Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 5. märts 2014

Euroopa Komisjon kiitis heaks abipaketi Ukrainale

Euroopa Komisjon kiitis täna heaks abipaketi konkreetsete meetmetega majandusliku ja rahandusliku abi andmiseks Ukrainale. Meetmed on komisjoni panuseks Euroopa ja rahvusvahelise kogukonna pingutustesse Ukraina majanduse ja poliitiliste reformide toetamisel ning need esitatakse ELi riigipeadele ja valitsusjuhtidele enne nende erakorralist kohtumist 6. märtsil.

"ELi tähtsaim ülesanne on anda oma panus praeguse kriisi rahumeelsesse lahendamisse täielikus kooskõlas rahvusvahelise õigusega," ütles Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso. "Lisaks sellele peab rahvusvaheline kogukond tegema kõik endast oleneva, et abistada Ukrainat riigi majanduse ja rahanduse stabiliseerimisel. Euroopa Komisjoni tänase abipaketi eesmärk on aidata Ukrainal moodustada vastutustundlik, kaasav ja reformimeelne valitsus ning tegutseda selle nimel, et riigi tulevik oleks stabiilne ja jõukas. Tänase ettepaneku kohaselt saaksime Ukrainat lähiaastatel toetada vähemalt 11 miljardi euroga ELi eelarvest ning ELis asuvate rahvusvaheliste finantseerimisasutuste vahenditest."

Ukraina abipaketis on sätestatud põhilised konkreetsed meetmed, millega EL saaks lähitulevikus toetada Ukraina majanduse ja rahanduse stabiliseerimist ja üleminekumeetmeid ning hoogustada poliitilisi ja majandusreforme.

Abipakett aitaks Ukrainat nii riigi stabiliseerimisel kui ka reformide väljatöötamisel ning vastustundlike ja tugevate valitsusstruktuuride loomisel. Mõnesid ettepanekus sisalduvatest meetmetest saab rakendada kohe, teisi tuleb aga pikemalt planeerida ning ette valmistada. Paljude meetmete jaoks on vaja Euroopa Liidu Nõukogu ja parlamendi viivitamatut ja aktiivset tuge.

Ettepaneku ajendiks on soov aidata Ukrainat vastata kodanike ja kodanikuühiskonna selgelt väljendatud püüdlustele viimastel nädalatel Kiievis ja kogu riigis aset leidnud pretsedenditute sündmuste käigus.

Täna heaks kiidetud abipaketi põhielemendid:

  • 3 miljardit eurot ELi eelarvest lähiaastatel; 1,6 miljardit eurot makromajanduslikku finantsabi laenude kujul; 1,4 miljardi suurune tagastamatu abi pakett;

  • kuni 8 miljardit eurot Euroopa Investeerimispangalt ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangalt;

  • võimalik 3,5 miljardit euro eraldamine ELi naabruspoliitika investeerimisvahendi kaudu;

  • platvormi loomine abiandjate tegevuse koordineerimiseks;

  • põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna esialgne rakendamine pärast assotsiatsioonilepingu allkirjastamist ning vajaduse korral kaubandusmeetmete sõltumatu varasem rakendamine;

  • kõrgetasemelise investeerimisfoorumi/töörühma moodustamine;

  • Ukraina gaasitransiidisüsteemi ajakohastamine ning eelkõige Slovakkia kaudu kulgeva vastassuunavoogude taristu ettevalmistamine;

  • viisavabaduse tegevuskava kiirendamine olemasoleva raamistiku alusel; liikuvuspartnerluse loomine;

  • Tehniline abi paljudes valdkondades põhiseaduse ja kohtusüsteemi reformist kuni valimiste ettevalmistamiseni.

Esialgsed summad/vahemikud:

Allikas

Esialgsed summad / vahemikud (miljonites €)

I. EUROOPA KOMISJON (2014-2020)

I.1 Üldine arenguabi (tagastamatu abi)

1565

Kahepoolne rahastamispakett, millest:

- Aastane tegevuskava 2014

140-200

- Aastased tegevuskavad (keskmiselt) – 2015–2020

780

- Katusprogramm (tulemuspõhine) – 2015–2020

240-300

Naabruspoliitika investeerimisvahend

200-250

Stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahend (IcSP)

20

Ühine välis- ja julgeolekupoliitika

15

I.2 makromajanduslik finantsabi (laenud)

1610

I.2 EUROOPA FINANTSEERIMISASUTUSED

Euroopa Investeerimispank

kuni 3000

Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank

5000

KÕIK KOKKU

11 175

Lisateave:

MEMO/14/159: Euroopa Komisjoni toetus Ukrainale

Kontaktisikud:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Alejandro Ulzurrun (+32 2 295 48 67)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

Üldsusele: teabevõrgustik Europe Direct – telefon: 00 800 6 7 8 9 10 11 , e-post


Side Bar