Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 15. januarja 2014

Pomemben evropski dogodek za prihodnost socialnih podjetij

Socialno gospodarstvo je eden od stebrov evropskega gospodarstva, saj predstavlja približno 10 % BDP. V njem je zaposlenih več kot 11 milijonov delavcev ali 4,5 % aktivnega prebivalstva EU. Vsako četrto novoustanovljeno podjetje je socialno podjetje, v Franciji, na Finskem in v Belgiji pa to velja celo za vsako tretje podjetje.

Socialnih podjetnikov ne zanima zgolj ustvarjanje dobička za lastnike in delničarje, temveč si prizadevajo vplivati na družbo. Med drugim zagotavljajo delovna mesta za prikrajšane skupine ter tako spodbujajo njihovo socialno vključenost in krepijo solidarnost v gospodarstvu. Vendar se spopadajo z velikanskimi izzivi in neenakimi konkurenčnimi pogoji.

Zato Evropska komisija, Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) in mesto Strasbourg 16. in 17. januarja 2014 skupaj prirejajo velik interaktiven evropski dogodek na temo socialnega podjetništva in socialnega gospodarstva. Ta dvodnevni dogodek bo temeljil na skupnem, participativnem pristopu. Udeleženci bodo sami opredelili vprašanja za razpravo, pa tudi prihodnjo usmeritev sektorja socialnega podjetništva.

Evropski komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je dejal: „Danes si prizadevamo zlasti za rast in zaposlovanje. Prepričan sem, da ni trajnega gospodarskega uspeha brez socialne kohezije. Socialno gospodarstvo je pomemben del novega modela rasti, ki ga oblikujemo, je bolj vključujoče in okolju prijaznejše. V skladu s svojim poslanstvom socialna podjetja pozorno spremljajo razmere in se odzivajo na družbeno oziroma okoljsko stvarnost. So inovativna, dinamična in ustvarjajo delovna mesta. Storiti moramo vse, kar je v naši moči, da ustvarimo okolje, v katerem se bodo lahko še naprej razvijala. To je cilj konference v Strasbourgu.“

Podpredsednik Evropske komisije in komisar za industrijo in podjetništvo Antonio Tajani je dejal: „Socialna podjetja EU pomagajo ustvarjati visokokonkurenčno socialno tržno gospodarstvo in so gonila trajnostne rasti. Med krizo so se izkazala s svojo izjemno prilagodljivostjo. Zaradi njihove sposobnosti za ustvarjanje novih delovnih mest jih zdaj potrebujemo bolj kot kdaj koli prej.“

Evropski komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor je dejal: „Med socialnimi podjetji je na stotine uspešnih zgledov, ki lahko Evropi pomagajo izboljšati njen poslovni model. Namesto kar največjemu zaslužku ta podjetja več pozornosti namenjajo blagostanju ljudi. Socialno gospodarstvo lahko pomaga ustvariti kakovostna delovna mesta tudi v težkih gospodarskih razmerah, zato si zasluži podporo EU, da bo lahko raslo in se širilo.“

Predsednik Evropskega ekonomsko-socialnega odbora Henri Malosse je dejal: „Evropa si ne more več privoščiti zgrešiti svojih ciljev. Prizadevati bi si morala za aktivno solidarnost in močne skupne politike na področjih industrije, energetike in podjetništva, zlasti socialnega podjetništva.

Med potrjenimi govorniki so predsednik Evropskega parlamenta Martin Schulz, predsednik grške vlade Antonis Samaras in predsednik Evropskega ekonomsko-socialnega odbora Henri Malosse.

S socialnimi podjetniki bodo v živo razpravljali trije evropski komisarji: podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani ter komisarja Michel Barnier in László Andor.

Dogodka se bodo udeležili socialni podjetniki, visokošolski učitelji, oblikovalci politik, financerji, socialni aktivisti in drugi.

Cilji dogodka so:

preučiti dosežke in izvajanje pobude za socialno podjetništvo iz oktobra 2011 (glej IP/11/1238 in MEMO/11/735),

opredeliti prihodnje prednostne ukrepe,

pritegniti deležnike v inovativnem in participativnem okolju k oblikovanju evropske agende za naslednjih 3–5 let,

okrepiti omrežja deležnikov v podporo razvoju in širitvi pobud in dobre prakse,

zagotoviti več odgovornosti in osveščenosti med institucionalnimi akterji.

Ozadje:

Leta 2011 je EU v okviru strategije Evropa 2020 predstavila pobudo za socialno podjetništvo. Gre za akcijski načrt za okrepitev okvira za socialno podjetništvo, in sicer z izboljšanjem dostopa do finančnih sredstev, krepitvijo vidnosti sektorja in osveščenosti oblikovalcev politik glede potreb socialnih podjetnikov. Za nadaljevanje teh prizadevanj bodo na dogodku v Strasbourgu opredeljene nove prednostne naloge za prihodnost.

Več informacij:

Glej tudi MEMO/14/11

Program in prijava: http://ec.europa.eu/social-entrepreneurs

Seznam udeležencev je na voljo na: http://ec.europa.eu/internal_market/conferences/2014/0116-social-entrepreneurs/participants/index_en.htm

Dogodek bo mogoče v živo spremljati na spletu:

Dvorana Erasme (oba dneva)

http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/socialentrepreneurs_16-170114

Dvorana Schweitzer (16. januarja):

http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/socialentrepreneurs_schweitzer-160114

Socialno gospodarstvoSocialne inovacije

Kontakti:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Carlo Corazza (+32 22951752)

Jonathan Todd (+32 22994107)

Za javnost: Europe Direct na telefonski številki 00 800 6 7 8 9 10 11 ali po e-­pošti


Side Bar