Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 15. tammikuuta 2014

Mittava eurooppalainen tapahtuma yhteiskunnallisten yritysten tulevaisuuden hahmottelemiseksi

Yhteisötalous muodostaa merkittävän osan – noin 10 prosenttia BKT:stä – Euroopan taloudesta. Yli 11 miljoonaa työntekijää eli 4,5 % EU:n aktiivisesta väestöstä työskentelee yhteisötalouden piirissä. Joka neljäs vuosittain perustetuista uusista yrityksistä on yhteiskunnallinen yritys – Ranskassa, Suomessa ja Belgiassa jopa joka kolmas.

Yhteiskunnallisten yritysten tarkoituksena ei ole yksinomaan voiton tuottaminen omistajille ja osakkaille, vaan yhteiskunnallisten vaikutusten aikaansaaminen. Yhteiskunnalliset yritykset esimerkiksi tarjoavat työpaikkoja muita heikommassa asemassa oleville ryhmille ja edistävät näin niiden sosiaalista osallisuutta ja lisäävät yhteisvastuuta taloudessa. Yhteiskunnallisten yritysten kohtaamat haasteet ovat kuitenkin valtavia, eivätkä niiden toimintaedellytykset ole samanlaiset kuin muiden yritysten.

Siksi Euroopan komissio, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) ja Strasbourgin kaupunki järjestävät 16.–17. tammikuuta 2014 mittavan eurooppalaisen interaktiivisen tapahtuman, jonka aiheena on yhteiskunnallinen yrittäjyys ja yhteisötalous. Tässä kaksipäiväisessä tapahtumassa sovelletaan yhteistyöhön panostavaa ja osallistavaa lähestymistapaa. Osallistujat itse määrittävät keskustelujen aiheet sekä kartoittavat yhteiskunnallisen yrittäjyyden tulevaisuudennäkymiä.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komissaarin Michel Barnier'n mukaan tällä hetkellä suurin haaste on kasvun elvyttäminen ja työpaikkojen luominen. "Olen vakuuttunut, että ilman sosiaalista yhteenkuuluvuutta kestävää talouskehitystä ei ole mahdollista saavuttaa. Yhteisötalous on olennainen osa uutta osallistavampaa ja ympäristöystävällisempää kasvumallia, jota olemme luomassa. Yhteiskunnalliset yritykset ovat perustehtävänsä vuoksi jatkuvasti yhteydessä ympäristöönsä ja sen sosiaaliseen todellisuuteen ja ympäristökysymyksiin. Ne ovat innovatiivisia ja dynaamisia, ja ne luovat työpaikkoja. Meidän on tehtävä kaikkemme luodaksemme ympäristön, joka kannustaa yhteiskunnallisia yrityksiä kehittymään edelleen – siinä Strasbourgin konferenssin tavoite."

Teollisuus- ja yrittäjyysasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani puolestaan toteaa seuraavaa: ”Yhteiskunnalliset yritykset auttavat EU:ta luomaan erittäin kilpailukykyisen sosiaalisen markkinatalouden, ja ne ovat kestävän kasvun moottoreita. Kriisin aikana ne todistivat arvonsa osoittamalla huomattavaa kestävyyttä. Koska ne kykenevät luomaan työpaikkoja, tarvitsemme niitä nyt enemmän kuin koskaan.”

"Yhteiskunnalliset yritykset tarjoavat satoja esimerkkejä siitä, miten Euroopassa voidaan parantaa liiketoimintamalleja, eli keskittymällä voiton maksimoinnin sijaan enemmän ihmisten hyvinvointiin. Yhteisötalous kykenee luomaan laadukkaita työpaikkoja jopa vaikeassa taloustilanteessa ja ansaitsee eittämättä EU:n tuen kasvaakseen ja laajentuakseen", toteaa puolestaan työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioista vastaava komissaari László Andor.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtajan Henri Malossen mukaan Euroopalla ei ole enää varaa jäädä tavoitteesta. "EU:n toiminnan keskiössä on – olisi oltava – aktiivinen solidaarisuus ja vahvat yhteiset politiikat teollisuuden, energian ja yrittäjyyden, etenkin yhteiskunnallisen yrittäjyyden, aloilla."

Vahvistettujen puhujien joukossa ovat muun muassa Euroopan parlamentin puhemies Martin Schulz, Kreikan pääministeri Antonis Samaras sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja Henri Malosse.

Kolme Euroopan komission jäsentä — komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani sekä komissaarit Michel Barnier ja László Andor — osallistuu paikan päällä keskusteluihin sosiaalisten yrittäjien kanssa.

Tilaisuuteen osallistuu yhteiskunnallisia yrittäjiä, tutkijoita, poliittisia päättäjiä, rahoitusalan edustajia, yhteiskunta-aktiiveja ja monia muita.

Tilaisuuden tavoitteena on

arvioida lokakuussa 2011 käynnistetyn sosiaalisen yrittäjyyden aloitteen (ks. IP/11/1238 ja MEMO/11/735) saavutuksia ja täytäntöönpanoa

määrittää tulevia toiminnan painopisteitä

pyrkiä saamaan sidosryhmät innovatiivisessa ja osallistavassa ympäristössä mukaan hahmottelemaan asiaa koskevaa EU:n politiikkaa seuraaviksi 3–5 vuodeksi

vahvistaa sidosryhmien verkostoja aloitteiden ja parhaiden toimintamallien syntymisen ja niiden levittämisen tukemiseksi

lisätä institutionaalisten toimijoiden tietämystä asiasta sekä kiinnostusta sitä kohtaan.

Taustaa

EU esitti vuonna 2011 Eurooppa 2020 -strategian puitteissa sosiaalisen yrittäjyyden aloitteen. Kyseessä on toimintasuunnitelma, jolla pyritään luomaan paremmat puitteet yhteiskunnalliselle yrittäjyydelle parantamalla rahoituksen saatavuutta ja lisäämällä alan näkyvyyttä sekä poliittisten päättäjien tietoa yhteiskunnallisten yritysten tarpeista. Strasbourgissa järjestettävässä tapahtumassa jatketaan tätä työtä kartoittamalla tulevaisuuden uusia painopisteitä.

Lisätietoja:

Ks. myös MEMO/14/11

Ohjelma ja ilmoittautumiset: http://ec.europa.eu/social-entrepreneurs

Osallistujaluettelo: http://ec.europa.eu/internal_market/conferences/2014/0116-social-entrepreneurs/participants/index_en.htm

Tapahtuma lähetetään reaaliaikaisena verkossa seuraavissa osoitteissa:

Erasmus-sali (molemmat päivät)

http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/socialentrepreneurs_16-170114

Schweitzer-sali (16. tammikuuta):

http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/socialentrepreneurs_schweitzer-160114

Yhteisötalous

Sosiaalinen innovointi

Yhteyshenkilöt:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Kansalaisten yhteydenotot: Europe Direct -palvelu puhelimitse 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköpostitse


Side Bar