Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 5. ožujka 2014.

EU predlaže odgovornu strategiju trgovanja mineralnim sirovinama iz područja pogođenih sukobom

Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Catherine Ashton i povjerenik EU-a za trgovinu Karel De Gucht danas su predložili integrirani pristup EU-a kojim se želi zaustaviti uporabu prihoda od trgovine mineralnim sirovinama za financiranje oružanih sukoba. Paketom mjera otežat će se oružanim skupinama iz područja pogođenih sukobom ili visokorizičnih područja da svoje aktivnosti financiraju eksploatacijom mineralnih sirovina i njihovim trgovanjem. Glavni je cilj tog pristupa olakšati poduzećima da postupaju odgovorno pri nabavi kositra, tantala, volframa i zlata te poticati uporabu zakonitih trgovinskih kanala.

Cilj nam je spriječiti da međunarodna trgovina mineralnim sirovinama služi za jačanje ili nastavak sukoba”, rekli su visoka predstavnica EU-a i potpredsjednica Komisije Catherine Ashton i povjerenik EU-a za trgovinu Karel De Gucht. „Današnja inicijativa o mineralnim sirovinama iz područja pogođenih sukobom pomoći će da se trgovina stavi u službu mira, lokalnih zajednica i napretka u područjima širom svijeta koja su pogođena oružanim sukobima. To je prvi i pravodobni doprinos EU-a kojim se podupire konsenzus postignut između poduzeća, civilnog društva i vlada zemalja OECD-a kako bi se lokalnim zajednicama pomoglo da ostvare veću korist od svojih prirodnih resursa.”

Komisija predlaže nacrt uredbe kojom će se uspostaviti sustav samocertifikacije u EU-u za uvoznike kositra, tantala, volframa i zlata koji odaberu odgovorni uvoz u Uniju. Za samocertifikaciju je potrebno da uvoznici koji navedene metale i njihove rude uvoze u EU primjenjuju „dužnu pažnju”, tj. izbjegavaju nanošenje štete u zemljama podrijetla tako što će svoju nabavu i prodaju nadzirati i njome upravljati u skladu s pet koraka iz OECD-ovih smjernica o dužnoj pažnji. Cilj je djelovati na najučinkovitijoj razini lanca opskrbe EU-a za navedene mineralne sirovine i olakšati protok informacija o dužnoj pažnji do krajnjih korisnika. Navedena će uredba uvoznicima iz EU-a omogućiti da ojačaju stalne napore koji se ulažu u osiguravanje čistih lanaca opskrbe u zakonitoj trgovini s dobavljačima iz zemalja pogođenih sukobom.

Radi povećanja javne odgovornosti talionica i rafinerija te poboljšanja transparentnosti lanca nabave i olakšavanja odgovorne nabave mineralnih sirovina, EU namjerava objaviti godišnji popis odgovornih talionica i rafinerija u EU-u i svijetu. S više od 400 uvoznika takvih ruda i metala EU je jedno od najvećih tržišta kositra, tantala, volframa i zlata.

Uz prijedlog uredbe priložena je komunikacija, dokument u kojem se iznosi cjelokupni, sveobuhvatni vanjskopolitički pristup problemu povezanosti sukoba i trgovine mineralnim sirovinama iz pogođenih područja. Njime se utvrđuju daljnja nastojanja EU-a na podupiranju OECD-ovih smjernica o dužnoj pažnji te vanjskopolitičke aktivnosti EU-a i s njima povezana potpora. Navedenom komunikacijom Komisija i visoka predstavnica / potpredsjednica Catherine Ashton potvrđuju da su mineralne sirovine iz područja pogođenih sukobom na dnevnom redu vanjske politike EU-a te da EU planira poduzeti konkretne mjere na državnoj i međunarodnoj razini, od podupiranja političkog dijaloga do diplomatskih napora u zemljama u kojima su smještene talionice. U komunikaciji se podupiru napori Komisije i visoke predstavnice za promicanje snažne i usklađene diplomacije EU-a u području sirovina pri čemu se problemu povezanosti sigurnosti i razvoja pristupa na usklađen i strateški način.

Spomenutom inicijativom predlaže se i niz poticajnih mjera koje podupiru Uredbu i kojima se želi potaknuti poduzeća u EU-u da primjenjuju dužnu pažnju u lancu opskrbe, na primjer:

poticaji u javnoj nabavi za poduzeća koja prodaju proizvode koji sadržavaju kositar, tantal, volfram i zlato, poput mobilnih telefona, pisača i računala

financijska potpora namijenjena malim i srednjim poduzećima za primjenu dužne pažnje te OECD-u za izgradnju kapaciteta i aktivnosti informiranja

javno priznanje napora poduzeća iz EU-a koja postupaju odgovorno pri nabavi sirovina iz područja pogođenih sukobom

diplomatski napori i politički dijalog s vladama zemalja u kojima se sirovine vade, prerađuju i upotrebljavaju, u cilju poticanja šire primjene dužne pažnje

diplomacija u području sirovina, uključujući u okviru inicijativa dužne pažnje u koje je uključeno više dionika

razvojna suradnja s dotičnim zemljama

potpora koju pružaju države članice EU-a vlastitim politikama i instrumentima.

Kontekst

Prijedlog uredbe temelji se na javnom savjetovanju, procjeni učinka te opsežnom savjetovanju s OECD-om, poduzećima, organizacijama civilnog društva te institucijama u zemljama u kojima se sirovine proizvode.

Uslijedio je kao odgovor na poziv Europskog parlamenta iz 2010. da EU donose zakonodavne akte slične onima u SAD-u kojima se propisuje da poduzeća koja koriste mineralne sirovine iz područja pogođenih sukobom moraju navesti podrijetlo sirovine te primjenjivati dužnu pažnju.

Javno savjetovanje i procjena utjecaja otkrila je teško stanje na tržištu u području Velikih jezera, što je Komisiju potaknulo da izradi alternativni, ali ujedno ciljani i komplementarni model. Komisija je u posebnoj publikaciji Tržišta roba i sirovina te Komunikaciji o trgovini, rastu i razvoju najavila namjeru da istraži načine kako opskrbni lanac učiniti transparentnijim.

Dodatne informacije

Često postavljana pitanja o odgovornoj nabavi mineralnih sirovina iz područja pogođenih sukobom

Poveznica na nacrt uredbe

Poveznica na zajedničku komunikaciju Europske komisije i visoke predstavnice

Poveznica na radni dokument službi Komisije

Poveznica na vanjsku studiju

OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas

Outcome of the public consultation

Osobe za kontakt:

John Clancy (+32 2 295 37 73)

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Maja Kocijancic (+32 2 298 65 70)

Eamonn Prendergast (+32 2 299 88 51)

Za javnost: Službi Europe Direct možete se obratiti telefonom na broj: 00 800 6 7 8 9 10 11 ili e­poštom


Side Bar