Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 4. marca 2014

Evropa inovativnejša, vendar še vedno velike razlike med regijam

Evropa na področju inovacij zmanjšuje zaostanek za Združenimi državami in Japonsko, vendar so razlike v inovativnosti med državami članicami EU še vedno zelo velike, pa tudi zmanjšujejo se le počasi. Vrzel se povečuje na regionalni ravni, saj se je inovacijska uspešnost poslabšala v skoraj petini regij EU. To so glavne ugotovitve primerjalne analize inovacijske uspešnosti v Uniji 2014 in pregleda inovacijske uspešnosti regij 2014, ki ju objavlja Evropska komisija. V dokaj nespremenjeni skupni razvrstitvi znotraj EU vodi Švedska, sledijo ji Danska, Nemčija in Finska. Te štiri države največ vlagajo v raziskave in inovacije. Na lestvici so najbolj napredovale Portugalska, Estonija in Latvija. Na splošno so k napredku prispevali odprtost in privlačnost evropskega raziskovalnega sistema, sodelovanje na področju poslovnih inovacij in komercializacija znanja, merjena s prihodki od licenc in patentov iz tujine. Toda pozitivne učinke višjih javnih izdatkov za raziskave in razvoj je izničil upad naložb tveganega kapitala in naložb v inovacije, ki se ne nanašajo na raziskave in razvoj, v podjetjih.

Podpredsednik Evropske komisije in evropski komisar za industrijo in podjetništvo Antonio Tajani je povedal:Cilj naše industrijske politike je zagotoviti vsaj 20-odstotni delež proizvodnje v BDP EU do leta 2020. Če želimo ta cilj doseči, si moramo prizadevati za inovativnost po vsej Evropi. Rast bomo spodbudili s številnejšimi poslovnimi naložbami, večjim povpraševanjem po evropskih inovativnih rešitvah in odpravo ovir za komercialno uspešnost inovacij. Potrebujemo inovativnejša podjetja in rasti naklonjeno okolje, da se bodo inovacije uspešno uveljavljale na trgih“.

Evropska komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn je dejala: „Rezultati primerjalne analize ponovno potrjujejo, da se naložbe v raziskave in inovacije obrestujejo v smislu večje gospodarske uspešnosti. Naš novi program za raziskave in inovacije Obzorje 2020, ki bo v naslednjih sedmih letih razpolagal s skoraj 80 milijardami evrov, nam bo pomagal ohraniti ta zagon. Zdaj je čas, da povečamo naložbe v inovacije v vsej EU, da bomo dosegli cilj 3-odstotnega deleža BDP do leta 2020.“

Evropski komisar Johannes Hahn, pristojen za regionalno in mestno politiko, je dodal: „Odlične evropske ideje moramo pretvoriti v uspešna podjetja, ki ustvarjajo delovna mesta in trajnostno rast. Novi proračun EU in prenovljena regionalna politika sta edinstvena priložnost za spodbujanje inovacij. Iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov bo več kot 100 milijard evrov naložb namenjenih za raziskave in inovacije, digitalno rast, mala in srednja podjetja ter zeleno in učinkovito energijo.  Danes objavljeni poročili kažeta, da kljub jasnemu napredku nekaterih regij razlike še vedno obstajajo. Nova regionalna politika bo odločna pri reševanju tega vprašanja. Vsaka od 274 evropskih regij bo morala oblikovati strategijo pametne specializacije, ki bo vključevala inovacije. Regije bodo morale izkoristiti svoje gospodarske prednosti in se na inovativen način spoprijeti s svetovno konkurenco“.

Posamezni povzetki rezultatov inovacijske uspešnosti vseh 28 držav članic in drugih evropskih držav so na voljo v MEMO/14/140.

Države članice v štirih skupinah uspešnosti

Države članice so na podlagi primerjalne analize inovacijske uspešnosti v Uniji 2014 razvrščene v štiri skupine:

  • Danska (DK), Finska (FI), Nemčija (DE) in Švedska (SE) so „vodilne inovatorke“ z rezultati precej nad povprečjem EU;

  • Avstrija (AT), Belgija (BE), Ciper (CY), Estonija (EE), Francija (FR), Irska (IE), Luksemburg (LU), Nizozemska (NL), Slovenija (SI) in Združeno kraljestvo (UK) so države, „ki sledijo vodilnim inovatorkam“, njihovi rezultati pa so nad povprečjem EU ali blizu tega povprečja;

  • inovacijska uspešnost Hrvaške (HR), Češke (CZ), Grčije (EL), Madžarske (HU), Italije (IT), Litve (LT), Malte (MT), Poljske (PL), Portugalske (PT), Slovaške (SK) in Španije (ES) je pod povprečjem EU. Te države so „zmerne inovatorke“;

  • Bolgarija (BG), Latvija (LV) in Romunija (RO) so „skromne inovatorke“, njihovi rezultati pa precej pod povprečjem EU.

Slika: Inovacijska uspešnost držav članic EU

Zakaj so vodilne inovatorke tako uspešne?

Najinovativnejše države se na vseh področjih uvrščajo precej nad povprečje EU: od raziskovanja in visokošolskih sistemov, dejavnosti na področju poslovnih inovacij in intelektualnega kapitala do inovacij v malih in srednjih podjetjih ter gospodarskih učinkov, kar odraža uravnotežene raziskovalne in inovacijske sisteme na nacionalni ravni.

Inovativnost EU v mednarodnem okviru

V okviru širše Evrope ostaja vsesplošna vodilna inovatorka Švica, saj je ponovno uspešnejša od vseh držav članic EU. V svetovnem merilu so Južna Koreja, ZDA in Japonska uspešnejše inovatorke od EU. Vrzel z ZDA in Japonsko se je v zadnjih letih prepolovila, vrzel z Južno Korejo pa se povečuje.

EU je še vedno uspešnejša inovatorka od Avstralije, Kanade in vseh držav t. i. skupine BRICS (Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika). Prednost EU pred temi državami je stabilna ali se celo povečuje, razen v primerjavi s Kitajsko, ki se hitro približuje EU.

Pregled inovacijske uspešnosti regij 2014

Letos primerjalno analizo inovacijske uspešnosti v Uniji spremlja pregled inovacijske uspešnosti regij 2014. Ta pregled primerja inovacijsko uspešnost 190 regij Evropske unije, Norveške in Švice na podlagi omejenega števila raziskovalnih in inovacijskih kazalnikov.

Primerjalna analiza inovacijske uspešnosti v Uniji

Primerjalna analiza inovacijske uspešnosti v Uniji 2014 zajema 25 različnih kazalnikov, ki so razdeljeni na tri glavna področja:

dejavniki“: temeljni gradniki, ki omogočajo inovacije (človeški viri, odprti, odlični in privlačni raziskovalni sistemi ter financiranje in podpora);

„dejavnosti podjetij“: kazalniki, ki kažejo inovacijska prizadevanja evropskih podjetij (naložbe podjetij, povezave in podjetništvo ter intelektualni kapital);

rezultati“: kazalniki, ki kažejo, kakšne so koristi za gospodarstvo kot celoto (inovatorji in gospodarski učinki).

Več informacij

Celotno poročilo o primerjalni analizi inovacijske uspešnosti v Uniji 2014

Celotno poročilo o pregledu inovacijske uspešnosti regij 2014

Kontakti:

Carlo Corazza (+32 22951752) Twitter: @ECspokesCorazza

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Shirin Wheeler (+32 22966565) Twitter: @shirinwheelerEU


Side Bar