Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 15. januar 2014

Stort europæisk arrangement skal forme sociale virksomheders fremtid

Den sociale økonomi er en vigtig del af den europæiske økonomi og tegner sig for ca. 10 % af BNP. Mere end 11 mio. arbejdstagere eller 4,5 % af den erhvervsaktive befolkning i EU er beskæftiget i den sociale økonomi. Hver fjerde nye virksomhed, der etableres hvert år, er en social virksomhed, og i Frankrig, Finland og Belgien er det hver tredje.

Sociale iværksættere vil ikke bare skabe fortjeneste for ejere og aktionærer, men også have indvirkning på samfundet. F.eks. tilbyder de dårligt stillede grupper arbejde, og på den måde fremmer de disses sociale inklusion og øger solidariteten i økonomien. Men de står over for enorme udfordringer og ulige vilkår.

Det er årsagen til, at Europa-Kommissionen, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) og byen Strasbourg den 16. og 17. januar 2014 afholder et stort europæisk interaktivt arrangement om socialt iværksætteri og den sociale økonomi. Arrangementet varer i to dage og bygger på samarbejde og deltagelse. Deltagerne bestemmer selv, hvilke emner der skal diskuteres, og finder ud af, hvordan sektoren for socialt iværksætteri kommer videre.

Michel Barnier, kommissær for det indre marked og tjenesteydelser, udtalte: "Den store kamp i dag er kampen for vækst og beskæftigelse. Jeg er overbevist om, at der ikke vil være nogen varige økonomiske resultater uden social samhørighed. Den sociale økonomi er en integrerende del af den nye, mere inklusive og grønne vækstmodel, vi er ved at skabe. De sociale virksomheder har i kraft af deres virke fingeren på pulsen, og de har føling med den sociale og miljømæssige virkelighed. De er innovative, de er dynamiske, og de skaber job. Vi skal gøre alt for at skabe et økosystem, der tilskynder dem til at fortsætte ad den vej. Det er målet med konferencen i Strasbourg."

Europa-Kommissionens næstformand, Antonio Tajani, kommissær for erhvervsliv og iværksætteri, sagde: "De sociale virksomheder hjælper EU med at skabe en meget konkurrencedygtig social markedsøkonomi og er drivkraften bag bæredygtig vækst. Under krisen beviste de deres værd ved at udvise stærk modstandsdygtighed. Vi har mere brug for dem nu end nogensinde før, fordi de forstår at skabe job."

László Andor, kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion, sagde: "De sociale virksomheder giver hundredvis af glimrende eksempler på, hvordan Europa kan forbedre sin forretningsmodel med mere fokus på forbedring af folks velfærd og mindre på profitmaksimering. Den sociale økonomi kan under selv vanskelige økonomiske forhold skabe kvalitetsjob og fortjener helt klart EU's støtte til at udvikle og sprede sig."

Formanden for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Henri Malosse, udtalte: "Europa kan ikke længere tillade sig at skyde forbi målet. Dets hovedaktivitet er – bør være – aktiv solidaritet og stærke fælles politikker inden for industri, energi og iværksætteri, navnlig socialt iværksætteri."

Blandt de talere, der har bekræftet deres deltagelse, er Martin Schulz, formand for Europa-Parlamentet, Antonis Samaras, Grækenlands statsminister, og Henri Malosse, formand for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

Tre EU-kommissærer — næstformand Antonio Tajani og kommissærerne Michel Barnier og László Andor— deltager i direkte debatter med de sociale iværksættere.

Blandt deltagerne er sociale iværksættere, forskere, politiske beslutningstagere, finansieringsudbydere, sociale aktivister og mange andre.

Formålene med arrangementet er:

at gøre status over resultaterne og gennemførelsen af initiativet for socialt iværksætteri fra oktober 2011 (se IP/11/1238 og MEMO/11/735)

at fastlægge fremtidige prioriterede aktioner

at inddrage interessenterne i et innovativt og samarbejdsbetonet miljø med henblik på at udforme den europæiske dagsorden for de næste 3-5 år

at styrke netværk mellem interessenter for at støtte igangsættelse og udvidelse af initiativer og bedste praksis

at skabe mere ejerskab og opmærksomhed blandt institutionelle aktører.

Baggrund

I 2011 lancerede EU i forbindelse med Europa 2020-strategien initiativet for socialt iværksætteri, en handlingsplan, der skal forbedre rammerne for socialt iværksætteri ved at lette adgangen til finansiering, gøre sektoren mere synlig og øge de politiske beslutningstageres opmærksomhed på de sociale iværksætteres behov. Disse bestræbelser fortsættes ved, at der under arrangementet i Strasbourg fastlægges nye prioriteringer for fremtiden.

Yderligere oplysninger:

Se også MEMO/14/11

Program og registrering: http://ec.europa.eu/social-entrepreneurs

Deltagerlisten findes på:
http://ec.europa.eu/internal_market/conferences/2014/0116-social-entrepreneurs/participants/index_en.htm

Arrangementet streames via internettet:

Erasme-auditoriet (begge dage)

http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/socialentrepreneurs_16-170114

Schweitzer-auditoriet (den 16. januar)

http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/socialentrepreneurs_schweitzer-160114

Social økonomiSocial innovation

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar