Navigation path

Left navigation

Additional tools

Az európai polgárok szerint az éghajlatváltozással kapcsolatos fellépések hozzásegíthetnek a munkahelyteremtő gazdasági fellendüléshez

European Commission - IP/14/201   03/03/2014

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS ET LT LV MT PL SK SL BG RO HR

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. március 3.

Az európai polgárok szerint az éghajlatváltozással kapcsolatos fellépések hozzásegíthetnek a munkahelyteremtő gazdasági fellendüléshez

Az éghajlatváltozásról szóló, ma közzétett Eurobarométer tematikus felmérés eredményei szerint az Európai Unióban öt polgár közül négy elismeri, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelem és a hatékonyabb energiafelhasználás segítheti a gazdaság és a foglalkoztatás fellendülését. Ez az eredmény valamivel magasabb, mint a legutóbbi, 2011-ben tartott közvélemény-kutatás eredménye, mely szerint akkor a válaszadók 78 %-értett egyet ezzel az állítással.

Azon tagállamok közül, amelyeket a leginkább sújtott a gazdasági és pénzügyi válság, több tagállam is azok között szerepel, amelyekben a polgárok a legnagyobb arányban elismerik az éghajlatváltozás ellen és az energiahatékonyság érdekében tett fellépések gazdasági előnyeit. Az állítással egyetértő válaszadók aránya egyetlen tagállamban sem volt kisebb 65 %-nál.

A felmérésből1 az is kiderült, hogy tíz polgár közül hét egyetért azzal, hogy a fosszilis tüzelőanyagok Európai Unión kívülről történő behozatalának csökkentése gazdasági előnyökkel járhat.

José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke így nyilatkozott: „Az nem lehet, hogy választani kelljen a helyes gazdaságpolitika és az éghajlat védelme között: valójában a költséghatékony éghajlat-politikai fellépés jelenti a helyes gazdaságpolitikát. Nagyon bíztatónak tartom, hogy az európai polgárok felismerik ezt. A felmérés eredménye egyértelműen jelzi az EU vezetői számára, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatosan bátor fellépéseket kell tenni a fenntartható gazdasági fellendülés érdekében. Emellett minket, a Bizottság munkatársait is arra bátorít, hogy tovább küzdjünk az ambiciózusabb és konkrétabb európai éghajlat-politikai fellépés érdekében.”

Connie Hedegaard, az Európai Unió éghajlat-politikai biztosa így fogalmazott: „A felmérés igazolja, hogy az európaiak többsége elvárja a politikusoktól, hogy már ma foglalkozzanak az éghajlatváltozás kérdésével. A polgárok tisztában vannak azzal, hogy az éghajlatváltozás problémája nem oldódott meg magától, amíg kormányaik a gazdasági válsággal voltak elfoglalva. Nem lehet a növekedés és versenyképesség, illetve az éghajlat között választani. Mindkettő fontos, mindkettővel foglalkozni kell. Remélem, hogy az EU vezetői odafigyelnek erre, és ennek megfelelően járnak el e hónap végén, az Európai Tanács ülésén, ahol az éghajlatváltozással és az energiával kapcsolatos, 2030-ig szóló javaslatainkat fogják megvitatni.”

A felmérés legfontosabb megállapításai a következők:

A válaszadók 80 %-a – 31 %-uk teljesen, 49 %-uk pedig többnyire – egyetért azzal, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelem és a hatékonyabb energiafelhasználás ösztönözheti a gazdaságot és a munkahelyteremtést. A válaszadók a legnagyobb valószínűséggel Spanyolországban (52%), Svédországban (50%), Máltán (44%), Írországban és Cipruson (43%), valamint Görögországban (42%) értettek teljes mértékben egyet az állítással. Az állítással teljes mértékben vagy többnyire egyetértő válaszadók aránya Észtországban volt a legalacsonyabb (65 %).

