Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 2014

Υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ουκρανία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησε σήμερα στη λήψη δέσμης συγκεκριμένων μέτρων υποστήριξης με σκοπό την οικονομική και χρηματoοικονομική αρωγή της Ουκρανίας. Τα μέτρα αυτά πρέπει να εκληφθούν ως η συμβολή της Επιτροπής στις ευρωπαϊκές και διεθνείς προσπάθειες για τη στήριξη των οικονομικών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων στην Ουκρανία και θα παρουσιαστούν στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ πριν από την έκτακτη σύνοδό τους την Πέμπτη 6 Μαρτίου.

«Η άμεση προτεραιότητα της ΕΕ είναι να συμβάλει στην εξεύρεση ειρηνικής λύσης στην παρούσα κρίση, η οποία θα σέβεται το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ο πρόεδρος Μπαρόζο. «Παράλληλα, πρέπει να κινητοποιηθεί η διεθνής κοινότητα ώστε να βοηθήσει την Ουκρανία να σταθεροποιήσει την οικονομική και χρηματοοικονομική της κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα μια δέσμη μέτρων που έχουν σκοπό να συνδράμουν την αφοσιωμένη, χωρίς αποκλεισμούς και προσηλωμένη στις μεταρρυθμίσεις κυβέρνηση της Ουκρανίας με σκοπό την οικοδόμηση σταθερού και ευμενούς μέλλοντος για τη χώρα. Κατά την επόμενη διετία η συνολική στήριξη των προτεινόμενων μέτρων ανέρχεται σε τουλάχιστον 11 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και από διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ.»

Στη δέσμη μέτρων υποστήριξης της Ουκρανίας καθορίζονται τα κύρια συγκεκριμένα μέτρα τα οποία προτείνει η Επιτροπή σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο επίπεδο για να βοηθήσει στη σταθεροποίηση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής κατάστασης στην Ουκρανία, να συνδράμει στη μετάβαση και να ενθαρρύνει τις πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις.

Η παρούσα συμβολή αποτελεί την απάντηση στην προσπάθεια σταθεροποίησης της χώρας και, παράλληλα, συνιστά παροχή στήριξης στο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, καθώς και περαιτέρω ενίσχυση της δέσμευσης των ουκρανικών αρχών. Ενώ ορισμένα από αυτά τα μέτρα μπορούν να υλοποιηθούν γρήγορα, άλλα απαιτούν περαιτέρω σχεδιασμό και προετοιμασία. Για πολλά από αυτά, είναι αναγκαίες η επείγουσα και ενεργός υποστήριξη του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η βάση της προσέγγισης αυτής έγκειται στη βούληση να βοηθηθεί η Ουκρανία να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν σαφώς εκφράσει οι πολίτες και η κοινωνία των πολιτών κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων στις άνευ προηγουμένου διαδηλώσεις τους στο Κίεβο και σε ολόκληρη τη χώρα.

Βασικά στοιχεία της δέσμης μέτρων που συμφωνήθηκε σήμερα:

• Ποσό ύψους 3 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ κατά τα επόμενα έτη, 1,6 δισ. ευρώ σε δάνεια μακροοικονομικής συνδρομής (ΜΜΣ) και πακέτο συνδρομής σε επιδοτήσεις ύψους 1,4 δισ. ευρώ.

• Ποσό έως και 8 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης·

• Μόχλευση ποσού που μπορεί να ανέλθει στα 3,5 δισ. ευρώ μέσω του Επενδυτικού Ταμείου Γειτονίας·

• Δημιουργία πλατφόρμας συντονισμού των χορηγών·

• Προσωρινή εφαρμογή της σφαιρικής και σε βάθος ζώνης ελεύθερων συναλλαγών, όταν υπογραφεί η συμφωνία σύνδεσης και, ενδεχομένως, με την εκ των προτέρων αυτόνομο εφαρμογή των εμπορικών μέτρων·

• Διοργάνωση επενδυτικού φόρουμ/ομάδας δράσης σε υψηλό επίπεδο·

• Εκσυγχρονισμός του συστήματος της Ουκρανίας για τη μεταφορά αερίου και εργασίες σχετικά με τις ανάστροφες ροές, ιδίως μέσω της Σλοβακίας,

• Επιτάχυνση του σχεδίου δράσης για την απελευθέρωση των θεωρήσεων (visas) στο καθιερωμένο πλαίσιο· Προσφορά μιας εταιρικής σχέσης κινητικότητας·

• Τεχνική βοήθεια σε ορισμένους τομείς για την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων από τον συνταγματικό έως τον δικαστικό τομέα και την προετοιμασία εκλογών.

Ενδεικτικά ποσά/κατηγορίες:

Πηγή

Ενδεικτικά ποσά/κατηγορίες (σε εκατ. ευρώ)

I. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (2014-2020)

I.1 Συνολική αναπτυξιακή βοήθεια (επιδοτήσεις)

1,565

Διμερή κονδύλια, εκ των οποίων:

— ετήσιο πρόγραμμα δράσης (ΕΠΔ) για το 2014

140-200

— ΕΠΔ (μέσος όρος) — για την περίοδο 2015-2020

780

— κεντρικό πρόγραμμα («περισσότερο για περισσότερο») για την περίοδο 2015-2020

240-300

Επενδυτικό Ταμείο Γειτονίας (ΕΤΓ)

200-250

Μηχανισμός συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP)

20

ΚΕΠΠΑ

15

I.2 Μακροοικονομική χρηματοοικονομική συνδρομή (δάνεια)

1,610

Ι.2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΕΤΕπ

έως 3,000

ΕΤΑΑ

5,000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

11,175

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε:

MEMO/14/159: Στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Ουκρανία

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Alejandro Ulzurrun (+32 2 295 48 67)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

Για το κοινό: Europe Direct μέσω του τηλεφώνου 00 800 6 7 8 9 10 11 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο


Side Bar