Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. március 5.

Az EU felelős kereskedelmi stratégiát javasol a konfliktusövezetekből származó ásványkincsekre

Catherine Ashton, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és Karel De Gucht uniós kereskedelmi biztos ma egy olyan integrált európai megközelítésre tett javaslatot, amelynek célja annak megakadályozása, hogy az ásványkincsek kereskedelméből származó hasznot fegyveres konfliktusok finanszírozására lehessen felhasználni. Az intézkedéscsomag megnehezíti a konfliktusokkal sújtott és magas kockázatú területeken a fegyveres csoportok számára, hogy tevékenységüket az ásványkincsek kitermelése és kereskedelme segítségével finanszírozzák. A megközelítés arra összpontosít, hogy a vállalkozások könnyebben tudják felelős módon megoldani az ón, a tantál, a volfrám és az arany beszerzését, és ösztönözni kívánja a törvényes kereskedelmi csatornák alkalmazását.

Elkötelezettek vagyunk a konfliktusokat súlyosbító vagy fenntartó nemzetközi ásványkereskedelem megakadályozása iránt”, mondta Catherine Ashton főképviselő és Karel De Gucht uniós kereskedelmi biztos. A mai kezdeményezés a „konfliktusövezetekből származó ásványkincsekről” elősegíti, hogy a kereskedelem a békét, a helyi közösségeket és a jólétet mozdítsa elő a fegyveres konfliktusok által sújtott területeken világszerte. Az EU részéről ez az első és időszerű lépés az OECD országok üzleti és civil szférája, valamint kormányzatai által elért egyetértés támogatására annak érdekében, hogy a helyi közösségek élhessenek a természeti erőforrásaikból származó előnyökkel.

A Bizottság rendelettervezetében megfelelőségi nyilatkozatokon alapuló rendszert terjeszt elő az Unióba irányuló felelősségteljes behozatal mellett magukat elkötelező ón-, tantál-, volfrám- és aranyimportőrök számára. A megfelelőségi nyilatkozat ezen fémek és érceik uniós importőreitől megköveteli, hogy „kellő gondossággal” járjanak el – vagyis kerüljék el a károkozást az érintett területeken – azáltal, hogy az OECD kellő gondosságról szóló útmutatásában foglalt öt lépéssel összhangban intézik és ellenőrzik beszerzéseiket és értékesítéseiket. Célunk az, hogy az érintett ásványok uniós ellátási láncának leghatékonyabb fellépést lehetővé tevő szintjén tegyünk intézkedéseket és megkönnyítsük a kellő gondossággal kapcsolatos információk áramlását a végfelhasználókig. A rendelet lehetőséget biztosít az uniós importőröknek arra, hogy a jelenleginél határozottabb erőfeszítéseket tegyenek a tiszta ellátási láncok biztosítására a konfliktusoktól sújtott országok gazdasági szereplőivel folytatott legális kereskedelem során.

A kohók és finomítók nyilvános elszámoltathatóságának erősítése, az ellátási láncok átláthatóságának fokozása és a felelős ásványbeszerzés megkönnyítése érdekében az EU évente listát tervez közzétenni az Unió területén és a világ egyéb pontjain működő „felelősségteljes kohókról és finomítókról”. Az EU – több mint 400 ilyen fém- és ércbehozatalt végző – az ón, tantál, volfrám és arany legnagyobb piacai közé tartozik.

A rendelettervezetet egy közlemény kíséri, amely bemutatja az átfogó általános külpolitikai megközelítést arra nézve, hogy miként lehet kezelni a konfliktus és az általa érintett területeken kitermelt ásványok kereskedelme közötti kapcsolatot. Meghatározza, hogy az EU milyen szerepet vállal az OECD kellő gondosságról szóló útmutatásának előmozdítása érdekében, továbbá azt, hogy milyen módon, milyen vonatkozásaiban járul ehhez hozzá az uniós külpolitika. A közleménnyel a Bizottság és a főképviselő megerősíti, hogy a „konfliktusövezetekből származó ásványkincsek” az uniós külpolitikai napirend részét képezik, valamint azt, hogy az EU konkrét lépéseket tesz úgy országspecifikus, mint nemzetközi szinten. Ez a szakpolitikai párbeszéd támogatásától a kohászattal foglalkozó országokra irányuló diplomáciai megkeresésekig terjedhet. A közlemény támogatja a Bizottság és a főképviselő elkötelezettségét az erős és koherens uniós nyersanyag-diplomácia elősegítése mellett, miközben a biztonság és a fejlesztés közötti kapcsolatot következetes és stratégiai módon közelíti meg.

A mai kezdeményezés számos, a rendeletet támogató ösztönzőt is meghirdet az uniós cégek ellátási lánccal kapcsolatos kellő gondosságának elősegítéséhez, például:

Közbeszerzési ösztönzők az ónt, tantált, volfrámot és aranyat tartalmazó mobiltelefonokat, nyomtatókat, számítógépeket és hasonló termékeket értékesítő cégek számára;

Anyagi támogatás a kis- és középvállalkozások számára a kellő gondossággal való eljárás követéséhez, valamint az OECD számára a kapacitásépítéshez és a tájékoztató tevékenységekhez;

A konfliktusok sújtotta országokból vagy területekről felelős módon beszerző uniós vállalkozások erőfeszítéseinek látható elismerése;

Szakpolitikai párbeszéd és diplomáciai megkeresések a kitermelésben, feldolgozásban és fogyasztásban érintett országok kormányai felé a kellő gondosság szélesebb körű alkalmazása érdekében;

Nyersanyag-diplomácia, többek között a kellő gondosságot több érdekelt fél körében elősegíteni kívánó kezdeményezésekkel összefüggésben;

Az érintett országokkal való fejlesztési együttműködés;

Az uniós tagállamok által saját szakpolitikáikon és eszközeiken keresztül nyújtott támogatás.

Háttér

A rendelettervezet nyilvános hatásvizsgálatra, továbbá az OECD-vel, üzleti és civil szférával és a termelő országok intézményeivel végzett széles körű konzultációra épül.

Az Európai Parlament 2010-es felhívására ad választ, amely arra szólította fel az Uniót, hogy az Egyesült Államokhoz hasonlóan jogszabályi úton kötelezze a „konfliktusövezetekből származó ásványkincseket” hasznosító cégeket eredetnyilatkozatok alkalmazására és a kellő gondossággal való eljárás követésére.

A nyilvános konzultáció és a hatásvizsgálat rávilágított az afrikai Nagy-tavak régiójának nehéz piaci helyzetére, és ez arra késztette a Bizottságot, hogy egy alternatív, de célzott és kiegészítő modellt dolgozzon ki. A Bizottság Az árupiacok és a nyersanyagok kihívásai című szakmai kiadványában és annak Kereskedelem, növekedés és fejlődés címmel kiadott közleményében bejelentette azon szándékát is, hogy az ellátási lánc átláthatóságát erősítő további módokat fog feltárni.

További információk:

Gyakran feltett kérdések a konfliktusövezetekből származó ásványkincsek beszerzéséről

Link a rendelettervezethez

Link az Európai Bizottság és a főképviselő közös közleményéhez

Link a bizottsági szolgálati munkadokumentumhoz

Link a külső tanulmányhoz

OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas

Outcome of the public consultation

Kapcsolattartók:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

A nyilvánosság számára: Europe Direct telefon: 00 800 6 7 8 9 10 11 vagy e-mail


Side Bar