Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 4 maart 2014

Een innovatiever Europa met nog steeds grote regionale verschillen

Europa is de innovatiekloof met de Verenigde Staten en Japan aan het dichten, maar de prestaties van de afzonderlijke EU-lidstaten verschillen nog steeds sterk en worden slechts langzaam kleiner. Op regionaal niveau groeit de innovatiekloof en in bijna een op vijf
EU-regio's zijn de prestaties op het vlak van innovatie verslechterd. Dit zijn de belangrijkste resultaten van het scorebord voor de Innovatie-Unie 2014 en het scorebord voor regionale innovatie 2014 van de Europese Commissie. De algemene rangschikking binnen de EU blijft relatief stabiel, met als koploper Zweden, gevolgd door Denemarken, Duitsland en Finland – de vier landen die het meest in onderzoek en innovatie investeren. De landen die hun positie het meest hebben verbeterd, zijn Portugal, Estland en Letland. De algehele vooruitgang werd vooral geboekt dankzij de openheid en aantrekkelijkheid van het onderzoekssysteem in de EU, de samenwerking op het vlak van bedrijfsinnovatie en de commercialisering van kennis zoals gemeten aan de inkomsten uit het buitenland uit licenties en octrooien. De stijging van de overheidsuitgaven voor onderzoek en ontwikkeling is echter geneutraliseerd door een daling van risicokapitaalinvesteringen en innovatiegerichte maar niet voor onderzoek en ontwikkeling bestemde investeringen in ondernemingen

Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Industrie en Ondernemerschap: "In heel Europa voor innovatie zorgen blijft een prioriteit voor het welslagen van onze doelstelling voor het industriebeleid, namelijk dat de verwerkende industrie in 2020 een aandeel van 20 % in het bbp van de EU vertegenwoordigt. Meer bedrijfsinvesteringen, een grotere vraag naar innovatieve Europese oplossingen en minder obstakels voor de commerciële toepassing van innovaties zijn van essentieel belang voor groei. We hebben meer innovatieve ondernemingen nodig en er moet een groeivriendelijk kader komen waarin innovaties met succes op de markt kunnen worden gebracht".

Máire Geoghegan-Quinn, commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap, zei het volgende: "Het scorebord bevestigt wederom dat economische prestaties verbeteren dankzij investeringen in onderzoek en innovatie. Ons nieuwe Europese onderzoeks- en innovatieprogramma, Horizon 2020, met een budget van bijna 80 miljard euro voor de komende zeven jaar, zal ons helpen om deze dynamiek vast te houden. We moeten in de hele EU nu meer in innovatie investeren om onze doelstelling van 3 % van het bbp in 2020 te bereiken".

Johannes Hahn, commissaris voor Regionaal en Stedelijk Beleid, zei op zijn beurt: "We moeten de goede ideeën die in Europa bestaan, omzetten in winstgevende ondernemingen die banen en duurzame groei scheppen. De nieuwe EU-begroting en het hervormde regionale beleid bieden een unieke gelegenheid om innovatie te bevorderen. Meer dan 100 miljard EUR uit de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) zal worden gebruikt voor onderzoek en innovatie, alsook voor digitale groei, kleine en middelgrote ondernemingen en de ontwikkeling van groene en efficiënte energie.  De vandaag gepubliceerde scoreborden tonen aan dat er, ondanks de duidelijke vorderingen van sommige regio’s, nog steeds verschillen bestaan. In het nieuwe regionale beleid wordt dit probleem rechtstreeks aangepakt: elk van de 274 regio's in Europa zal een
slimme-specialisatiestrategie moeten ontwikkelen, waarin ook innovatie aan bod komt. De regio's zullen hun economische troeven op een slimme manier moeten uitspelen en innovatieve manieren moeten bedenken om de internationale concurrentie met succes het hoofd te kunnen bieden".

