Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 15 Ιανουαρίου 2014

Σημαντική ευρωπαϊκή εκδήλωση για το μέλλον των κοινωνικών επιχειρήσεων

Η κοινωνική οικονομία αποτελεί σημαντικό πυλώνα της ευρωπαϊκής οικονομίας και αντιπροσωπεύει το 10% περίπου του ΑΕΠ. Πάνω από 11 εκατομμύρια εργαζόμενοι ή το 4,5 % του ενεργού πληθυσμού της ΕΕ απασχολούνται στην κοινωνική οικονομία. Μία στις τέσσερις νέες επιχειρήσεις που δημιουργούνται κάθε χρόνο είναι κοινωνική επιχείρηση, ενώ στη Γαλλία, τη Φινλανδία και το Βέλγιο η αναλογία αυτή είναι μία στις τρεις.

Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες επιδιώκουν να έχουν αποτελέσματα στην κοινωνία και δεν στοχεύουν μόνο στη δημιουργία κερδών για τους ιδιοκτήτες και τους μετόχους της επιχείρησης. Για παράδειγμα, παρέχουν θέσεις εργασίας σε μειονεκτούσες ομάδες, προωθώντας την κοινωνική τους ένταξη και μια μεγαλύτερη αλληλεγγύη στην οικονομία. Αντιμετωπίζουν όμως τεράστιες προκλήσεις και αθέμιτες συνθήκες ανταγωνισμού.

Για τον λόγο αυτό, στις 16 και 17 Ιανουαρίου 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) και ο δήμος του Στρασβούργου διοργανώνουν μια μεγάλη ευρωπαϊκή διαδραστική εκδήλωση για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική οικονομία. Η διήμερη αυτή εκδήλωση θα διέπεται από μια συνεργατική, συμμετοχική προσέγγιση. Οι ίδιοι οι συμμετέχοντες θα αποφασίσουν για τα ζητήματα που θα συζητηθούν και θα καθορίσουν την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει ο κλάδος της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών Μισέλ Μπαρνιέ δήλωσε σχετικά: "Ο μεγάλος αγώνας σήμερα γίνεται για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Είμαι βέβαιος ότι οι οικονομικές επιδόσεις δεν μπορούν να είναι βιώσιμες χωρίς κοινωνική συνοχή. Η κοινωνική οικονομία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του νέου αναπτυξιακού μοντέλου που δημιουργούμε, το οποίο προϋποθέτει περισσότερη κοινωνική ένταξη και μεγαλύτερο σεβασμό στο περιβάλλον. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις, από τη φύση τους, βρίσκονται κοντά στους πολίτες και στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές εξελίξεις. Είναι καινοτόμες, δυναμικές και δημιουργούν θέσεις εργασίας. Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας ώστε να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα που να τις ενθαρρύνει να αναπτυχθούν περισσότερο. Αυτός είναι ο στόχος της διάσκεψης στο Στρασβούργο."

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος Βιομηχανίας και Επιχειρηματικότητας Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε επίσης: "Οι κοινωνικές επιχειρήσεις βοηθούν την ΕΕ να δημιουργήσει μια ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς και αποτελούν την κινητήρια δύναμη της διατηρήσιμης ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια της κρίσης απέδειξαν την αξία τους, επιδεικνύοντας μεγάλη ανθεκτικότητα. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, τις χρειαζόμαστε για την ικανότητά τους να δημιουργούν θέσεις εργασίας.»

Ο επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης Λάσλο Άντορ δήλωσε: "Οι κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν δώσει πολυάριθμα παραδείγματα για το πώς η Ευρώπη μπορεί να βελτιώσει το επιχειρηματικό της μοντέλο δίνοντας έμφαση περισσότερο στην ευζωία των ανθρώπων και λιγότερο στη μεγιστοποίηση του κέρδους. Η κοινωνική οικονομία μπορεί να δημιουργήσει ποιοτικές θέσεις εργασίας ακόμα και σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες και αξίζει σαφώς τη στήριξη της ΕΕ για να αναπτυχθεί και να διαδοθεί."

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Ανρί Μαλός δήλωσε: "Η Ευρώπη δεν πρέπει να χάσει την ευκαιρία να πετύχει αυτό τον στόχο. Κύριο μέλημά της είναι – πρέπει να είναι – η ενεργός αλληλεγγύη και ισχυρές κοινές πολιτικές, κυρίως στους τομείς της βιομηχανίας, της ενέργειας και της επιχειρηματικότητας, ιδίως της κοινωνικής επιχειρηματικότητας".

Μεταξύ των ομιλητών που επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή τους συγκαταλέγονται ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Αντώνης Σαμαράς και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Ανρί Μαλός.

Τρία μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - ο αντιπρόεδρος Αντόνιο Ταγιάνι και οι επίτροποι Μισέλ Μπαρνιέ και Λάσλο Άντορ - θα συμμετάσχουν σε ζωντανές συζητήσεις με τους κοινωνικούς επιχειρηματίες.

Θα συμμετάσχουν επίσης κοινωνικοί επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί, αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής, φορείς χρηματοδότησης, κοινωνικοί ακτιβιστές και πολλοί άλλοι.

Στόχοι της εκδήλωσης είναι:

Απολογισμός των όσων επιτεύχθηκαν και της εφαρμογής της πρωτοβουλίας του Οκτωβρίου 2011 για την κοινωνική επιχειρηματικότητα (βλ. IP/11/1238 και MEMO/11/735)

Καθορισμός των μελλοντικών προτεραιοτήτων για ανάληψη δράσης

Συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε ένα καινοτόμο και συμμετοχικό περιβάλλον για τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ατζέντας για τα επόμενα 3-5 έτη

Ενίσχυση των δικτύων των ενδιαφερομένων με στόχο τη στήριξη της ανάληψης και περαιτέρω ανάπτυξης πρωτοβουλιών και βέλτιστων πρακτικών

Ενίσχυση του αισθήματος ευθύνης και της ευαισθητοποίησης των θεσμικών φορέων.

Ιστορικό

Το 2011, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020, η ΕΕ παρουσίασε την Πρωτοβουλία για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα - ένα σχέδιο δράσης για τη αναβάθμιση του πλαισίου κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσα από την ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, τη μεγαλύτερη προβολή του τομέα και την καλύτερη κατανόηση των αναγκών των κοινωνικών επιχειρηματιών από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Για να συνεχιστούν οι προσπάθειες αυτές, η εκδήλωση του Στρασβούργου θα καθορίσει τις νέες προτεραιότητες για το μέλλον.

Περισσότερες πληροφορίες:

Βλέπε και MEMO/14/11

Πρόγραμμα και εγγραφές: http://ec.europa.eu/social-entrepreneurs

Ο κατάλογος των συμμετεχόντων διατίθεται στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/internal_market/conferences/2014/0116-social-entrepreneurs/participants/index_en.htm

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί μέσω διαδικτύου:

Αίθουσα Erasme (και τις δύο ημέρες)

http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/socialentrepreneurs_16-170114

Αίθουσα Schweitzer (16 Ιανουαρίου):

http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/socialentrepreneurs_schweitzer-160114

Κοινωνική οικονομία - Κοινωνική καινοτομία

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Για το κοινό: Europe Direct τηλεφωνικώς: 00 800 6 7 8 9 10 11 ή με e­mail


Side Bar