Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV FI HU MT SL BG

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 5. ožujka 2014.

Komisija zaključila izvješća o detaljnim preispitivanjima za utvrđivanje mekroekonomskih neravnoteža i procjenu napretka fiskalne konsolidacije

Komisija je danas objavila zaključke na temelju izvješća o detaljnim preispitivanjima (IDP) provedenima u gospodarstvima 17 država članica1. U istom je dokumentu Komisija procijenila napredak u pogledu ispravka fiskalnih deficita u dotičnim državama članicama i ažurirala svoja stajališta o nacrtima proračunskih planova iz prošle godine. Riječ je o ključnom koraku u sada već dobro utvrđenom europskom semestru za koordinaciju ekonomskih politika. Riječ je o godišnjem gospodarskom ciklusu upravljanja preko kojeg Komisija surađuje s državama članicama kako bi stvorila uvjete za održiv rast i zapošljavanje na temelju dobrih javnih financija, u skladu sa strategijom rasta Europa 2020.

„Naša analiza koju danas predstavljamo ukazuje na to da države članice ostvaruju napredak u pogledu suočavanja s gospodarskim izazovima. Ali taj napredak nije ujednačen i u nekim se slučajevima mora ubrzati”, rekao je Olli Rehn, potpredsjednik Europske komisije nadležan za ekonomska i monetarna pitanja i euro. „Nadamo se snažnom odgovoru država članica i spremni smo im pružiti potporu u konstruktivnom partnerstvu za reforme u cilju boljeg oporavka i poticanja otvaranja radnih mjesta.”

Gospodarski oporavak sve je veći, no izazovi i dalje postoje. Nakupljene su neravnoteže tijekom više od desetljeća i bit će potrebno kontinuirano političko djelovanje kako bi se Europi omogućilo da postigne veće, ali i održive stope rasta te polako smanji nezaposlenost. Brojne su neravnoteže zajedničke određenim državama članicama. Među izazovima su velike vanjske obveze u nekim gospodarstvima, stalni visoki viškovi na tekućim računima koji su odraz slabe domaće potražnje u nekoliko zemalja, troškovna konkurentnost u zemljama koje su u prošlosti bilježile najveće deficite tekućih računa i onima koje su suočene s velikim gubitcima udjela na izvoznom tržištu. Unaprjeđivanje konkurentnosti koja nije nužno povezana s troškovnim čimbenicima, zajedno s učinkom razduživanja na privatnu potrošnju i ulaganja, važno je za većinu država članica uključenih u analizu. Bit će od iznimne važnosti i dalje rješavati te neravnoteže kako bi se smanjile neprihvatljivo visoke razine nezaposlenosti u mnogim dijelovima Europe.

Težište makroekonomskih izazova u državama članicama polako se premješta. Deficiti tekućih računa znatno su smanjeni, što odražava napredak ostvaren u nekim državama članicama u pogledu nadoknade gubitka konkurentnosti. Međutim, među stalnim su izazovima učinak razduživanja na srednjoročni rast, visoke razine privatnog i javnog duga u kontekstu vrlo niske inflacije, poteškoće s kojima se suočavaju održiva poduzeća pri dobivanju povoljnih kredita i visoke razine nezaposlenosti.

U pogledu fiskalnih problema, najnovija predviđanja ukazuju na to da će se u Europskoj uniji i europodručju prosječan ritam prilagodbe usporiti zahvaljujući uspješnim konsolidacijskim nastojanjima u posljednjih nekoliko godina. No neke države članice moraju unaprijediti fiskalnu konsolidaciju žele li dosegnuti željene razine deficita. Predviđa se da se u 2013. omjer duga i BDP-a povećao i u EU-u i u europodručju, ali bi ove godine trebao dosegnuti najvišu razinu prije nego što počne opadati.

