Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV FI MT SL BG HR

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. március 5.

A Bizottság lezárta a makrogazdasági egyensúlyhiány feltárására vonatkozó részletes vizsgálatát és felmérte a költségvetési kiigazítás terén tett előrelépést

Az Európai Bizottság ma közzétette 17 tagállam1 gazdaságára vonatkozó részletes vizsgálatán alapuló következtetéseit. Ugyanabban a dokumentumban a Bizottság felmérte az érintett tagállamok által a költségvetési hiány kiigazítása terén tett előrelépést és aktualizálta a költségvetésiterv-javaslatokkal kapcsolatban a múlt évben megfogalmazott véleményeit. Ez kulcsfontosságú lépés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszterében, azaz az éves gazdasági kormányzási ciklus mára hagyományossá vált folyamatában, amelynek keretében a Bizottság a tagállamokkal együttműködve – összhangban az Európa 2020 növekedési stratégiával – a rendezett államháztartáson nyugvó, fenntartható növekedés és munkahelyteremtés feltételeinek megteremtésén munkálkodik.

„A ma közreadott elemzésünk azt bizonyítja, hogy a tagállamok lépéseket tesznek gazdasági problémáik kezelése érdekében. Az előrehaladás azonban egyenetlen, és bizonyos esetekben fokozni kell az ütemét, mondta Olli Rehn, az Európai Bizottság gazdasági ügyekért, monetáris politikáért és az euróért felelős alelnöke. „A tagállamok reményeink szerint határozott lépéseket tesznek, mi pedig készen állunk, hogy a fellendülés és a munkahelyteremtés megszilárdítását célzó reformokra irányuló, konstruktív partnerség keretében támogassuk őket.”

A gazdasági fellendülés kibontakozóban van, de maradtak megoldásra váró problémák. Az egyensúlyhiány kialakulása több mint egy évtizedig tartott, és folyamatos politikai fellépésre van szükség ahhoz, hogy az európai növekedési ráták ismét magasabbak és egyben fenntarthatóak legyenek, a munkanélküliséget pedig egyenletesen lehessen csökkenteni. Számos tagállam hasonló egyensúlyi problémákkal néz szembe. A kihívások között szerepel egyes gazdaságok jelentős külső kötelezettségállománya, pár országban a folyó fizetési mérleg tartósan magas, a visszafogott belföldi keresletet tükröző többlete, valamint a költség-versenyképesség azon országok esetében, amelyeknél korábban a legmagasabb volt a folyó fizetési mérleg hiánya, illetve azoknál, amelyek exportpiaci részesedése jelentősen csökkent. A legtöbb tagállam számára fontos a versenyképesség költségvonzatú tényezőkön túli növelése, ahogy a hitelállomány leépítésének a magánfogyasztásra és a befektetésre mért hatása is. Ezen egyensúlyi problémák rendezése elengedhetetlen az Európa több részében elfogadhatatlan méretet öltő munkanélküliség csökkentéséhez.

A tagállamok makrogazdasági kihívásainak fókusza ugyancsak kezd fokozatosan eltolódni. Jelentős mértékben csökkent a folyó fizetési mérleg hiánya, ami szintén azt tükrözi, hogy sok tagállamban nagy mértékben lassult a versenyképesség romlása. Ennek ellenére tartós kihívást jelent a hitelállomány leépítésének a középtávú növekedésre mért hatása, a nagyon alacsony infláció melletti magas magán- és államadósság-állomány, az életképes vállalkozások azzal kapcsolatos nehézségei, hogy megfizethető hitelhez juthassanak, valamint a munkanélküliség magas szintje.

A legfrissebb előrejelzések a költségvetési kiigazítás átlagos ütemének várható csökkenését mutatják az EU-ban és az euróövezetben egyaránt, ami az elmúlt pár évben végrehajtott sikeres költségvetési konszolidációnak köszönhető. Ennek ellenére néhány tagállamnak a hiánycélok teljesítése érdekében fokoznia kell a költségvetési kiigazítás ütemét. A GDP-arányos államadósság az előrejelzések szerint mind az EU-ban, mind az euróövezetben tovább nőtt 2013-ban, majd 2014-ben tetőzik és azt követően csökkenni kezd.