Tíz európai polgár közül kilenc úgy véli, hogy az éghajlatváltozás súlyos problémát jelent. A probléma a megkérdezettek döntő többsége – 68 %-a – szerint „rendkívül súlyos”, 21 %-uk szerint pedig „meglehetősen súlyos”. A válaszadóknak csupán 9 %-a nem tekinti a problémát súlyosnak. Amikor a felmérés készítői arra kérték a válaszadókat, hogy egy 1-től 10-ig terjedő skálán osztályozzák az éghajlatváltozás mint probléma súlyosságát úgy, hogy a nagyobb pontszám súlyosabb problémát jelent, akkor átlagos pontszámként 7,3 adódott. Ugyanez az érték 2011-ben 7,4, 2009-ben pedig 7,1 volt.

A megkérdezettek szerint az éghajlatváltozás rendkívül súlyos probléma, amellyel a világnak ma szembe kell néznie – ennél előbbre csak a szegénységet és a gazdasági helyzetet sorolták. 2011-ben az éghajlatváltozás a második helyre került a szegénység, az éhínségek és az ivóvízhiány mögé, de megelőzte a gazdaság helyzetét. Napjainkban az európai polgárok fele (50 %) véli úgy, hogy az éghajlatváltozás a négy legsúlyosabb probléma egyike. A legvalószínűbben a svéd (39%), a dán (30%) és a máltai válaszadók (30%) tekintik az éghajlatváltozást napjaink legsúlyosabb globális problémájának.

Az európai polgárok 70 %-a – 26 %-uk teljesen, 44 %-uk pedig többnyire – egyetért azzal, hogy az EU számára gazdaságilag előnyös lehet a fosszilis tüzelőanyagok behozatalának csökkentése. A válaszadók a legnagyobb valószínűséggel Spanyolországban (45 %), Ausztriában (40 %), Cipruson (38 %), Írországban (37 %), Portugáliában (34 %) és Máltán (34 %) értettek teljes mértékben egyet az állítással.

Az európaiak túlnyomó többsége támogatja az energiahatékonyság és a megújuló energia érdekében tett nemzeti fellépést. A válaszadók 92 %-a fontosnak, valamivel több mint fele (51%) pedig nagyon fontosnak tekinti, hogy kormánya támogassa, hogy 2030-ra javuljon az energiahatékonyság. A megújuló energiát illetően a válaszadók 90 %-a számára fontos – ezen belül 49 %-uk számára pedig nagyon fontos –, hogy kormánya határozzon meg célkitűzéseket a megújuló energiaforrások felhasználásának 2030-ig való növelése érdekében.

Az európai polgárok 50 %-a nyilatkozott úgy, hogy maga is tett valamit az éghajlatváltozás elleni küzdelem érdekében a megelőző hat hónapban; arányuk enyhe csökkenést mutat a 2011. évi 53 %-hoz képest. Amikor azonban a felmérés készítői a felsorolásukban szereplő konkrét lehetséges intézkedésekre kérdeztek rá időintervallum nélkül, a pozitív választ adók aránya 89 %-ra emelkedett (2011-ben ez a szám 85 % volt). A leggyakoribb intézkedések között a hulladék mennyiségének csökkentése és a hulladék újrahasznosítása (69 %), valamint az eldobható cikkek használatának visszaszorítása (51%) szerepelt.

További információk:

Az Eurobarométer oldalára mutató link:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#409

Az éghajlatváltozással összefüggő uniós fellépés Facebook-oldala

Kapcsolattartók:

A sajtóval:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70) - Alejandro Ulzurrun (+32 2 295 48 67)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71) – Mirna Bratoz (+32 2 298 72 78)

A lakossággal: Europe Direct telefonon: 00 800 6 7 8 9 10 11 vagy e-mailben

1 :

A 409. számú Eurobarométer tematikus felmérés az éghajlatváltozásról A felmérésre 2013. november 23. és december 2. között került sor a 28 tagállamban.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website