Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - sajtóközlemény

Nagyobb nyitottság biztosítása – A Bizottság fokozottabb átláthatóság mellett kötelezi el magát

Strasbourg, 25 november 2014

Az Európai Bizottság a mai napon az átláthatóság növelése mellett tette le a voksot: vállalta, hogy nyilvánosságra hozza, ki tárgyal politikai vezetőivel és vezető tisztviselőivel, továbbá szélesebb körű hozzáférést ígért az Egyesült Államokkal létrehozandó transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerséggel kapcsolatos tárgyalások dokumentumaihoz. A Jean-Claude Juncker által vezetett Bizottság már hivatali idejének legelején tartja magát az elnök nyitottabb és átláthatóbb Bizottságra vonatkozó ígéretéhez, ami új megközelítést vetít előre az elkövetkező öt évre.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke a következőképp nyilatkozott: „Bármennyire is jól végezzük munkánkat, az semmit sem ér, ha nem érdemeljük ki a munkánk középpontjában álló polgárok támogatását és bizalmát. Így bátran legyünk átláthatóbbak, hisz nincs takargatnivalónk. Mutassuk meg, hogy ezúttal tényleg máshogyan lesz, és együtt valóban képesek vagyunk megváltoztatni és megújítani Európát.

A találkozók átláthatósága

A Bizottság a biztosokra, kabinetjeikre és a bizottsági szolgálatok főigazgatóira egyaránt vonatkozó, közös szabályokat fogadott el. A Bizottság december 1-jétől az egyes találkozókat követő két héten belül weboldalán közzéteszi kétoldalú találkozóinak időpontjait, helyszíneit, a fogadott szervezetek vagy vállalkozók nevét és a megvitatott témákat.

Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke így nyilatkozott: „Ahhoz, hogy helyreállítsuk az emberek Európába vetett bizalmát, nagyobb nyitottságról kell gondoskodnunk, és átláthatóbbá kell tennünk munkafolyamatainkat. Legalább olyan fontos a polgárok számára elérhetővé tenni, hogy kikkel találkozunk és miért, mint ahogy a Bizottság számára elengedhetetlen nyitott és rendszeres párbeszédet fenntartani az érdekelt felekkel. A Bizottság jó példával kíván elöl járni az átláthatóság terén.

A mai napon elfogadott új szabályokat két bizottsági határozat rögzíti, az egyik a biztosokra és a kabinettagokra, a másik pedig a főigazgatókra vonatkozik. Mindkét határozat 2014. december 1-jén lép hatályba. A mai lépést 2015-ben egy az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal kötendő intézményközi megállapodásra irányuló bizottsági javaslat követi majd azzal a céllal, hogy létrejöjjön a mindhárom intézményre egyaránt kiterjedő, kötelező érdekképviseleti nyilvántartás.

Fokozottabb átláthatóság a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerség kapcsán

A Bizottság továbbá elfogadta Malmström biztos azt körvonalazó közleményét, hogy miként tehetők átláthatóbbá a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségre irányuló tárgyalások. Alapvető fontosságú, hogy a Bizottság pontos és teljes körű információkat bocsásson a nagyközönség rendelkezésére a tárgyalásokkal kapcsolatos uniós szándékokról, valamint eloszlassa a kétségeket és a tévhiteket.

A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről még a korábbiaknál is szélesebb körű konzultációt szeretnénk folytatni,” – nyilatkozta Cecilia Malmström kereskedelmi biztos – „és még nagyobb átláthatóságot kívánunk biztosítani, hogy pontosan bemutassuk miről is szólnak a tárgyalások, és megszüntessük az azokat övező információhiányt. Ez lesz a kiindulási alapunk az érdekelt felekkel és a nyilvánossággal folytatott további együttműködéshez.

A Bizottság az alábbi intézkedéseket terjesztette elő a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerséggel kapcsolatos tárgyalások átláthatóságának növelése céljából:

  • még több olyan uniós tárgyalási anyag közzététele, amelyet a Bizottság már megosztott a tagállamokkal és a Parlamenttel;
  • a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerséggel kapcsolatos anyagokhoz hozzáférés biztosítása az összes – és nem csak néhány kiválasztott – európai parlamenti képviselő számára az „olvasótermi” használat azon képviselőkre történő kiterjesztése révén, akiknek ez idáig nem volt hozzáférésük korlátozott terjesztésű dokumentumokhoz;
  • a „Korlátozott terjesztésű” biztonsági minősítés ritkább használata a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerséggel kapcsolatos tárgyalási anyagok esetében, ezáltal biztosítva azok olvasótermen kívüli jobb elérhetőségét az európai parlamenti képviselők számára;
  • a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerséggel kapcsolatos, az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal megosztott anyagok nyilvános listájának rendszeres közzététele és aktualizálása.

Háttér-információk

Juncker elnök 2014. július 15-én az Európai Parlament elé terjesztette politikai iránymutatását, amelyben fokozottabb átláthatóságot ígért az érdekelt felekkel és lobbistákkal való kapcsolattartás során: „Szeretném, ha az európaiak tisztán látnának abban, ki kit keres fel, ki kivel beszél, és szeretném, ha ebben a törekvésben a többi intézmény is követőmmé válna.

Az Európai Parlament előtt július 15-én tartott beszédében Juncker elnök a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerséggel kapcsolatos tárgyalások átlátható lefolytatása mellett is elkötelezte magát: „Ne tegyünk úgy, mintha titkolnánk valamit, dolgozzunk átláthatóan, és tegyük nyilvánossá a vonatkozó dokumentumokat.” Az átláthatóság melletti elköteleződést Juncker elnök a 27 biztosnak címzett megbízóleveleiben is kihangsúlyozta, és arra az új Európai Bizottság munkamódszereiről szóló, az összes bizottsági tisztviselőnek címzett elnöki közlemény is kitért. A közlemény kimondja, hogy „A biztosoknak alapvetően nem szabad találkozniuk az átláthatósági nyilvántartásban nem szereplő szervezetekkel vagy önfoglalkoztató személyekkel.”

 

További információk

A Bizottság határozata a Bizottság tagjai, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről szóló tájékoztatás közzétételéről

A Bizottság határozata a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről szóló tájékoztatás közzétételéről

A Bizottság közleménye a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerséggel kapcsolatos tárgyalások átláthatóságáról

Juncker elnök politikai iránymutatása

Juncker elnök nyitóbeszéde az Európai Parlament 2014. július 15-i plenáris ülésén

Juncker elnök Frans Timmermans első alelnöknek címzett megbízólevele

Juncker elnök Cecilia Malmström biztosnak címzett megbízólevele

További információk a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről

Az Európai Bizottság munkamódszerei (2014–2019)

További információk az átláthatósági nyilvántartásról

IP/14/2131

Kapcsolattartás a sajtóval

Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)
Tim McPHIE (+ 32 2 295 86 02)

Tájékoztatás a nyilvánosság számára:


Side Bar