Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 15 januari 2014

Stort EU-evenemang ska utforma framtiden för sociala företag

Den sociala ekonomin är en viktig del av den europeiska ekonomin och motsvarar ungefär 10 % av BNP. Över 11 miljoner arbetstagare eller 4,5 % av den aktiva befolkningen i EU arbetar inom den sociala ekonomin. Vart fjärde företag som startas varje år är ett socialt företag. I Frankrike, Finland och Belgien är det till och med vart tredje företag.

Ett socialt entreprenörskap strävar efter att påverka samhället och inte bara att generera vinst för ägare och aktieägare. Man skapar t.ex. arbetstillfällen för missgynnade grupper och främjar därigenom deras sociala integration och ökar solidariteten i samhällsekonomin. Dessa företagare ställs dock inför enorma utmaningar och driver sin verksamhet på ojämlika konkurrensvillkor.

EU-kommissionen, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och staden Strasbourg arrangerar därför den 16 och 17 januari 2014 ett stort europeiskt interaktivt evenemang om socialt entreprenörskap och den sociala ekonomin. Evenemanget pågår i två dagar och kommer att bygga på samverkan och delaktighet. Deltagarna har själva möjlighet att bestämma vilka frågor som ska diskuteras och vägen framåt inom sektorn för socialt företagande.

– Kampen i dag gäller tillväxt och sysselsättning, säger inremarknadskommissionär Michel Barnier. Jag är övertygad om att social sammanhållning är en nödvändig förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi. Den sociala ekonomin är en väsentlig del av den nya tillväxtmodell som vi nu håller på att skapa och som är mer inkluderande och miljövänlig. Sociala företag är lyhörda och står i samklang med sociala och miljömässiga förhållanden. De är innovativa, dynamiska och de skapar jobb. Vi måste göra allt vi kan för att skapa en miljö som uppmuntrar dem att vidareutvecklas. Det är målet för konferensen i Strasbourg.

Näringslivskommissionär Antonio Tajani instämmer.

– Det sociala företagandet bidrar till att skapa en stark konkurrenskraftig social marknadsekonomi och fungerar som motor för en hållbar tillväxt, säger han. Under krisen har de bevisat sitt värde och visat att man har en stark motståndskraft. Nu behöver vi dessa företagare mer än någonsin eftersom de vet hur man skapar jobb.

Det finns många hundra exempel på framgångsrika sociala företag som kan stå som förebild för en europeisk affärsmodell, med mer fokus på att förbättra människors välbefinnande och mindre på att maximera de ekonomiska vinsterna, säger László Andor, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering. Den sociala ekonomin kan skapa kvalitetsjobb även under svåra ekonomiska förhållanden och förtjänar utan tvivel EU:s stöd för att växa och bli fler.

Europa kan inte längre tillåta sig att missa målet, säger Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs ordförande Henri Malosse. Kärnan är och ska vara aktiv solidaritet och en stark gemensam politik, särskilt på områden som näringsliv, energi och företagande, inte minst socialt företagande.

Talare som har bekräftat att de kommer att delta är bl.a. Europaparlamentets ordförande Martin Schulz, Greklands premiärminister Antonis Samaras och Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs ordförande Henri Malosse.

Tre kommissionärer – vice ordförande Antonio Tajanis och kommissionärerna Michel Barnier och László Andor – kommer att delta i direktdebatter med sociala entreprenörer.

Bland deltagarna finns sociala entreprenörer, akademiker, beslutsfattare, finansiärer, sociala aktivister och många fler.

Målen med evenemanget är att

utvärdera resultaten och genomförandet av initiativet för socialt företagande från oktober 2011 (se IP/11/1238 och MEMO/11/735),

fastställa framtida prioriteringar för åtgärder,

engagera berörda parter i en innovativ och samarbetsvänlig miljö i syfte att utforma en europeisk dagordning för de kommande 3–5 åren,

stärka nätverk mellan berörda parter för att stödja framväxten och vidareutvecklingen av initiativ och bästa praxis,

öka medvetenheten bland institutionella aktörer.

Bakgrund

I samband med Europa 2020-strategin lanserade EU 2011 initiativet för socialt företagande, en handlingsplan som ska förbättra ramvillkoren för socialt företagande genom att underlätta tillgången till finansiering, göra sektorn mer synlig och uppmärksamma beslutsfattare på de sociala entreprenörernas behov. Dessa strävanden fortsätter nu genom att man vid evenemanget i Strasbourg fastställer nya prioriteringar för framtiden.. Dessa strävanden fortsätter nu genom att man vid evenemanget i Strasbourg fastställer nya prioriteringar för framtiden.

Mer information

Se även MEMO/14/11

Program och registrering: http://ec.europa.eu/social-entrepreneurs

En lista med alla deltagare finns på http://ec.europa.eu/internal_market/conferences/2014/0116-social-entrepreneurs/participants/index_en.htm

Evenemanget kan följas direkt på internet:

Erasme room (båda dagarna):

http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/socialentrepreneurs_16-170114

Schweitzer room (16 januari):

http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/socialentrepreneurs_schweitzer-160114

Social ekonomiSocial innovation

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes +32 2 296 44 50

Carmel Dunne +32 2 299 88 94

Carlo Corazza +32 2 295 17 52

Jonathan Todd +32 2 299 41 07

För allmänheten: Europe Direct tfn 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e­post


Side Bar