Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Gordijnen open: Commissie legt zich toe op betere transparantie

Straatsburg, 25 november 2014

De Europese Commissie heeft vandaag een stap gezet richting betere transparantie met de toezegging om informatie te publiceren over wie haar politieke leiders en hogere ambtenaren ontmoeten, en om meer toegang te verlenen tot documenten over de onderhandelingen voor een trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen (TTIP) met de Verenigde Staten. Al in de eerste weken na haar aantreden lost de Commissie-Juncker de belofte van haar voorzitter in voor een meer open en transparante Commissie, en geeft daarmee een signaal af voor de aanpak van de komende vijf jaar.

Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker zei: "Wij kunnen geweldig werk leveren, maar dat is niets waard als wij er niet in slagen de steun en het vertrouwen te winnen van de burgers waar wij voor werken. Laten wij dus transparanter te werk gaan, aangezien wij niets te verbergen hebben. Laten wij bewijzen dat het dit keer anders is en dat we samen kunnen zorgen voor daadwerkelijke verandering en vernieuwing van Europa."

Transparantie van bijeenkomsten

De Commissie is een algemene reeks van regels overeengekomen die van toepassing zal zijn op commissarissen, hun kabinetten, en de directeuren-generaal van de diensten van de Commissie. Vanaf 1 december zal de Commissie binnen twee weken na elke bijeenkomst de data, locaties, namen van de aanwezige organisaties en als zelfstandige werkzame personen en de gespreksonderwerpen bij de bilaterale ontmoetingen op haar website publiceren.

Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, zei in een reactie: "Als Europa het vertrouwen van het volk wil herwinnen, moeten wij de gordijnen open doen en transparanter zijn over de manier waarop wij werken. Het is net zo belangrijk dat burgers kunnen weten met wie wij bijeenkomen en waarom als het voor de Commissie is een open en regelmatige dialoog met belanghebbenden te voeren. De Commissie is van plan om het voortouw te nemen op het gebied van transparantie."

De nieuwe regels die vandaag zijn vastgesteld, zijn opgenomen in twee besluiten van de Commissie: een voor de commissarissen en hun kabinetsleden, en een tweede voor de directeuren-generaal. Beiden treden op 1 december 2014 in werking. De actie van vandaag zal in 2015 worden opgevolgd door een voorstel van de Commissie voor een interinstitutioneel akkoord met het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een verplicht register van lobbyisten voor alle drie de instellingen.

Grotere transparantie in het TTIP

De Commissie heeft ook een mededeling van commissaris Malmström vastgesteld, waarin wordt beschreven hoe de transparantie bij de onderhandelingen over het trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen zal worden vergroot. De Commissie acht het van cruciaal belang dat het grote publiek kan beschikken over juiste en volledige informatie over de intenties van de EU bij de onderhandelingen, zodat de punten van zorg kunnen worden besproken en misvattingen kunnen worden opgehelderd.

"Wij willen nog meer overleggen over het TTIP," zei commissaris voor Handel Cecilia Malmström, "en nog transparanter zijn, zodat we duidelijk kunnen laten zien waar de onderhandelingen over gaan, en de vragen eromheen kunnen wegnemen. Wij zullen dit als basis gebruiken om de samenwerking met belanghebbenden en het publiek te vergroten".

Om de transparantie bij de TTIP-onderhandelingen te vergroten heeft de Commissie onder andere de volgende acties voorgesteld:

  • openbaar maken van meer EU-onderhandelingsteksten, die de Commissie al deelt met de lidstaten en het Europees Parlement;
  • TTIP-teksten voor alle europarlementariërs toegankelijk maken, in plaats van voor een selecte groep, door de "leeskamer" ook ter beschikking te stellen van de europarlementariërs die vooralsnog geen toegang hadden tot documenten die niet publiek toegankelijk zijn;
  • minder TTIP-onderhandelingsdocumenten als "EU restricted" classificeren, waardoor die documenten buiten de leeskamer voor europarlementariërs gemakkelijker zijn te raadplegen;
  • een openbare lijst publiceren van TTIP-documenten die met het Europees Parlement en de Raad zijn gedeeld, en deze lijst regelmatig bijwerken.

Achtergrond

Op 15 juli 2014 presenteerde voorzitter Juncker zijn politieke beleidslijnen aan het Europees Parlement en zegde toe transparantie te verbeteren op het gebied van contact met belanghebbenden en lobbyisten, waarbij hij zei: "Ik wil dat de Europese burgers weten wie wie heeft ontmoet en wie met wie heeft gesproken, en ik hoop dat de andere instellingen ons daarin volgen."

In zijn toespraak voor het Europees Parlement op 15 juli zegde voorzitter Juncker eveneens toe transparant te werk te gaan bij de TTIP-onderhandelingen: "Laten we niet de indruk geven dat we iets te verbergen hebben, met openheid van zaken werken en de documenten openbaar maken." Dit streven naar transparantie werd ook benadrukt in de taakomschrijvingen die voorzitter Juncker naar de 27 commissarissen heeft gestuurd, en is opgenomen in een mededeling van de voorzitter naar al het Commissiepersoneel inzake de werkmethoden van de nieuwe Europese Commissie. De mededeling stelt dat "commissarissen in de regel geen organisaties of als zelfstandige werkzame personen mogen ontmoeten die niet in het transparantieregister zijn opgenomen."

Voor meer informatie

Besluit van de Commissie inzake de publicatie van informatie over ontmoetingen tussen leden van de Commissie en organisaties of als zelfstandige werkzame personen

Besluit van de Commissie inzake de publicatie van informatie over ontmoetingen tussen directeuren-generaal van de Commissie en organisaties of als zelfstandige werkzame personen

Mededeling van de Commissie inzake transparantie bij TTIP-onderhandelingen

Politieke beleidslijnen van voorzitter Juncker

Openingstoespraak van voorzitter Juncker in de plenaire zitting van het Europees Parlement op 15 juli 2014

Taakomschrijving voor eerste vicevoorzitter Frans Timmermans door voorzitter Juncker

Taakomschrijving voor Europees commissaris Cecilia Malmström door voorzitter Juncker

Meer over het trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen

Werkmethoden van de Europese Commissie 2014-2019

Meer over het transparantieregister

 

IP/14/2131

Contactpersoon voor de pers

Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)
Tim McPHIE (+ 32 2 295 86 02)

Voor het publiek:


Side Bar