Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 5 martie 2014

Antitrust: Comisia amendează OPCOM, bursa de energie electrică din România, pentru discriminarea comercianților de energie electrică din UE

Comisia Europeană a aplicat o amendă de peste 1 milion EUR societății S.C. OPCOM S.A. pentru că a abuzat de poziția sa dominantă pe piața românească a facilitării tranzacțiilor de energie electrică pe piața spot încălcând normele UE în materie de concurență. OPCOM administrează singura bursă de energie electrică din România. Bursele de energie sunt piețe organizate de tranzacționare a energiei electrice. Tranzacționarea spot înseamnă tranzacționarea pe termen scurt (de exemplu, în aceeași zi sau pentru ziua următoare). Comisia a constatat că, timp de peste cinci ani, OPCOM i-a discriminat pe comercianții de energie electrică din afara României cu sediul în UE.

Joaquín Almunia, vicepreședintele Comisiei responsabil de politica în materie de concurență, a declarat: „Bursele de energie sunt indispensabile pentru funcționarea eficientă a piețelor de energie electrică în interesul consumatorilor. Comportamentul abuziv al OPCOM a împiedicat comercianții din UE să participe pe piețele spot din cadrul bursei de energie electrică din România, creând astfel o barieră artificială la intrare, ceea ce constituie o încălcare a normelor UE în materie de concurență. Barierele naționale de acest tip nu numai că împiedică finalizarea unei piețe unice a energiei, ci împiedică și dezvoltarea de piețe eficiente, lichide.” (a se vedea de asemenea declarația)

Între 2008 și 2013, OPCOM a impus ca membrii piețelor spot de energie electrică să se înregistreze în scopuri de TVA în România, refuzând să accepte comercianții care erau deja înregistrați în scopuri de TVA în alte state membre ale UE. Prin urmare, comercianții din UE nu puteau intra pe piața angro de energie electrică din România decât prin înființarea unui sediu permanent în România, ceea ce presupune costuri suplimentare și dezavantaje organizatorice pentru comercianții din UE în comparație cu cei din România. Discriminarea pe motive de naționalitate sau loc de stabilire contravine principiilor de bază ale pieței unice.

Bursele de energie joacă un rol important în furnizarea de informații publice privind prețurile. Acest lucru este esențial pentru a avea prețuri transparente și fiabile la energia electrică pe piețele angro și cu amănuntul. Cerința OPCOM privind înregistrarea în scopuri de TVA a creat o barieră artificială la intrarea pe piață pentru comercianții din UE și, în consecință, a redus lichiditatea pe piața angro a energiei electrice. Numărul de comercianți afectați este semnificativ. În cadrul burselor de energie de pe piețele comparabile, peste 50 % dintre participanți sunt comercianți din UE care nu sunt înregistrați în scopuri de TVA la nivel local.

Comisia ține răspunzătoare, de asemenea, pentru această încălcare și societatea-mamă a OPCOM, și anume CNTEE Transelectrica S.A. („Transelectrica”). Transelectrica este operatorul de transport și de sistem din România.

Înlăturarea barierelor la intrarea pe piețele angro de energie electrică crește lichiditatea și stimulează concurența, ceea ce exercită o presiune în sens descrescător asupra prețurilor. Aceasta asigură, de asemenea, faptul că piața transmite semnale de preț corecte.

Astăzi, Comisia a adoptat o decizie și în cadrul unei alte investigații antitrust care implică burse de energie electrică (a se vedea IP/14/215).

Amenzi

Comisia a sancționat Transelectrica și OPCOM cu o amendă de 1 031 000 EUR, cele două societăți răspunzând în solidar de achitarea întregii amenzii. Cuantumul amenzii a fost stabilit pe baza Orientărilor din 2006 ale Comisiei privind calcularea amenzilor (a se vedea IP/06/857 și MEMO/06/256). La stabilirea nivelului amenzilor, Comisia a ținut cont de vânzările relevante realizate de societatea în cauză în România, de gravitatea încălcării și de durata acesteia.

Context

Comisia a inițiat procedura privind încălcarea normelor de concurență având ca obiect comportamentul OPCOM pe bursa spot din România în decembrie 2012 (a se vedea IP/12/1355) și a informat societatea cu privire la obiecțiunile sale, în iunie 2013 (a se vedea IP/13/486).

Articolul 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) interzice abuzul de poziție dominantă pe piață care poate afecta schimburile comerciale dintre statele membre. Punerea în aplicare a acestei dispoziții este definită de Regulamentul antitrust [Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului], care poate fi aplicat de către Comisie și de către autoritățile naționale din domeniul concurenței din statele membre ale UE.

Mai multe informații cu privire la decizia luată astăzi vor fi disponibile pe site-ul web privind concurența, în registrul public al cazurilor, la cazul nr. AT. 39984, după rezolvarea problemelor de confidențialitate.

Acțiuni în despăgubiri

Orice persoană sau firmă afectată de comportamente anticoncurențiale de natura celor descrise în cazul de față poate sesiza instanțele statelor membre pentru a solicita despăgubiri. Atât jurisprudența Curții, cât și Regulamentul nr. 1/2003 al Consiliului confirmă că, în cauzele judecate de instanțele naționale, o decizie a Comisiei reprezintă o probă irefutabilă a faptului că aceste comportamente au avut loc și că au fost ilegale. Chiar și în situațiile în care Comisia a amendat societățile în cauză, se pot acorda despăgubiri, fără ca acestea să fie reduse din cauza amenzii aplicate de Comisie.

În iunie 2013, Comisia a adoptat o propunere de directivă care vizează facilitarea obținerii de astfel de despăgubiri de către victimele practicilor anticoncurențiale (a se vedea IP/13/525 și MEMO/13/531). Mai multe informații privind acțiunile în despăgubiri pentru încălcarea normelor antitrust, inclusiv un ghid practic privind modul de cuantificare a prejudiciului provocat în mod obișnuit de încălcările normelor antitrust, consultarea publică și rezumatul pentru cetățeni sunt disponibile la adresa: http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html

Contact:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)


Side Bar