Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 5. marca 2014

EU za odgovornejši pristop pri trgovanju z rudninami s konfliktnih območij

Visoka predstavnica EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Catherine Ashton in evropski komisar za trgovino Karel De Gucht sta danes predstavila integrirani pristop EU, ki bo preprečil, da bi dobiček iz trgovine z minerali uporabili za financiranje oboroženih spopadov. S svežnjem ukrepom naj bi oboroženim skupinam na konfliktnih in tveganih področjih otežili financiranje svojih dejavnosti z izkoriščanjem rudnin in trgovanjem z njimi. Bistvo predloga je podjetjem olajšati odgovorno pridobivanje kositra, tantala, volframa in zlata ter podpreti zakonito trgovanje.

Prizadevamo si, da mednarodna trgovina z rudninami ne bi krepila ali omogočila nadaljevanje oboroženih sporov,“ sta poudarila visoka predstavnica Ashtonova in komisar De Gucht. „Danes predstavljena pobuda o mineralih s konfliktnih območij bo pripomogla k temu, da bo trgovina podprla širitev miru ter krepila skupnost in blaginjo na vseh območjih sveta, ki so jih prizadeli oboroženi spopadi. Z njo bo EU prvič in ob pravem času podprla dogovor, s katerim so se podjetja, civilna družba in vlade držav OECD zavzeli, da bi koristi od naravnih virov pomagale skupnostim, iz katerih izvirajo."

Predlog uredbe uvaja sistem samopotrjevanja za uvoznike kositra, tantala, volframa in zlata, ki se odločijo za odgovorno ravnanje pri uvozu v EU. Sistem samopotrjevanja od evropskih uvoznikov kovin in rud zahteva, da upoštevajo načelo potrebne skrbnosti, tj. da se izogibajo povzročanju škode na izvornih področjih, in sicer z upoštevanjem petih korakov iz smernic OECD o potrebni skrbnosti pri nabavi in prodaji. Cilj pristopa je ukrepati na najbolj učinkoviti stopnji oskrbovalne verige za te minerale in spodbuditi pretok informacij o potrebni skrbnosti do končnih uporabnikov. Z uredbo bodo uvozniki EU dobili priložnost, da še okrepijo svoja prizadevanja za bolj etične oskrbovalne prakse pri zakonitem trgovanju s partnerji v državah, kjer potekajo konflikti.

Za večjo javno odgovornost talilnic in rafinerij, povečanje preglednosti oskrbovalne verige in lažje odgovorno pridobivanje rudnin namerava EU vsako leto objaviti seznam evropskih in svetovnih „odgovornih talilnic in rafinerij“. EU je eden največjih trgov za kositer, tantal, volfram in zlato, v njej deluje več kot 400 uvoznikov takih rud in kovin.

Predlog uredbe spremlja sporočilo, v katerem je opredeljen celosten zunanjepolitični pristop k reševanju vprašanja povezanosti konfliktov in trgovine z minerali, pridobljenimi na konfliktnih področjih. Sporočilo predstavlja nadaljnje načrte EU za podporo smernicam OECD o potrebni skrbnosti ter zunanjepolitičnim ukrepom in podpori EU na tem področju. Evropska komisija in visoka predstavnica sta s tem dokumentom vprašanje mineralov s konfliktnih območij trdno umestila v zunanjepolitično politiko EU ter se zavezala, da bo EU sprejela konkretne ukrepe na nacionalni in mednarodni ravni, od pomoči do političnih dialogov in diplomatskih ukrepov v odnosih z državami, v katerih so talilnice. Sporočilo še poudarja zavezo Komisije in visoke predstavnice k odločni in dosledni diplomaciji EU, ki bo usklajeno in strateško obravnavala povezavo med varnostjo in razvojem.

Z današnjo pobudo Komisija uvaja tudi številne spodbude, ki bodo podjetja iz EU spodbudila k potrebni skrbnosti skozi celotno oskrbovalno verigo, denimo:

spodbude v javnih naročilih EU za prodajalce izdelkov, ki vsebujejo kositer, tantal, volfram in zlato (npr. mobilni telefoni, tiskalniki in računalniki);

finančna podpora za MSP, ki jim bo olajšala uresničevanje načela potrebne skrbnosti, in za OECD, ki bo organizaciji omogočila izgradnjo zmogljivosti in dejavnosti ozaveščanja;

javno priznanje podjetjem v EU, ki si pri pridobivanju rudnin iz držav in območij, na katerih potekajo konflikti, prizadevajo ravnati odgovorno;

politično-diplomatski dialog z državami, kjer poteka izkoriščanje, predelava in poraba teh mineralov, da bi jih spodbudili k širši uporabi načela potrebne skrbnosti;

diplomatska dejavnost v zvezi s surovinami, ki zajema tudi večstranske pobude za potrebno skrbnost;

razvojno sodelovanje z zadevnimi državami;

podpora držav članic EU s svojimi politikami in instrumenti.

Osnovne informacije

Predlog uredbe temelji na javnem posvetovanju, oceni učinka in obsežnem posvetovanju z OECD, podjetji in civilno družbo ter z institucijami v državah proizvajalkah.

Uresničuje tudi poziv Evropskega parlamenta iz leta 2010, naj EU uvede podobne predpise, kot jih ima ZDA, ki od svojih podjetij, ki uporabljajo minerale s konfliktnih območij, zahteva, da navedejo njihov izvor in uporabijo načelo potrebne skrbnosti.

Javno posvetovanje in ocena učinka sta razkrila težke tržne pogoje na območju afriških Velikih jezer, zato se je Komisija odločila oblikovati drugačen, vendar usmerjen in dopolnjujoč model. Komisija je poleg tega v dokumentih Blagovne borze in surovine ter Trgovina, rast in razvoj naznanila, da bo proučila možnosti za povečanje preglednosti oskrbovalne verige.

Več informacij:

Pogosta vprašanja o odgovornem pridobivanju mineralov s konfliktnih območij

Osnutek uredbe

Skupno sporočilo Evropske komisije in visoke predstavnice

Delovni dokument služb Komisije

Zunanja študija

OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas

Outcome of the public consultation

Kontakt:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

Za javnost: Europe Direct: po telefonu na številki 00 800 6 7 8 9 10 11 ali po e­pošti.


Side Bar