotni Ukrainai. Mūsu ierosināto pasākumu apjoms kopsummā varētu sasniegt vismaz 11 miljardus eiro tuvāko divu gadu laikā no ES budžeta un ES bāzētām starptautiskajām finanšu iestādēm."

Palīdzības paketē Ukrainai ir noteikti galvenie konkrētie pasākumi, kurus Komisija ierosina kā īstermiņa un vidēja laika posma pasākumus, lai palīdzētu stabilizēt ekonomisko un finanšu situāciju Ukrainā, sniegtu atbalstu pārejas periodā un veicinātu politiskās un ekonomiskās reformas.

Šīs apņemšanās ir gan reakcija uz nepieciešamību stabilizēt valsti, gan atbalsts reformu programmai un turpmākai Ukrainas iestāžu atbildības paplašināšanai. Vairākus no šiem pasākumiem iespējams veikt ātri, citiem ir vajadzīga plašāka plānošana un sagatavošanas darbi. Vairākiem pasākumiem ir nepieciešams tūlītējs un aktīvs Padomes un Eiropas Parlamenta atbalsts.

Šīs pieejas pamatā ir vēlme palīdzēt Ukrainai piepildīt cerības, ko skaidri pauduši tās pilsoņi un pilsoniskā sabiedrība pēdējo nedēļu ārkārtējo notikumu laikā Kijevā un visā valstī.

Šodien pieņemto pasākumu galvenie elementi

• 3 miljardi eiro no ES budžeta tuvāko gadu laikā, 1,6 miljardi eiro makrofinansiālās palīdzības aizdevumu veidā un palīdzības pasākumi dotāciju veidā 1,4 miljardu eiro apmērā

• līdz 8 miljardiem eiro no Eiropas Investīciju Bankas un Eiropas Rekonstrukciju un attīstības bankas

• iespējama 3,5 miljardu eiro piesaistīšana, izmantojot Kaimiņattiecību politikas ieguldījumu mehānismu

• līdzekļu devēju koordinācijas platformas izveidošana

• padziļinātas un visaptverošas brīvās tirdzniecības zonas pagaidu piemērošana pēc Asociācijas nolīguma parakstīšanas un iepriekšēji autonomi tirdzniecības pasākumi vajadzības gadījumā

• Augsta līmeņa ieguldītāju / darba grupas organizācija

• Ukrainas gāzes tranzīta sistēmas modernizācija un darbs ar divvirzienu plūsmām, jo īpaši caur Slovākiju

• Vīzu režīma liberalizācijas rīcības plāna paātrināšana noteiktās sistēmas ietvaros; mobilitātes partnerattiecību piedāvājums

• tehniskā palīdzība vairākās jomās – konstitucionālās un tiesu sistēmas reformas un vēlēšanu sagatavošana

Orientējošās summas/diapazoni

Avots

Orientējošās summas/diapazoni (miljonos eiro)

I. EIROPAS KOMISIJA (2014.-2020. g.)

I.1. Vispārējā attīstības palīdzība (dotācijas)

1,565

Divpusējie līdzekļi, tostarp:

- Gada rīcības programma (GRP), 2014. g.

140-200

- GRP (vidēji), 2015.-2020. g.

780

- Jumta programma ("more for more"), 2015.-2020. g.

240-300

Kaimiņattiecību politikas ieguldījumu mehānisms

200-250

Stabilitātes un miera veicināšanas instruments (IcSP)

20

DAV

15

I.2. Makrofinansiālā palīdzība (aizdevumi)

1,610

I.2. EIROPAS FINANŠU IESTĀDES

EIB

līdz 3,000

ERAB

5,000

KOPSUMMA

11,175

Plašāka informācija

MEMO/14/159: European Commission's support to Ukraine

Kontaktpersonas:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Alejandro Ulzurrun (+32 2 295 48 67)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

Sabiedrībai: Europe Direct tālrunis 00 800 6 7 8 9 10 11 un e-pasts


Side Bar