Afzonderlijke samenvattingen van de innovatieprestaties van alle 28 lidstaten en een aantal andere Europese landen vindt u in MEMO/14/140.

Vier verschillende prestatiegroepen voor de lidstaten

Het scorebord voor de Innovatie-Unie 2014 deelt de lidstaten in vier verschillende prestatiegroepen in:

  • Denemarken (DK), Duitsland (DE), Finland (FI) en Zweden (SE) zijn "innovatieleiders" met innovatieprestaties die ruim boven het EU-gemiddelde uitsteken;

  • België (BE), Cyprus (CY), Estland (EE), Frankrijk (FR), Ierland (IE), Luxemburg (LU), Nederland (NL), Oostenrijk (AT), Slovenië (SI) en het Verenigd Koninkrijk (UK) zijn "innovatievolgers": hun innovatieprestaties liggen boven of in de buurt van het EU-gemiddelde;

  • de prestaties van Griekenland (EL), Hongarije (HU), Italië (IT), Kroatië (HR), Litouwen (LT), Malta (MT), Polen (PL), Portugal (PT), Slowakije (SK), Spanje (ES) en Tsjechië (CZ) liggen onder het EU-gemiddelde. Deze landen zijn "gematigde vernieuwers";

  • Bulgarije (BG), Letland (LV) en Roemenië (RO) zijn "bescheiden vernieuwers", met innovatieprestaties die ruim onder het EU-gemiddelde blijven.

Grafiek: Innovatieprestaties van de EU-lidstaten

Wat maakt innovatieleiders succesvol?

Onderzoek, hoger onderwijs, bedrijfsinnovatieactiviteiten, intellectuele activa, innovatie in kleine en middelgrote ondernemingen, economische effecten: de innovatiefste landen presteren dankzij evenwichtige nationale systemen voor onderzoek en innovatie voor alle innovatieterreinen beter dan het EU-gemiddelde.

De EU in internationale vergelijking

Europawijd bevestigt Zwitserland dit jaar opnieuw zijn positie als grootste innovatieleider. Het land blijft het beter doen dan alle lidstaten van de EU. Wereldwijd gezien hebben Zuid-Korea, de VS en Japan op het gebied van innovatieprestaties een voorsprong op de EU. De kloof met de VS en Japan is de afgelopen jaren met de helft kleiner geworden, maar die met Zuid-Korea neemt toe.

De EU behoudt haar voorsprong op Australië, Canada en alle BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika). Deze voorsprong blijft stabiel of neemt zelfs toe; alleen China is bezig aan een inhaalslag.

Scorebord voor regionale innovatie 2014

Dit jaar is er naast het scorebord voor de Innovatie-Unie ook het scorebord voor regionale innovatie, dat aan de hand van een beperkt aantal indicatoren voor onderzoek en innovatie een vergelijkend beeld biedt van de innovatieprestaties in 190 regio’s van de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland.

Achtergrondinformatie over het scorebord voor innovatie

Voor het scorebord voor de Innovatie-Unie worden 25 verschillende indicatoren gebruikt, die in drie brede terreinen zijn onderverdeeld:

  • katalysators, d.w.z. de elementaire bouwstenen die innovatie mogelijk maken (human resources, open en aantrekkelijke onderzoekssystemen, financiële middelen en steun);

  • bedrijfsactiviteiten, die een beeld geven van de innovatie-inspanningen van Europese bedrijven (bedrijfsinvesteringen, netwerken en ondernemerschap, intellectuele activa);

  • outputs, waaruit blijkt hoe dit alles ten gunste van de gehele economie werkt (innovatoren, economische effecten).

Meer weten?

Het volledige verslag van het scorebord voor de Innovatie-Unie 2014

Het volledige verslag van het scorebord voor regionale innovatie 2014

Contactpersonen:

Carlo Corazza (+32 22951752) Twitter: @ECspokesCorazza

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Shirin Wheeler (+32 22966565) Twitter: @shirinwheelerEU


Side Bar