Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 3. märts 2014

Keskkond: uute uuringute tulemused pakuvad tugevamaid argumente üleujutuste vastase kaitse tugevdamise ja roheliste maksude kehtestamise kasuks

Kahest täna Euroopa Komisjoni avaldatud uuringust selgub, kuidas keskkonnapoliitika, mille raames tugevdatakse üleujutuste vastast kaitset ja kehtestatakse rohkem keskkonnamakse, võib elavdada majanduskasvu. Ühe uuringu tulemused pakuvad täiendavaid tõendeid selle kohta, et õigeaegne investeerimine üleujutuste vastasesse kaitsesse toob majandusele üldist kasu. Teises on välja toodud eelised, mida annab maksukoormuse viimine tööjõult ressursside kasutamisele ja saastamisele.

ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „Investeerimine üleujutuste vastasesse kaitsesse võib tuua majandusele üldist kasu, eriti kui kasutada väga kulutõhusaid looduspõhiseid lahendusi. Tänu keskkonnaga seotud maksureformidele võib aga riigikassadesse laekuda peaaegu kaks korda rohkem tulu kui praegu, mis oleks kasulik keskkonnale ja võimaldaks vähendada tööjõu maksustamist või puudujääki. See on võimas argument praeguse olukorra muutmiseks.”

Rohkemate keskkonnamaksude võimalusi käsitlevast uuringust, milles kasutati 12 liikmesriigi andmeid, ilmneb, et maksude viimine tööjõult saastamisele (nt suurendades õhu- ja veesaaste põhjustajate makse) tooks 2016. aastal 35 miljardit eurot tegelikku tulu, mis 2025. aastaks suureneks 101 miljardi euroni. Need arvud oleksid aga hoopis suuremad, kui astutaks samme ka keskkonnakahjulike toetuste lõpetamiseks. Võimalik tulu võib 2025. aastal olenevalt liikmesriigist ulatuda pisut üle 1% SKPst aastas kuni veidi üle 2,5%ni SKPst aastas.

Teises uuringus vaadeldi keskkonna ja majanduspoliitika eri seoseid, sh üleujutuste makromajanduslik mõju, parimad tavad väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate toetamisel ressursside tõhusaks kasutamiseks ning kõigi liikmesriikide keskkonnakulud. Aastatel 2002–2013 läksid üleujutustest põhjustatud kahjustused ELis maksma kokku vähemalt ligikaudu 150 miljardit eurot. Investeerimine üleujutusi vähendavatesse abinõudesse on väga tulemuslik ja see maksab 6–8 korda vähem kui üleujutuste tekitatud kahju. Veelgi enam, rohelisse taristusse investeerides (st taastades loodustingimusi üleujutusvee ohjamiseks ja kogumiseks) on võimalik saavutada paremaid tulemusi elurikkuse seisukohast ja vähendada ehituskulusid.

Taust

Täna avaldatud uuringuid võetakse arvesse Euroopa poolaastas, mis on 2010. aastal loodud mehhanism Euroopa Liidu riikide majanduspoliitikate paremaks kooskõlastamiseks. See mehhanism oli üks ELi reaktsioone finants- ja majanduskriisile, mille tagajärjel on paljudes ELi riikides vähenenud majandustegevus ja suurenenud tööpuudus. Euroopa poolaasta põhimõte on, et kuna ELi majandused on väga põimunud, aitab parem poliitika kooskõlastamine ELis üldiselt majandusarengut suurendada.

Euroopa poolaastat keskkonnasäästlikumaks muutes soovib Euroopa Komisjon tagada, et makromajanduslikud poliitikameetmed oleksid säästvad, ja seda mitte ainult majanduslikus ja sotsiaalses mõttes, vaid ka keskkonna seisukohast. Ühest varasemast uuringust, milles vaadeldi jäätmealaste õigusaktide rakendamist rohelise kasvu suurendamiseks ja näidati keskkonna majanduskasu, ilmnes, et selliste õigusaktide täieliku rakendamisega säästetaks 72 miljardit eurot aastas, suurendataks ELi jäätmekäitlus- ja ringlussevõtusektori aastakäivet 42 miljardi euro võrra ning loodaks 2020. aastaks üle 400 000 uue töökoha.

Lisateave

Uuringutega saab tutvuda aadressil:

http://ec.europa.eu/environment/integration/green_semester/index_en.htm

Euroopa poolaasta veebisait:

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/

Kontaktandmed

Ajakirjanikele:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

Üldsusele: Europe Direct telefoninumbril 00 800 6 7 8 9 10 11 või e­-posti kaudu


Side Bar