Fontos, hogy a nagy tagállamok hozzájáruljanak az európai növekedéshez. A legnagyobb euróövezeti tagállamok esetében a politikai prioritást a következők jelentik: Németország esetében a hazai kereslet és a középtávú növekedés erősítése; Franciaország és Olaszország számára a középtávú növekedést akadályozó tényezők strukturális reformokkal és költségvetési konszolidációval kísért felszámolása; míg Spanyolország esetében a szabályos tőkeáttétel-csökkentés és a gazdaság fenntartható növekedéshez hozzájáruló strukturális átalakítása, valamint a társadalmi problémák kezelése.

Számos makrogazdasági problémát az euróövezet vonatkozásában kell megoldani. Szükség van a befektetések növelésére és a kereslet fokozására, a pénzügyi széttöredezettség és az eladósodottság kezelésére, valamint az alacsony inflációs és nehéz gazdasági környezetben történő egyensúlyteremtésre. A Tanács júniusi ajánlása értelmében a gazdasági és monetáris unió megfelelő működése, valamint a növekedés és munkahelyteremtés fokozása érdekében a tagállamoknak önállóan és kollektívan is felelősséget kell vállalniuk egy együttes euróövezeti politikai irányvonalért.

Egyensúlyhiány és túlzott egyensúlyhiány

A Bizottság úgy véli, hogy 14 tagállam küzd egyensúlyhiánnyal: Belgium, Bulgária, Németország, Írország, Spanyolország, Franciaország, Horvátország, Olaszország, Magyarország, Hollandia, Szlovénia, Finnország, Svédország és az Egyesült Királyság. Horvátország, Olaszország és Szlovénia esetében ez az egyensúlyhiány túlzottnak minősül.

Túlzott egyensúlyhiánnyal küzdő tagállamok

Horvátországnak a kiterjedt külső kötelezettségállományra, a csökkenő exportteljesítményre, a magasabb hitellel finanszírozott vállalkozásokra és a gyorsan növekvő államadósságra kell megoldást találnia, méghozzá alacsony növekedési ütem és gyenge kiigazítási kapacitás mellett. Jelentős további költségvetési konszolidációra van szükség a hiány csökkentése és annak megakadályozása érdekében, hogy az adósság nem fenntartható növekedési pályára lépjen. Horvátországban túlzott költségvetési hiány áll fenn, és az országnak 2014. április végéig eredményes intézkedéseket kell hoznia a helyzet rendezésére. Amennyiben Horvátország nem hoz további intézkedéseket, 2014-es célszámainak teljesítését kockáztatja.

Olaszországnak nagyon jelentős államadósságára és gyenge külső versenyképességre kell megoldást találnia. Mindkét jelenség végeredményben az ország hosszú ideje lassú termelékenységi növekedésében gyökerezik, és sürgős és határozott lépéseket igényel az olasz gazdaságra és az euróövezetre mért kedvezőtlen hatások kiküszöbölése érdekében.

Szlovéniában továbbra is túlzott makrogazdasági egyensúlyhiány áll fenn, ami nyomon követést és folyamatos határozott politikai fellépést igényel, noha a makrogazdasági kiigazításnak és határozott politikai fellépésnek köszönhetően az egyensúlyhiány az elmúlt év során némileg enyhült.

Az egy éve még túlzott egyensúlyhiánnyal küzdő Spanyolország esetében a Bizottság úgy véli, hogy az elmúlt évben jelentős kiigazításokra került sor, és a jelenlegi tendenciák szerint tovább csökken az egyensúlyhiány. Miközben ez alapján arra lehet következtetni, hogy az egyensúlyhiány már nem túlzott mértékű Spanyolországban, a Bizottság hangsúlyozza, hogy annak veszélye továbbra is fennáll.

Bár a Bizottság részletes vizsgálatot végzett Dániára, Luxemburgra és Máltára vonatkozóan is, arra a követeztetésre jutott, hogy ezek az országok nem küzdenek a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás értelmében vett egyensúlyhiánnyal.

