Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europske komisije - Priopćenja za medije

EU kreće u ulagački napad za poticanje zapošljavanja i rasta

Strasbourg, 26 studeni 2014

European Commission and European Investment Bank press release

Europska komisija najavila je Plan ulaganja u vrijednosti od 315 milijardi EUR usmjeren na poticanje rasta i zapošljavanja u Europi.

Plan se odnosi na tri područja djelovanja (vidi informativni članak 1.):

  • uspostavu novog Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU), za koji će se jamstva osigurati iz javnih sredstava, radi mobilizacije dodatnih ulaganja u iznosu od najmanje 315 milijardi EUR tijekom sljedeće tri godine (2015. – 2017.)
  • uspostavu vjerodostojnog portfelja projekata uz program pomoći kako bi se ulaganja usmjerila na najvažnija područja
  • ambiciozni akcijski plan kojim bi Europa privukla ulaganja i kojim bi se uklonila regulatorna uska grla.

Prema procjenama Europske komisije BDP EU-a mogao bi se zahvaljujući predloženim mjerama povećati za dodatnih 330 do 410 milijardi EUR tijekom sljedeće tri godine te bi se moglo otvoriti do 1,3 milijuna novih radnih mjesta (vidi Prilog 3.).

Komentirajući plan, predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je sljedeće: „S većom razinom ulaganja Europa će biti uspješnija i otvarat će se veći broj radnih mjesta – to nije nikakva filozofija. Plan ulaganja koji danas predstavljamo u bliskoj suradnji s Europskom investicijskom bankom ambiciozan je i nov način poticanja ulaganja bez stvaranja novog duga. Došao je trenutak da uložimo u našu budućnost, u ključna strateška područja za Europu, primjerice energetiku, promet, širokopojasne mreže, obrazovanje, istraživanje i inovacije. Računam na to da će Europski parlament i države članice podržati Plan i obaviti svoj dio posla kako bi novi Europski fond za strateška ulaganja počeo s radom što je prije moguće. Europu je potrebno pokrenuti, a mi osiguravamo odskočnu dasku.

Potpredsjednik Europske komisije Jyrki Katainen nadležan za radna mjesta, rast, ulaganja i konkurentnost, izjavio je: „U Europi su nam potrebna nova ulaganja, stoga trebamo mobilizirati dodatna privatna financijska sredstva. Novi Europski fond za strateška ulaganja imat će multiplikacijski učinak. Svakim eurom koji se mobilizira u okviru Fonda stvorit će se oko 15 EUR privatnog ulaganja koje se u protivnom ne bi ostvarilo. Fond će raspolagati znatnim kapacitetom za početak rada te će s vremenom moći dodatno proširiti svoje aktivnosti s uključivanjem većeg broja dionika. Komisija poziva države članice i nacionalne razvojne banke da se uključe kako bi se ostvario multiplikacijski učinak Fonda i omogućili čak i značajniji pozitivni popratni učinci na europsko gospodarstvo.

Predsjednik Europske investicijske banke Werner Hoyer izjavio je: „Dostupna nam je znatna likvidnost u Europi, ali nemamo dovoljnu razinu ulaganja. Suočeni smo s kritičnim nedostatkom povjerenja, stoga je izazov ponovno povezati privatna ulaganja i privlačne projekte. U tu svrhu moramo preuzeti veći rizik kako bismo promotore projekata potaknuli na ulaganja. Novim „Europskim fondom za strateška ulaganja” osigurat će se ciljana sposobnost podnošenja rizika za poticanje ulaganja namijenjena ekonomski održivim ulaganjima na temelju stručnog znanja i iskustva Europske investicijske banke u odabiru projekata i upravljanja njima. Uz to ćemo pokrenuti i druge inicijative, primjerice ukidanje regulatornih prepreka i uspostava savjetodavnog centra za ulaganja u cilju razvoja i pripreme projekata u Europi.”

