Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 15. ledna 2014

Událost roku pro budoucnost sociálních podniků v Evropě

Sociální ekonomika se svým 10% podílem na HDP je důležitým pilířem evropského hospodářství. Zaměstnává více než 11 milionů lidí, tedy 4,5 % ekonomicky aktivní populace EU. Do kategorie sociálních podniků spadá každý rok jedna čtvrtina nově založených firem. Ve Francii, Finsku a Belgii je to dokonce jedna třetina.

Tzv. sociální podnikatel se spíše snaží udělat něco pro společnost než vytvářet zisk pro vlastníky a akcionáře. Nabízí například pracovní příležitosti pro znevýhodněné skupiny populace. Tím podporuje jejich sociální začlenění, což zvyšuje solidaritu v ekonomice. Čelí však zároveň velkým výzvám a musí se potýkat s nerovnými konkurenčními podmínkami.

Z těchto důvodu se Evropská komise, Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) a město Štrasburk rozhodly uspořádat ve dnech 16. a 17. ledna 2014 velkou evropskou interaktivní akci na téma sociálního podnikání a sociální ekonomiky. Principem této dvoudenní akce je spolupráce a aktivní participace účastníků. O jakých tématech se bude diskutovat, určí samotní účastníci. Tím také dají najevo, jakým směrem by se mělo sociální podnikání dále ubírat.

Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier uvedl: „Dnes se odehrává velká bitva o hospodářský růst a zaměstnanost. Jsem přesvědčen, že trvalé hospodářské výsledky nejsou možné bez sociální soudržnosti. Sociální ekonomika je nedílnou součástí nového modelu růstu, na němž pracujeme a který je inkluzivnější a ekologičtější. Sociální podniky si již ze své povahy více všímají vývoje kolem a snaží se respektovat sociální a environmentální podmínky. Jsou inovační, dynamické a vytvářejí pracovní místa. Musíme učinit vše, co je v našich silách, abychom vytvořili příznivé prostředí, které je bude podněcovat k dalšímu rozvoji. To je cílem konference ve Štrasburku.“

Antonio Tajani, místopředseda Evropské komise a komisař odpovědný za průmysl a podnikání, uvedl: „Sociální podniky pomáhají vytvářet v EU vysoce konkurenční sociálně tržní hospodářství a jsou hnací silou udržitelného růstu. Jejich velká odolnost během krize ukázala, jaký význam pro ekonomiku mají. Pro jejich schopnost vytvářet nová pracovní místa je nyní potřebujeme ještě více než kdy jindy.“

Komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování László Andor dodal: „Sociální podniky nám nabízejí stovky dobrých příkladů, jak může Evropa zlepšit svůj model podnikání tím, že bude klást větší důraz na zlepšení životních podmínek lidí a menší důraz na maximalizaci peněžního zisku. Sociální ekonomika má schopnost vytvářet kvalitní pracovní místa i za obtížných ekonomických podmínek a jednoznačně si zaslouží podporu ze strany EU, aby mohla růst a rozvíjet se.“

Předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru Henri Malosse se v tomto kontextu vyjádřil: „Evropa si již nemůže dovolit žádné pochybení. Jejím hlavním úkolem je – a také musí být – aktivní solidarita a silné společné politiky, zejména v oblasti průmyslu, energetiky a podnikání, především sociálního podnikání.“

Svoji účast mezi řečníky potvrdili např. předseda Evropského parlamentu Martin Schulz, předseda vlády Řecka Antonis Samaras a předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru Henri Malosse.

Přímou diskuzi se sociálními podnikateli povedou také tři evropští komisaři: místopředseda Komise Antonio Tajani a komisaři Michel Barnier a László Andor.

Akce se budou účastnit sociální podnikatelé, akademičtí pracovníci, tvůrci politik, poskytovatelé financování, sociální aktivisté a mnoho dalších.

Cílem celé akce je:

Zhodnotit realizaci a výsledky Iniciativy pro sociální podnikání z října 2011 (viz IP/11/1238 a MEMO/11/735).

Definovat priority pro přijetí dalších opatření.

Zapojit zúčastněné strany do inovačního a participativního prostředí, které bude utvářet evropský program v příštích 3–5 letech.

Posílit spolupráci zúčastněných stran v rámci sítí, které podporují vznik a rozvoj iniciativ a osvědčených postupů.

Zvýšit povědomí a prohloubit pocit odpovědnosti u institucionálních subjektů.

Souvislosti:

V roce 2011 vznikla v rámci strategie EU 2020 iniciativa pro sociální podnikání – akční plán posilující rámec pro sociální podnikání zlepšením přístupu k financování, zviditelněním odvětví a zvýšením povědomí o potřebách sociálních podnikatelů mezi tvůrci politik. Ve snaze v tomto úsilí pokračovat bude akce ve Štrasburku příležitostí stanovit nové priority do budoucna.

Více informací:

MEMO/14/11

Program a registrace: http://ec.europa.eu/social-entrepreneurs

Seznam účastníků: http://ec.europa.eu/internal_market/conferences/2014/0116-social-entrepreneurs/participants/index_en.htm

Konference bude přenášena živě na těchto stránkách:

Sál Erasmus (oba dny)

http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/socialentrepreneurs_16-170114

Sál Schweitzer (16. ledna):

http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/socialentrepreneurs_schweitzer-160114

Sociální ekonomikaSociální inovace

Kontaktní osoby:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Pro veřejnost: Kontaktujte službu Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e-mailem


Side Bar