Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 5. maaliskuuta 2014

Euroopan komissio tukee Ukrainaa

Euroopan komissio on tänään sopinut tukipaketista, johon sisältyvillä käytännön toimenpiteillä annetaan Ukrainalle taloudellista ja rahoitustukea. Nämä toimenpiteet ovat komission panos eurooppalaisiin ja kansainvälisiin pyrkimyksiin tukea Ukrainan poliittisia ja taloudellisia uudistuksia. Tukipaketti esitellään EU:n valtion- ja hallitusten päämiehille ennen torstaina 6. maaliskuuta järjestettävää EU:n ylimääräistä huippukokousta.

”EU:n ensisijainen tavoite on edistää rauhanomaisen ratkaisun löytämistä tämänhetkiseen kriisiin kansainvälisen oikeuden mukaisesti”, totesi komission puheenjohtaja José Manuel Barroso. ”Samanaikaisesti kansainvälisen yhteisön olisi annettava tukensa Ukrainan taloudellisen ja rahoitustilanteen vakauttamiseksi. Euroopan komission tänään ehdottaman toimenpidepaketin tarkoituksena on auttaa sitoutunutta, osallistavaa ja uudistuksiin valmista Ukrainan hallitusta rakentamaan maalle uutta, vakaata ja vaurasta tulevaisuutta.”

Komission ehdotuksen mukaisesti Ukraina voisi saada lähivuosina tukea yhteensä vähintään 11 miljardia euroa EU:n talousarviosta sekä EU:hun sijoittautuneilta kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta. Tukipaketissa hahmotellaan pääasialliset konkreettiset toimenpiteet, joita komissio ehdottaa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä Ukrainan taloudellisen ja rahoitustilanteen tasapainottamiseksi, siirtymävaiheen sujuvoittamiseksi sekä poliittisten ja taloudellisten uudistusten edistämiseksi.

Tällä sitoumuksella sekä edistetään maan vakauttamista että tuetaan uudistusohjelmaa ja lisätään Ukrainan viranomaisten omistajuutta. Jotkin näistä toimenpiteistä voidaan toteuttaa nopeasti, mutta toiset edellyttävät lisäsuunnittelua ja -valmistelua. Useat toimet vaativat neuvoston ja Euroopan parlamentin kiireellistä ja aktiivista apua.

Tämän lähestymistavan taustalla on halu auttaa Ukrainaa toteuttamaan toiveet, joita kansalaiset ja kansalaisyhteiskunta ovat selkeästi osoittaneet viime viikkoina Kiovan ja koko maan dramaattisten tapahtumien kautta.

Tänään sovitun paketin pääkohdat:

• tulevina vuosina 3 miljardia euroa EU:n talousarviosta, 1,6 miljardia euroa makrotaloudellisena apuna annettavina lainoina ja 1,4 miljardia euroa osana avustuksina annettavaa tukipakettia

• jopa 8 miljardia euroa Euroopan investointipankilta (EIP) ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankilta (EBRD)

• mahdollisesti 3,5 miljardia euroa naapuruuspolitiikan investointivälineen kautta

• avunantajien koordinointifoorumin perustaminen

• pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen soveltaminen alustavasti, kun assosiaatiosopimus on allekirjoitettu, ja tarvittaessa kauppatoimenpiteiden aikaistaminen sopimuksista riippumatta

• korkean tason investointifoorumin / työryhmän perustaminen

• Ukrainan kaasun kauttakulkujärjestelmän nykyaikaistaminen ja erityisesti Slovakian kautta ohjattavaa kaksisuuntaista virtausta koskevat työt

• viisumivapautta koskevan toimintasuunnitelman vauhdittaminen nykyisen kehyksen puitteissa; liikkuvuuskumppanuuden tarjoaminen

• tekninen apu mm. perustuslain muuttamiseen, oikeuslaitoksen uudistamiseen ja vaalien valmisteluun.

Alustavat määrät/suuruusluokat:

Lähde

Alustavat määrät/suuruusluokat (miljoonaa euroa)

I. EUROOPAN KOMISSIO (2014–2020)

I.1 Kokonaiskehitysapu (avustukset)

1 565

Kahdenvälinen rahoitus, josta:

- vuotuinen toimintaohjelma vuodeksi 2014

140–200

- vuotuiset toimintaohjelmat (keskimäärin) - vuodet 2015–2020

780

- katto-ohjelma (”enemmällä enemmän”) vuodet 2015–2020

240–300

Naapuruuspolitiikan investointiväline

200–250

Vakauden ja rauhan edistämisväline

20

YUTP

15

I.2 Makrotaloudellinen rahoitusapu (lainat)

1 610

II. EUROOOPPALAISET RAHOITUSLAITOKSET

EIP

enintään 3 000

EBRD

5 000

KAIKKI YHTEENSÄ

11 175

Lisätietoja:

MEMO/14/159: Euroopan komissio tukee Ukrainaa

Yhteyshenkilöt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32-2) 295 30 70

Alejandro Ulzurrun (+32-2) 295 48 67

Mark Gray (+32-2) 298 86 44

Natasja Bohez Rubiano (+32-2) 296 64 70

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar