Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 5. března 2014

Podpůrný balíček pro Ukrajinu

Evropská komise dnes schválila balíček konkrétních podpůrných opatření, jimiž chce hospodářsky a finančně pomoci Ukrajině. Tato opatření by měla být chápána jako příspěvek Komise k celoevropskému i mezinárodnímu úsilí na podporu realizace hospodářských a politických reforem na Ukrajině a budou předložena hlavám států a předsedům vlád zemí EU před jejich mimořádným zasedáním ve čtvrtek 6. března.

„Bezprostřední prioritou EU je přispět k mírovému řešení stávající krize, a to za plného dodržování mezinárodního práva“, uvedl předseda Barroso. „Souběžně s tím by se mělo mezinárodní společenství zmobilizovat a pomoci Ukrajině stabilizovat hospodářskou a finanční situaci. Evropská komise dnes předkládá soubor opatření, kterými chce spolehlivé, inkluzívní a proreformně orientované vládě pomoci při vytváření stabilní a prosperující budoucnosti pro Ukrajinu. Námi navržená opatření by mohla Ukrajině v příštích několika letech zajistit podporu v celkové výši nejméně 11 miliard eur z rozpočtu EU a od mezinárodních finančních institucí působících v EU.“

Předkládaný balíček obsahuje nejdůležitější konkrétní krátkodobá a střednědobá opatření, která Komise navrhuje, aby pomohla stabilizovat hospodářskou a finanční situaci na Ukrajině, pomohla jí v transformaci a podpořila politické a hospodářské reformy.

Tento závazek je odpovědí, která má jednak pomoci stabilizovat zemi, jednak podpořit reformní program a dále posílit angažovanost ukrajinských orgánů. Některá opatření lze realizovat rychle, jiná si vyžádají další plánování a přípravy. U řady z nich je potřebná bezodkladná a aktivní podpora Rady a Evropského parlamentu.

Tento přístup je motivován snahou pomoci Ukrajině naplnit ambice, které občané a občanská společnost v posledních týdnech jasně vyjádřili při bezprecedentních událostech v Kyjevě a po celé zemi.

Hlavní prvky balíčku:

• 3 miliardy EUR z rozpočtu EU v nadcházejících letech, půjčky v rámci makroekonomické pomoci ve výši 1,6 miliardy EUR a podpůrný balíček grantů ve výši 1,4 miliardy EUR;

• až 8 miliard EUR od Evropské investiční banky (EIB) a Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD);

• 3,5 miliardy EUR bude možné získat prostřednictvím investiční facility sousedství;

• vytvoření dárcovské koordinační platformy;

• prozatímní uplatňování prohloubené a komplexní zóny volného obchodu, jakmile bude podepsána dohoda o přidružení, a v případě potřeby zrychlené používání autonomních obchodních opatření;

• uspořádání investičního fóra / pracovní skupiny na vysoké úrovni;

• modernizace ukrajinské soustavy pro tranzit zemního plynu a práce na zajištění zpětného toku, zejména přes Slovensko;

• urychlení Akčního plánu pro liberalizaci vízového režimu v zavedeném rámci; nabídka partnerství v oblasti mobility;

• technická pomoc v řadě oblastí od ústavní reformy po soudní reformu a přípravu voleb.

Orientační částky/rozmezí:

Zdroj

Orientační částky/rozmezí (v milionech eur)

EVROPSKÁ KOMISE (2014–2020)

I.1 Celková rozvojová pomoc (granty)

1 565

Bilaterální program zahrnující:

— roční akční plán na rok 2014

140–200

— roční akční plány na období 2015–2020

780

— zastřešující program (zásada „more for more“) na období 2015–2020

240–300

Investiční facilita sousedství

200–250

Nástroj přispívající ke stabilitě a míru (IcSP)

20

společná zahraniční a bezpečnostní politika

15

I.2 Makrofinanční pomoc (úvěry)

1 610

I.2 EVROPSKÉ FINANČNÍ INSTITUCE

EIB

až 3 000

Evropská banka pro obnovu a rozvoj

5 000

CELKOVÝ SOUČET

11 175

Další informace viz:

MEMO/14/159: Evropská komise schválila podporu pro Ukrajinu

Kontakt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Alejandro Ulzurrun (+32 2 295 48 67)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)

Pro veřejnost: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e–mailem


Side Bar