Važan je doprinos koji velike države članice daju rastu u Europi. U najvećim državama članicama u europodručju prioriteti politika trebali bi biti sljedeći: u Njemačkoj je potrebno staviti naglasak na jačanje domaće potražnje i srednjoročni rast, u Francuskoj i Italiji potrebno je riješiti pitanje uskih grla u pogledu srednjoročnog rasta uz istovremeni rad na strukturnim reformama i fiskalnoj konsolidaciji, dok Španjolska mora nastaviti uobičajeno razduživanje i strukturnu transformaciju gospodarstva, čime će se pridonijeti održivom rastu, a treba riješiti i socijalna pitanja.

Postoji potreba da se odgovori na nekoliko makroekonomskih izazova u europodručju. Potrebno je povećati ulaganja i potaknuti potražnju, riješiti financijsku rascjepkanost, izazov zaduženosti i ponovno uspostaviti ravnotežu u kontekstu vrlo niske inflacije i teškog gospodarskog stanja. Prema preporuci Vijeća iz lipnja prošle godine, države članice trebale bi preuzeti pojedinačnu i kolektivnu odgovornost za zajedničko političko stajalište u europodručju kako bi omogućile dobro funkcioniranje ekonomske i monetarne unije te povećale rast i zapošljavanje.

Neravnoteže i prekomjerne neravnoteže

Komisija smatra da je 14 država članica suočeno s neravnotežama: Belgija, Bugarska, Njemačka, Irska, Španjolska, Francuska, Hrvatska, Italija, Mađarska, Nizozemska, Slovenija, Finska, Švedska, i Ujedinjena Kraljevina. U Hrvatskoj, Italiji i Sloveniji te se neravnoteže smatraju prekomjernima.

Države članice s prekomjernim neravnotežama

Hrvatska mora odgovoriti na velike vanjske obveze, sve lošije izvozne rezultate, veliku zaduženost poduzeća i dug opće države koji se ubrzanim ritmom povećava u kontekstu niskog rasta i loše sposobnosti prilagodbe. Postoji potreba za znatnim dodatnim nastojanjima u pogledu fiskalne konsolidacije kako bi se ograničio deficit i spriječilo da se dug neodrživo poveća. Hrvatska ima prekomjerni fiskalni deficit, a kako bi ga riješila, potrebno je da poduzme učinkovite mjere do kraja travnja 2014. U slučaju izostanka dodatnih mjera, Hrvatska riskira da ne ostvari svoje ciljeve u 2014.

Italija mora riješiti svoje probleme visoke razine javnog duga i slabe vanjske konkurentnosti. Izvor oba problema nalazi se u dugotrajnom sporom rastu produktivnosti te je potrebno hitno i odlučno djelovanje kako bi se smanjio rizik negativnih učinaka na talijansko gospodarstvo i europodručje.

Slovenija je i dalje suočena s prekomjernim makroekonomskim neravnotežama zbog kojih je potrebno praćenje i kontinuirano djelovanje u okviru politika, iako su se neravnoteže rješavale tijekom prošle godine zahvaljujući makroekonomskoj prilagodbi i odlučnom djelovanju politika.

U slučaju Španjolske, koja je prije godinu dana također svrstana među države s prekomjernim neravnotežama, Komisija smatra da je provedena znatna prilagodba tijekom prošle godine i da će se, ako se trenutačni trendovi nastave, neravnoteža i dalje smanjivati. Iako je to osnova za zaključak da neravnoteže u Španjolskoj više nisu prekomjerne, Komisija naglašava da su rizici i dalje prisutni.

Izvješća o detaljnim preispitivanjima izrađena su i za Dansku, Luksemburg i Maltu, ali Komisija je zaključila da u tim državama nema neravnoteža u smislu postupka u slučaju makroekonomske neravnoteže.

