Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 3. ožujka 2014.

Okoliš: nove studije potvrđuju potrebu za jačanjem zaštite od poplava i prelaskom na „zelenije” poreze

Dvije studije koje je danas objavila Europska komisija pokazuju kako politika zaštite okoliša može potaknuti gospodarski rast jačanjem zaštite od poplava i boljim iskorištavanjem prelaska na ekološki prihvatljivije poreze. Jedna studija nudi više dokaza o općoj gospodarskoj koristi pravodobnog ulaganja u zaštitu od poplava, dok se u drugoj ističu prednosti prijenosa poreznog opterećenja s rada na korištenje resursa i zagađenje.

Povjerenik EU-a za okoliš Janez Potočnik izjavio je: „Gospodarstvo može imati opće koristi od ulaganja u zaštitu od poplava, posebno primjenom rješenja utemeljenih na prirodnim resursima koji su iznimno ekonomični. Isto tako, ekološke porezne reforme mogu gotovo udvostručiti prihod koji trenutačno donose državnim blagajnama, a povoljno djeluju i na okoliš te stvaraju mogućnost rezanja poreza na zapošljavanje ili smanjenja deficita. To je moćan argument za promjenu statusa quo.”

Studija o potencijalu ekološki prihvatljivijih poreza s podacima prikupljenima iz 12 država članica pokazuje da bi se premještanjem poreza s rada na zagađenje (npr. povećanjem poreza na uzročnike zagađenja zraka i vode) ostvario realni prihod od 35 milijardi eura u 2016. koji bi dosegnuo 101 milijardu eura u 2025., a brojke bi bile daleko veće ako bi se poduzele mjere i za uklanjanje subvencija koje štete okolišu. Potencijalni prihod kreće se od nešto više od 1 % BNP-a godišnje do nešto više od 2,5 % BNP-a godišnje u 2025., ovisno o državi članici.

U drugoj se studiji istražuju razne veze između okoliša i gospodarske politike, uključujući makroekonomski učinak poplava, najbolju praksu potpore MSP-ovima s naglaskom na učinkovitost resursa te izdatke za zaštitu okoliša u svim državama članicama. Približan ukupni trošak štete od poplava u EU-u u razdoblju 2002. – 2013. bio je najmanje 150 milijardi eura. Ulaganje u mjere smanjenja poplava iznimno je učinkovito, a prosječni mu je trošak oko šest do osam puta manji od štete uzrokovane poplavama. Štoviše, ulaganje u zelene infrastrukture tj. u obnovu prirodnih značajki radi lakšeg upravljanja poplavnom vodom i njezina skladištenja ima bolji učinak na bioraznolikost, a moglo bi pridonijeti i smanjenju troškova građevinskih radova.

Kontekst

Danas objavljenje studije bit će uključene u Europski semestar, mehanizam uspostavljen 2010. radi boljeg usklađivanja gospodarskih politika u državama Europske unije. Bio je to jedan od odgovora EU-a na financijsku i gospodarsku krizu koja je uzrokovala gospodarski pad i porast nezaposlenosti u mnogim državama EU-a. Europski semestar temelji se na ideji da će zahvaljujući izrazitoj integriranosti gospodarstava država EU-a bolja politika usklađivanja pridonijeti općem gospodarskom razvoju u EU-u.

Ekologizacijom Europskog semestra” Komisija želi osigurati održivost makroekonomskih politika, ne samo na gospodarskoj i socijalnoj razini, nego i na razini zaštite okoliša. Jedna ranija studija s naglaskom na gospodarskim koristima okoliša o provedbi zakonodavstva o otpadu radi poticanja ekološkog rasta pokazala je da bi se potpunom provedbom do 2020. uštedjelo 72 milijarde eura godišnje, povećao godišnji prihod od sektora upravljanja otpadom i reciklaže u EU-u za 42 milijarde eura te stvorilo više od 400 000 radnih mjesta.

Za više informacija:

Istraživanja se mogu naći na:

http://ec.europa.eu/environment/integration/green_semester/index_en.htm

Web-mjesto Europskog semestra:

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/

Osobe za kontakt:

Za tisak:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

Za javnost: Europe Direct telefonom 00 800 6 7 8 9 10 11 ili e-poštom


Side Bar