Novi Plan ulaganja odnosi se na tri područja djelovanja:

1. Mobilizacija dodatnih financijskih sredstava za ulaganja (vidi Informativni članak 2.)

Planom ulaganja za Europu potaknut će se javna i privatna ulaganja u realno gospodarstvo u iznosu od najmanje 315 milijardi EUR tijekom sljedeće tri godine (2015. – 2017.). U razdoblju u kojem se bilježi nedostatak javnih sredstava, a financijska likvidnost dostupna je u okvirufinancijskih institucija i bankovnih računa pojedinaca i poduzeća,izazov je prekinuti začarani krug nedostatka povjerenja i ulaganja. Planom ulaganja predviđa se razborita mobilizacija javnih i privatnih izvora financiranja u okviru kojeg se svakim eurom osiguranim javnim sredstvima omogućuju dodatna privatna ulaganja bez stvaranja novog duga.

Novi Europski fond za strateška ulaganja (EFSU) uspostavit će se u suradnji s Europskom investicijskom bankom (EIB). Temeljit će se na jamstvu iz proračuna EU-a u vrijednosti od 16 milijardi EUR, uz 5 milijardi EUR koje osigurava EIB. Na temelju opreznih procjena proizašlih iz prethodnog iskustva, multiplikacijski učinak Fonda bit će 1:15. Drugim riječima, svakim eurom koji se mobilizira u okviru Fonda stvara se 15 EUR ukupnog ulaganja koje se u protivnom ne bi ostvarilo.

Sredstva iz Fonda trebala bi se uložiti u infrastrukturu, posebno širokopojasne i energetske mreže te prometnu infrastrukturu u industrijskim središtima, obrazovanje, istraživanje i inovacije te obnovljive izvore energije, MSP-ove i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije[1].

 

EFSU

Sposobnost podnošenja rizika

Multiplikacijski učinak
(prosjek)

Ulaganja
u realno gospodarstvo

Dugoročna ulaganja

16 mlrd.

 

15

 

240 mlrd.

MSP-ovi & poduzeća srednje tržišne kapitalizacije

5 mlrd.

75 mlrd.

Ukupno

21 mlrd.

315 mlrd.

 

Uspostavom fonda u okviru postojeće strukture grupe EIB-a omogućit će se njegova brza uspostava u proljeće 2015. Fondom bi se mogla mobilizirati dodatna financijska sredstva u iznosu od preko 315 milijardi EUR u razdoblju 2015. – 2017. Cilj je da Fond započne s radom do lipnja 2015.

Nadalje, ta će se ulaganja dopuniti maksimalnim povećanjem učinka poluge u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova tijekom razdoblja 2014. – 2020. tako što će se umjesto uobičajenih bespovratnih sredstava koristiti zajmovi, vlasnički kapital i jamstva. Time će se omjer financijske poluge povećati na 1:3 do 1:4. Udvostručenjem iznosa inovativnih financijskih instrumenata i uporabom učinka poluge u razdoblju 2015. – 2017. mogla bi se mobilizirati dodatna ulaganja u realno gospodarstvo u vrijednosti od 20 do 35 milijardi EUR.

2. Vjerodostojan portfelj projekata uz program pomoći za protok sredstava u najvažnija područja (vidi Informativni članak 3.)

Planom ulaganja omogućit se protok financijskih sredstava u realno gospodarstvo uspostavom transparentnog portfelja u okviru kojeg će se utvrditi održivi projekti na razini EU-a i pružiti potrebna tehnička pomoć za odabir i strukturiranje projekata te korištenje inovativnih financijskih instrumenata.

Novim Fondom osigurat će se potpora strateškim ulaganjima u infrastrukturu, prije svega širokopojasne i energetske mreže, prometnu infrastrukturu u industrijskim središtima, istraživanje i inovacije, obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost.

Osigurat će se i potpora rizičnom financiranju MSP-ova i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije u Europi. Tim će se poduzećima pomoći da nadoknade manjak kapitala tako što će im osigurati veći iznosi izravnog vlasničkog kapitala i dodatna jamstva za zajmove MSP-ovima.

