Navigation path

Left navigation

Additional tools

Po mnenju Evropejcev za gospodarsko okrevanje in nova delovna mesta potrebni podnebni ukrepi

European Commission - IP/14/201   03/03/2014

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT PL SK BG RO HR

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 3. marca 2014

Po mnenju Evropejcev za gospodarsko okrevanje in nova delovna mesta potrebni podnebni ukrepi

Danes objavljena posebna mnenjska raziskava Eurobarometer o podnebnih spremembah je pokazala, da štirje od petih prebivalcev Evropske unije priznavajo, da lahko boj proti podnebnim spremembam in učinkovitejša raba energije spodbudita gospodarstvo in zaposlovanje. To je nekoliko več kot v zadnji raziskavi iz leta 2011, ko je bilo takšnega mnenja 78 % vprašanih.

Več držav članic, ki jih je gospodarska in finančna kriza najbolj prizadela, spada med države, v katerih v največji meri priznavajo gospodarske koristi podnebnih ukrepov in energetske učinkovitosti. V vseh državah članicah pa te koristi priznava vsaj 65 % vprašanih.

Raziskava1 je prav tako pokazala, da sedem od desetih državljanov meni, da bi zmanjšanje uvoza fosilnih goriv iz držav zunaj EU lahko prineslo gospodarske koristi.

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je povedal: „Izbira med uspešnim gospodarstvom in varstvom podnebja ni potrebna, saj so stroškovno učinkoviti podnebni ukrepi dejansko del uspešnega gospodarstva. Zelo sem zadovoljen, da evropski državljani to priznavajo. Ta raziskava je močno sporočilo voditeljem EU, naj sprejmejo odločne podnebne ukrepe, ki bodo prispevali k trajnostnemu gospodarskemu okrevanju. Prav tako je spodbuda za nas, člane Komisije, da bomo nadaljevali z bojem za ambiciozne podnebne ukrepe v Evropi.“

Evropska komisarka za podnebne ukrepe Connie Hedegaard je dejala: „Raziskava potrjuje, da velika večina Evropejcev pričakuje, da se bodo njihovi politiki že danes spopadli s problemom podnebnih sprememb. Državljani se zavedajo, da podnebne spremembe niso izginile, medtem ko so se njihove vlade ukvarjale z gospodarsko krizo. Ne gre za izbiro: rast in konkurenčnost ali podnebje. Gre za oboje in tako tudi mora biti. Upam, da bodo evropski voditelji prisluhnili in ustrezno ukrepali na zasedanju Evropskega sveta tega meseca, ko bodo razpravljali o naših predlogih glede podnebnih sprememb in energije za leto 2030.

Glavni izsledki raziskave:

80 % vprašanih se strinja, da lahko boj proti podnebnim spremembam in učinkovitejša raba energije spodbudita gospodarstvo in nova delovna mesta, pri čemer se s tem popolnoma strinja 31 % in večinoma strinja 49 % vprašanih. Največ se jih s to trditvijo popolnoma strinja v Španiji (52 %), na Švedskem (50 %), Malti (44 %), Irskem in Cipru (43 %) ter v Grčiji (42 %). Najmanjši delež vprašanih, ki se s trditvijo popolnoma ali večinoma strinjajo, je bil zabeležen v Estoniji (65 %).

Devet od desetih Evropejcev je mnenja, da so podnebne spremembe resen problem. Velika večina (69 %) jih meni, da je to „zelo resen“ problem, za 21 % vprašanih pa gre za „precej resen problem.“ Samo 9 % vprašanih se to ne zdi resen problem. Resnost podnebnih sprememb je na lestvici od 1 (najmanj) do 10 (najbolj) ocenjena s 7,3. To se lahko primerja z ocenami iz leta 2011 (7,4) in leta 2009 (7,1).

Podnebne spremembe veljajo za zelo resen problem, s katerim se sooča svet, takoj za revščino in gospodarskim položajem. Leta 2011 so bile podnebne spremembe na drugem mestu, za revščino, lakoto in vodo, vendar pred gospodarstvom. Danes polovica (50 %) Evropejcev meni, da so podnebne spremembe eden od štirih najresnejših problemov. Anketirancev, ki menijo, da je podnebje danes edini najresnejši svetovni problem, pa je največ na Švedskem (39 %), Danskem (30 %) in Malti (30 %).

Delež Evropejcev, ki se strinjajo, da bi zmanjšanje uvoza fosilnih goriv prineslo gospodarske koristi EU, znaša 70 %, pri čemer se 26 % vprašanih s tem popolnoma strinja, 44 % pa se jih večinoma strinja. Največ vprašanih se je s trditvijo popolnoma strinjalo v Španiji (45 %), Avstriji (40 %), na Cipru (38 %), Irskem (37 %), Portugalskem (34 %) in Malti (34 %).

Velika večina Evropejcev podpira nacionalne ukrepe na področju energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije. Delež vprašanih, ki menijo, da je pomembno, da njihove vlade podprejo izboljšanje energetske učinkovitosti do leta 2030, znaša 92 %, pri čemer jih nekaj več kot polovica (51 %) meni, da je to „zelo pomembno“. Kar se tiče obnovljivih virov energije, se 90 % vprašanih zdi pomembno, da njihova vlada določi cilje za večjo uporabo obnovljivih virov do leta 2030, pri čemer jih 49 % meni, da je to „zelo pomembno“.

Polovica (50 %) Evropejcev pravi, da so v zadnjih šestih mesecih tudi sami prispevali k boju proti podnebnim spremembam, kar je nekoliko manj kot leta 2011 (53 %). Če pa se jim predloži seznam konkretnih ukrepov, ki so jih morda izvedli na tem področju, in to brez določenega časovnega roka, se delež zviša na 89 % v primerjavi s 85 % leta 2011. Najpogosteje navedeni ukrepi so bili zmanjševanje in recikliranje odpadkov (69 %) ter prizadevanje za zmanjšanje uporabe predmetov za enkratno uporabo (51 %).

Dodatne informacije:

Povezava na stran „Eurobarometer“:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#409

Ukrepi EU za podnebje (stran Facebook)

Kontakti:

Za medije:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070) - Alejandro Ulzurrun (+32 22954867)

Isaac Valero Ladron (+32 22964971) – Mirna Bratoz (+32 22987278)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali po elektronski pošti

1 :

Posebna raziskava Eurobarometer št. 409: Podnebne spremembe. Raziskava, izvedena v 28 državah članicah med 23. novembrom in 2. decembrom 2013.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website