Kao dio kontinuiranog praćenja obveza u okviru postupka zbog prekomjernog deficita, Komisija se danas koristi i novim instrumentom na temelju ojačanog Pakta o stabilnosti i rastu kako bi privukla pozornost dviju država članica iz europodručja, Francuske i Slovenije, na rizik nepridržavanja proračunskog cilja preporučenog za ovu godinu.2 U okviru europskog semestra Komisija će u lipnju ponovno ocijeniti ukupnu situaciju u pogledu obveza na temelju Pakta o stabilnosti i rastu te, prema potrebi, Vijeću predložiti odgovarajuće korake.

Sljedeći koraci

Priroda neravnoteža i prekomjernih neravnoteža koje će države članice morati riješiti razlikuje se. Pojedinačna detaljna preispitivanja analitička su osnova kojom bi se trebao pokrenuti dijalog s državama članicama tijekom njihovih priprema programa nacionalnih reformi te programa stabilnosti i konvergencije (srednjoročni fiskalni planovi). Oni se Komisiji moraju podnijeti do kraja travnja te će se ocijeniti početkom lipnja, kada će Komisija predstaviti ažurirane posebne preporuke po državama članicama u završnoj fazi europskog semestra. U lipnju će odlučiti i je li u državama članicama s prekomjernim neravnotežama potrebno poduzeti daljnje korake.

Države koje su dio programa (Grčka, Cipar, Portugal i Rumunjska) nisu obuhvaćene postupkom u slučaju makroekonomskih neravnoteža jer su one već pod nadzorom u okviru svojih programa ekonomske prilagodbe.

Za više informacija:

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm

Kontakt:

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Za javnost: Europe Direct telefonom 00 800 6 7 8 9 10 11 ili e-poštom

Synoptic Table: Integrated surveillance of macroeconomic and Fiscal imbalances
(Member States for which an IDR has been prepared)

Macroeconomic Imbalances Procedure (MIP)

Stability and Growth Pact (SGP)

Finding

Follow-up

BE

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Excessive deficit,
deadline for correction: 2013

BG

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Not yet at MTO

DE

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Overachieving MTO

DK

No imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester

Excessive deficit,
deadline for correction: 2013

IE

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues.
Specific monitoring: post-programme surveillance

Excessive deficit, deadline for correction: 2015

ES

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues.
Specific monitoring: post-programme surveillance

Excessive deficit,
deadline for correction: 2016

FR

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues.
Specific monitoring to be put in motion

Excessive deficit,
deadline for correction: 2015

The Commission adopts today a recommendation (*)

HR

Excessive imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues.
Decision to be taken in June on subsequent steps under the MIP. Specific monitoring to be put in motion

Excessive deficit,
deadline for correction: 2016

IT

Excessive imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues.
Decision to be taken in June on subsequent steps under the MIP. Specific monitoring to be put in motion

Not yet at MTO

LU

No imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester

Overachieving MTO

HU

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Not yet at MTO

MT

No imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester

Excessive deficit,
deadline for correction: 2014

NL

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Excessive deficit,
deadline for correction: 2014

SI

Excessive imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues. Decision to be taken in June on subsequent steps under the MIP. Specific monitoring to be put in motion

Excessive deficit,
deadline for correction: 2015

The Commission adopts today a recommendation (*)

SE

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Overachieving MTO

FI

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Not yet at MTO

UK

Imbalance

Recommendations to be adopted under the European Semester, including on MIP-related issues

Excessive deficit,
deadline for correction: 2014-5

(*) The Recommendations under the '2-pack' (Reg. No 473/2013) regarding measures to be taken in order to ensure a timely correction of its excessive government deficit only concern euro area Member States. MTO: Medium-term fiscal objective. Euro area Member States for which an IDR was prepared are shaded.

1 :

Riječ je o 16 država članica prepoznatima u izvješću o mehanizmu upozoravanja iz studenoga prošle godine kao države u kojima postoje znakovi makroekonomskih neravnoteža, te Irskoj, koja je od tada uspješno završila svoj program ekonomske prilagodbe, pa je opet obuhvaćena uobičajenim postupcima gospodarskog nadzora EU-a.

2 :

U skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe 473/2013.


Side Bar