Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. sausio 15 d.

Socialinių įmonių ateičiai svarbus Europos lygmens renginys

Socialinė ekonomika yra svarbus Europos ekonomikos ramstis – ji sudaro apie 10 % BVP. Socialinės ekonomikos srityje dirba daugiau kaip 11 mln. darbuotojų (4,5 % dirbančių ES gyventojų). Kas ketvirta kasmet įsteigiama nauja įmonė (o Prancūzijoje, Suomijoje ir Belgijoje – kas trečia) yra socialinio verslo įmonė.

Socialinių verslininkų tikslas – daryti poveikį visuomenei, o ne tik krauti pelną savininkams ir akcininkams. Pavyzdžiui, jie kuria darbo vietas nepalankioje padėtyje esančių asmenų grupėms, remia jų socialinę įtrauktį ir stiprina solidarią ekonomiką. Tačiau jie susiduria su didžiuliais sunkumais ir veikia nevienodomis sąlygomis.

Todėl 2014 m. sausio 16–17 d. Europos Komisija, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) ir Strasbūro miestas rengia svarbų ir sąveikų Europos lygmens renginį socialinio verslumo ir socialinės ekonomikos tema. Tai bendradarbiavimu ir dalyvavimu pagrįstas dviejų dienų renginys, kurio dalyviai patys pasirinks svarstytinas temas ir ieškos būdų, kaip plėtoti socialinio verslo sektorių.

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier sakė: Augimas ir užimtumas yra svarbiausi šiandienos uždaviniai. Esu įsitikinęs, kad ilgalaikių ekonominių rezultatų neįmanoma pasiekti be socialinės sanglaudos. Socialinė ekonomika yra neatsiejama naujo mūsų kuriamo augimo modelio, kurio pagrindas – įtrauktis ir ekologija, dalis. Socialinės įmonės domisi socialinėmis arba aplinkos realijomis ir neatsilieka nuo jų. Jos yra novatoriškos ir dinamiškos, be to, kuria darbo vietas. Turime padaryti viską, kad sukurtume joms toliau plėtotis palankią aplinką. Toks yra Strasbūro konferencijos tikslas.“

Už pramonę ir verslumą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajanis sakė: „Socialinės įmonės padeda ES kurti itin konkurencingą socialinę rinkos ekonomiką ir skatina tvarų augimą. Tvirtai atlaikiusios krizę, jos įrodė savo vertę. Dėl savo gebėjimų kurti darbo vietas šiandien tokios įmonės reikalingos kaip niekada.“

Už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Komisijos narys László Andoras sakė: „Socialinės įmonės – tai šimtai pavyzdžių, kaip Europa gali sėkmingai pagerinti savo verslo modelį, daugiau dėmesio skirdama gyventojų gerovės užtikrinimui, o ne finansinės naudos didinimui. Socialinė ekonomika gali sukurti kokybiškų darbo vietų net ir sudėtingomis ekonominėmis aplinkybėmis, todėl akivaizdu, kad ES turi ją remti ir plėtoti.“

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas Henris Malosse'as sakė: „Europa privalo veikti tikslingai. Daugiausia dėmesio ji skiria ir turėtų skirti aktyviam solidarumui ir tvirtai bendrai politikai, visų pirma pramonės, energetikos ir verslumo, ypač socialinio verslumo, srityse.“

Renginyje pranešimus skaitys Europos Parlamento pirmininkas Martinas Schulzas, Graikijos Ministras Pirmininkas Antonis Samaras ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas Henris Malosse'as.

Trys Europos Komisijos nariai – Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajanis ir Komisijos nariai Michelis Barnier bei László Andoras – dalyvaus tiesioginėse diskusijose su socialiniais verslininkais.

Renginyje dalyvaus socialiniai verslininkai, mokslininkai, politikai, finansavimo teikėjai, socialiniai aktyvistai ir daug kitų dalyvių.

Renginio tikslai:

įvertinti 2011 m. spalio mėn. patvirtintos Socialinio verslo iniciatyvos (žr. IP/11/1238 ir MEMO/11/735) rezultatus ir įgyvendinimą;

nustatyti būsimus veiklos prioritetus;

sukurti naujovišką ir dalyvavimu pagrįstą aplinką, kurioje suinteresuotosioms šalims būtų sudarytos sąlygos parengti artimiausių 3–5 metų Europos darbotvarkę;

stiprinti suinteresuotųjų šalių tinklus, kurių tikslas – skatinti dalytis iniciatyvomis ir geriausia praktika bei plėtoti jas;

didinti institucijų atsakomybę ir sąmoningumą.

Pagrindiniai faktai

2011 m. pagal strategiją „Europa 2020“ ES buvo pristatyta socialinio verslo iniciatyva – pateiktas veiksmų planas, kuriuo siekiama sutvirtinti socialinio verslumo pagrindą pagerinant galimybes gauti finansavimą, teikiant daugiau informacijos apie šį sektorių ir plačiau informuojant politikos formuotojus apie socialinių verslininkų poreikius. Siekiant tęsti šią veiklą, Strasbūro renginyje bus nustatyti nauji ateities prioritetai.

Daugiau informacijos

Dar žr. MEMO/14/11

Programa ir registracija http://ec.europa.eu/social-entrepreneurs

Dalyvių sąrašą galima rasti adresu http://ec.europa.eu/internal_market/conferences/2014/0116-social-entrepreneurs/participants/index_en.htm

Renginys bus transliuojamas internetu

Erasme salė (abi renginio dienas)

http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/socialentrepreneurs_16-170114

Schweitzer salė (sausio 16 d.)

http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/socialentrepreneurs_schweitzer-160114

Socialinė ekonomikaSocialinės inovacijos

Asmenys ryšiams:

Chantal Hughes, tel. +32 2 296 44 50,

Carmel Dunne, tel. +32 2 299 88 94,

Carlo Corazza, tel. +32 2 295 17 52,

Jonathan Todd, tel. +32 2 299 41 07.

Visuomenei: Europe Direct, tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 arba el. paštas


Side Bar