Zajedničkoj radnoj skupini Komisije i EIB-a, osnovanoj u rujnu 2014., države članice već su počele dostavljati popise projekata odabranih na temelju tri kriterija:

 

  • projekti s dodanom vrijednosti za EU kojima se podupiru ciljevi EU-a
  • ekonomska održivost i vrijednost – davanje prednosti projektima s visokom društveno-ekonomskom isplativosti
  • razumna očekivanja kapitalnih rashoda tijekom razdoblja 2015. – 2017. (projekti koji mogu započeti najkasnije u sljedeće tri godine).

Nadalje, odabrani bi projekti trebali imati potencijal za poticanje drugih izvora financiranja. Trebali bi biti razumnog opsega i dovoljno prilagodljivi (uzimajući u obzir sektore/podsektore).

 

Komisija i EIB pokrenut će i glavni program tehničke pomoći za utvrđivanje projekata i povećanje njihove privlačnosti za privatne ulagače.

3. Plan za uklanjanje prepreka ulaganju (vidi informativni članak 4.)

Plan ulaganja sadržavat će akcijski plan za ukidanje sektorskih propisa kojima se koče ulaganja.

Kako bi se poboljšalo poslovno okruženje i uvjeti financiranja, u samom središtu Plana bit će mjere financijskog sektora, primjerice uspostava unije tržišta kapitala u cilju osiguranja dodatnog kapitala MSP-ovima i dugoročnim projektima.

Prioritet će biti uklanjanje bitnih regulatornih i neregulatornih prepreka koje i dalje postoje u svim važnim infrastrukturnim sektorima, uključujući energetiku, telekomunikacije, digitalne usluge i promet, kao i prepreka na tržištima usluga i proizvoda. Komisija će u prosincu u okviru svojeg programa rada za 2015. predstaviti popis prioritetnih inicijativa povezanih s Planom ulaganja.

Sljedeće mjere za kratkoročno razdoblje (prosinac 2014./siječanj 2015.) (vidi informativni članak 5.)

Europski parlamenti Europsko vijeće koje se sastaje u prosincu pozivaju se da u prosincu potvrde Plan ulaganja za Europu, uključujući obvezu ubrzanog donošenja odgovarajućih zakonodavnih mjera.

Države članice uskoro će dovršiti programiranje u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova kako bi se ostvario maksimalni učinak poluge, dok će se sredstva Europskog investicijskog fonda povećati prvim dodatnim doprinosom EIB-a. Istovremeno će Komisija i EIB pokrenuti službeni postupak uspostave novog Europskog fonda za strateška ulaganja.

Očekuje se da će zajednička radna skupina Komisije i EIB-a tijekom prosinca dostaviti prvi popis mogućih projekata ulaganja kako bi počela uspostava transparentnog europskog portfelja projekata. U suradnji s EIB-om i ključnim nacionalnim i regionalnim dionicima ojačat će se tehnička pomoć za uspostavu „savjetodavnog centra za ulaganja” u kojemu se objedinjuju savjetodavne usluge za promotore projekata, ulagače i javna upravljačka tijela.

Potrebno je donijeti sve mjerodavne mjere kako bi se Europski fond za strateška ulaganja uspostavio do sredine 2015. Europska komisija i šefovi država i vlada preispitat će do sredine 2016. postignuti napredak te po potrebi razmotriti dodatne mogućnosti.

Dodatne informacije

Pitanja i odgovori

Website

Linkedin

Twitter #investEUPrilog

1. Nedostatak ulaganja u Europi

 

2. Plan ulaganja za Europu


3. Tko osigurava novac?


4. Potencijal plana ulaganja

 


[1]Definicija poduzeća srednje tržišne kapitalizacije nije zajednički utvrđena na razini EU-a. MSP-ovi su poduzeća čiji je broj zaposlenika manji od 250, a općenito se smatra da poduzeća srednje tržišne kapitalizacije imaju od 250 do 3000 zaposlenika.

IP/14/2128

Osobe za kontakt s medijima

Annikky LAMP (+32 2 295 61 51)
Margaritis SCHINAS (+ 32 2 296 05 24)
Mina ANDREEVA (+32 2 299 13 82)
Vandna KALIA (+32 2 299 58 24)

Upiti građana:


Side Bar