Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 15 januari 2014

Groot Europees evenement om te werken aan de toekomst van sociale ondernemingen

Met een aandeel van zowat 10 % in het bbp vormt de sociale economie een belangrijk onderdeel van de Europese economie. Meer dan 11 miljoen werknemers of 4,5 % van de Europese beroepsbevolking zijn in de sociale economie tewerkgesteld. Van elke vier nieuwe ondernemingen die jaarlijks worden opgericht, is één een sociale onderneming. In Frankrijk, Finland en België haat het zelfs om één onderneming op drie.

Sociale ondernemers willen hun gewicht in de samenleving laten gelden en niet alleen winsten opleveren voor eigenaars en aandeelhouders. Zij verschaffen bij voorbeeld werk aan kwetsbare bevolkingsgroepen, zorgen voor een betere maatschappelijke integratie en versterken de solidariteit in de economie. Zij staan echter ook voor enorme uitdagingen en krijgen te maken met ongelijke concurrentievoorwaarden.

Om die reden bieden de Europese Commissie, het Europees Economisch en Sociaal Comité en de stad Straatsburg op 16 en 17 januari 2014 een forum voor een groot Europees interactief evenement over sociaal ondernemerschap en de sociale economie. Dit tweedaagse gebeuren zal gebruik maken van een werkwijze die op participatie en samenwerking is gebaseerd. De deelnemers zullen zelf aansturen welke onderwerpen in het debat aan bod komen en zullen uitstippelen hoe het verder moet met het sociale ondernemerschap.

Michel Barnier, commissaris voor Interne Markt en Diensten, hierover: “De grote slag die vandaag moet worden geleverd, gaat om groei en werkgelegenheid. Ik ben ervan overtuigd dat economische prestaties geen duurzaam effect hebben zonder maatschappelijke samenhang. De sociale economie maakt deel uit van en is een bouwsteen van het nieuwe groeimodel dat nu wordt geschapen, en dat meer op integratie is gericht en ook groener is. Door hun roeping houden sociale ondernemingen de vinger aan de pols en stemmen zij zich af op de maatschappelijke en milieubehoeften. Zij zijn vernieuwend, dynamisch en scheppen banen. Wij moeten alles in het werk stellen om een klimaat te scheppen waarin zij zich gestimuleerd voelen in hun verdere ontwikkeling. Dat is de doelstelling van de conferentie in Straatsburg.”

Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Industrie en Ondernemerschap, zegt hierover het volgende: "Sociale ondernemingen dragen in de EU bij tot een uiterst concurrerende sociale markteconomie en vormen een motor voor duurzame groei. Tijdens de crisis hebben zij hun waarde bewezen en hebben zij een grote veerkracht vertoond. Wij hebben ze nu meer dan ooit nodig omdat zij in staat zijn banen te creëren."

Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie László Andor zei hierover: “Sociale ondernemingen tonen in honderden succesvolle voorbeelden hoe Europa zijn ondernemingsmodel kan verbeteren, met meer aandacht voor een verhoging van het welzijn van de mens en minder voor maximaal geldgewin. De sociale economie kan zelfs in moeilijke economische omstandigheden degelijke werkgelegenheid creëren en verdient duidelijk de steun van de EU om verder te groeien en bloeien.”

Voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité Henri Malosse hierover: “Europa kan het zich niet langer veroorloven verkeerd te mikken. Actieve solidariteit en krachtig gemeenschappelijk beleidsoptreden behoren – of moeten behoren – tot zijn wezenlijke opdracht met name op het gebied van industrie, energie en ondernemerschap, in het bijzonder sociaal ondernemerschap.”

Sprekers die bevestigd hebben, zijn onder meer Martin Schulz, voorzitter van het Europees Parlement, Antonis Samaras, eerste minister van Griekenland, en Henri Malosse, voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité.

Drie Europese commissarissen – vicevoorzitter Antonio Tajani en de commissarissen Michel Barnier en László Andor – zullen live discussies aangaan met sociale ondernemers.

Deelnemers zijn sociale ondernemers, academici, beleidsverantwoordelijken, financierders, sociale activisten en vele anderen.

Doelstellingen van het gebeuren zijn:

een inventaris opmaken van hetgeen bereikt is onder meer met de uitvoering van het initiatief voor sociaal ondernemerschap van oktober 2011 (zie IP/11/1238 MEMO/11/735);

toekomstige prioriteiten voor verdere actie bepalen;

stakeholders betrekken in een innoverende en op participatie gerichte omgeving om de Europese agenda voor de komende 3 tot 5 jaar vorm te geven;

netwerken van stakeholders versterken om nieuwe initiatieven en schaalvergroting van initiatieven te ondersteunen en beste praktijken te bevorderen;

het verantwoordelijkheidsbesef en het zelfbewustzijn van institutionele spelers aanscherpen.

Achtergrond:

In 2011 heeft de EU in de context van de EU 2020-strategie het initiatief voor maatschappelijk verantwoord ondernemen voorgesteld. Het gaat om een actieplan dat het kader voor sociale ondernemingen moet versterken door de sector betere toegang tot financiering en grotere zichtbaarheid te bieden en door de beleidsmakers scherper bewust te maken van de behoeften van sociale ondernemers. In het kader van dit verdere streven zal het evenement in Straatsburg nieuwe prioriteiten voor de toekomst vastleggen.

Meer informatie:

Zie ook MEMO/14/11

Programma en inschrijving: http://ec.europa.eu/social-entrepreneurs

Een lijst van deelnemers is te vinden op: http://ec.europa.eu/internal_market/conferences/2014/0116-social-entrepreneurs/participants/index_en.htm

Het gebeuren kan worden gevolgd via een webstream:

Erasmus-zaal (op de 2 dagen)

http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/socialentrepreneurs_16-170114

Schweitzer-zaal (op 16 januari)

http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/socialentrepreneurs_schweitzer-160114

Sociale economie

Sociale innovatie


Side Bar