A túlzott hiány esetén követendő eljárás szerinti kötelezettségek folyamatos nyomon követésének részeként a Bizottság ma a megerősített Stabilitási és Növekedési Paktum egy új eszközét is igénybe veszi azért, hogy felhívja két euróövezeti tagállam, Franciaország és Szlovénia figyelmét arra, hogy veszélyben van az erre az évre ajánlott költségvetési célszám teljesülése.2 Az európai szemeszter keretében a Bizottság júniusban újból értékeli a Stabilitási és Növekedési Paktum szerinti kötelezettségek teljesítésének átfogó helyzetét és szükség esetén megfelelő intézkedéseket javasol a Tanácsnak.

Következő lépések

A tagállamok által kezelendő egyensúlyhiány és túlzott egyensúlyhiány jellegét tekintve eltérő. Az adott részletes vizsgálat analitikus alapot biztosít a tagállammal folytatandó nyitott párbeszédhez a nemzeti reformprogram és a stabilitási vagy konvergenciaprogram (középtávú költségvetési tervek) elkészítése során, amelyeket április végéig kell benyújtani a Bizottságnak. A Bizottság a programokat június elején értékeli, és frissített országspecifikus ajánlásokat ad ki velük kapcsolatban az európai szemeszter záró szakaszában. A Bizottság a túlzott egyensúlyhiánnyal küzdő tagállamok esetében is júniusban dönt a további intézkedések szükségességéről.

A programországok (Görögország, Ciprus, Portugália és Románia) nem képezik a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás részét, mivel gazdasági kiigazítási programjuk révén már kiterjed rájuk a felügyelet.

További információ:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm

Kapcsolattartók:

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Közönségtájékoztatás: Europe Direct telefonon: 00 800 6 7 8 9 10 11, e­mailben

Synoptic Table: Integrated surveillance of macroeconomic and Fiscal imbalances
(Member States for which an IDR has been prepared)

Macroeconomic Imbalances Procedure (MIP)

Stability and Growth Pact (SGP)

Finding

Follow-up

BE

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Excessive deficit,
deadline for correction: 2013

BG

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Not yet at MTO

DE

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Overachieving MTO

DK

No imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester

Excessive deficit,
deadline for correction: 2013

IE

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues.
Specific monitoring: post-programme surveillance

Excessive deficit, deadline for correction: 2015

ES

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues.
Specific monitoring: post-programme surveillance

Excessive deficit,
deadline for correction: 2016

FR

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues.
Specific monitoring to be put in motion

Excessive deficit,
deadline for correction: 2015

The Commission adopts today a recommendation (*)

HR

Excessive imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues.
Decision to be taken in June on subsequent steps under the MIP. Specific monitoring to be put in motion

Excessive deficit,
deadline for correction: 2016

IT

Excessive imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues.
Decision to be taken in June on subsequent steps under the MIP. Specific monitoring to be put in motion

Not yet at MTO

LU

No imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester

Overachieving MTO

HU

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Not yet at MTO

MT

No imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester

Excessive deficit,
deadline for correction: 2014

NL

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Excessive deficit,
deadline for correction: 2014

SI

Excessive imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues. Decision to be taken in June on subsequent steps under the MIP. Specific monitoring to be put in motion

Excessive deficit,
deadline for correction: 2015

The Commission adopts today a recommendation (*)

SE

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Overachieving MTO

FI

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Not yet at MTO

UK

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Excessive deficit,
deadline for correction: 2014-5

(*) The Recommendations under the '2-pack' (Reg. No 473/2013) regarding measures to be taken in order to ensure a timely correction of its excessive government deficit only concern euro area Member States. MTO: Medium-term fiscal objective. Euro area Member States for which an IDR was prepared are shaded.

1 :

Azon 16 tagállam, amely esetében a riasztási mechanizmus keretében múlt novemberben kiadott jelentés makrogazdasági egyensúlyhiányra utaló jeleket tárt fel, valamint Írország, amely azóta sikeresen lezárta gazdasági kiigazítási programját és így ismét a rendes uniós gazdaságfelügyeleti eljárások hatálya tartozik.

2 :

A 473/2013/EU rendelet 11. cikkének (2) bekezdése alapján.


Side Bar