Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2014 m. vasario 27 d., Briuselis

Draudimo sutarčių teisė. Ekspertų ataskaitoje nurodomos prekybos be sienų kliūtys

Europos Komisijos įkurta ekspertų grupė draudimo teisės kliūtims tarpvalstybinei prekybai valstybėse narėse ištirti (IP/13/74) šiandien pateikė išsamią ataskaitą. Ataskaitoje daroma išvada, kad sutarčių teisės skirtumai kliudo siūlyti draudimo produktus kitose valstybėse, nes dėl jų didėja išlaidos, atsiranda teisinis netikrumas, o vartotojams ir įmonėms sunku įsigyti draudimą kitose ES valstybėse narėse. Šiuo metu dirbti į kitą ES šalį persikeliančiam piliečiui gali tekti gauti naują automobilio draudimo liudijimą arba patirti sunkumų, kad būtų pripažintos jo teisės pagal kilmės šalyje sudarytą privatų pensijos planą. Analogiškai keliose ES šalyse padalinius turinčioms įmonėms gali tekti kiekvienoje šalyje skirtingomis sąlygomis įsigyti atskirus draudimo liudijimus, užuot gavus vieną liudijimą visam jų verslui ES. Remdamasi šia ataskaita, Europos Komisija su vartotojais, verslo įmonėmis ir draudimo sektoriumi tarsis dėl galimų sprendimų.

Praėjus daugiau nei 20 metų nuo bendrosios rinkos sukūrimo, tarpvalstybinė prekyba draudimo srityje vis dar gerokai šlubuoja,“ sakė už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. „Tiesa ta, kad tik nedaugelis klientų gali įsigyti draudimo produktų kitose šalyse, nes tik 0,6 proc. visų transporto priemonių draudimo sutarčių ir 2,8 proc. turto draudimo sutarčių galioja visoje ES. Iš šiandieninės ekspertų grupės ataskaitos matosi, kad kai kurios iš šių problemų kyla dėl sutarčių teisės skirtumų. Tarpvalstybinių draudimo produktų potencialas yra didžiulis. Pasistenkime jį išnaudoti. Tai būtina norint išlaikyti didžiausių ES draudikų konkurencingumą pasaulio rinkoje.“

Europos draudimo sutarčių teisės ekspertų grupei buvo pavesta nustatyti, ar sutarčių teisės skirtumai kliudo (ir kiek kliudo) siūlyti draudimo produktus ir jais naudotis tarpvalstybiniu mastu. Ekspertų grupė, sudaryta iš 20 skirtingą profesinę patirtį turinčių narių iš 12 valstybių narių, 2013–2014 m. surengė dešimt posėdžių.

Ataskaitoje padarytos tokios pagrindinės išvados:

Daugelio vartotojams parduodamų gyvybės, transporto priemonių ar civilinės atsakomybės draudimo produktų atveju draudimo bendrovėms reikia savo sutartis priderinti prie draudėjo buvimo šalies nacionalinių taisyklių. Tai reiškia, kad laikydamosi, pavyzdžiui, ikisutartinio informavimo taisyklių, jos turi parengti naujas sutartis.

Sutarčių teisės skirtumai yra kliūtis siūlyti draudimo produktus už valstybės sienų. Dėl jų didėja tarpvalstybinių draudimo paslaugų teikimo išlaidos, kyla teisinis netikrumas, o vartotojams ir įmonėms sunkiau įsigyti draudimą kitose valstybėse narėse.

Sutarčių teisės kliūčių pirmiausia pasitaiko gyvybės draudimo sektoriuje, taip pat tokiose srityse kaip civilinės atsakomybės ir transporto priemonių draudimas. Ataskaitoje teigiama, kad mažiau problemų turėtų kilti didelių prekybos rizikų draudimo rinkose arba draudžiant dideles įmones tam tikrų rūšių draudimu (pavyzdžiui, transporto draudimo srityje).

Pagrindiniai faktai

2011 m. spalio 11 d., siekdama paskatinti prekybą ir didinti vartotojų pasirinkimą, Europos Komisija pasiūlė neprivalomą bendrąją Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisę, taikytiną ne finansinių paslaugų srityse (IP/11/1175, MEMO/11/680). 2011 m. rugsėjo 21 d. Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding susitiko su Europos draudimo bendrovių vadovais, kad užmegztų dialogą su draudimo sektoriumi (MEMO/11/624).

Atsižvelgdama į šio susitikimo rezultatus ir į susirūpinimą keliančius klausimus, suinteresuotųjų subjektų iškeltus per konsultacijas dėl Žaliosios knygos dėl politinių galimybių sukurti Europos sutarčių teisę vartotojams ir įmonėms, kuri paskelbta prieš pateikiant šį pasiūlymą (IP/10/872), 2013 m. sausio 31 d. Komisija įkūrė ekspertų grupę (IP/13/74). Draudimo sektoriaus atstovai nurodė, kad šiuo metu visoje ES pasiūlyti vienodų draudimo produktų pagal bendrą Europos teisinę sistemą neįmanoma. Jie pažymėjo, kad draudimo sutarčių teisės skirtumai lemia papildomas išlaidas ir teisinį netikrumą tarpvalstybinės prekybos draudimo produktais srityje.

Vėliau Europos Parlamentas paragino Komisiją išsamiau išnagrinėti padėtį draudimo sektoriuje (EP rezoliucija 2011/2013/(INI)).

Draudimo sutarčių teisės ekspertų grupėje susirinko svarbiausi suinteresuotieji subjektai, įskaitant draudimo paslaugų teikėjus, vartotojų ir verslo klientų atstovus, mokslininkus ir teisės specialistus, atrinktus konkurso būdu. Grupė posėdžiavo kiekvieną mėnesį.

Daugiau informacijos

Ataskaita Europos draudimo sutarčių teisės ekspertų grupė

http://ec.europa.eu/justice/contract/insurance/index_en.htm

Europos Komisija, sutarčių teisė

http://ec.europa.eu/justice/contract/index_lt.htm

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos Viviane Reding svetainė:

http://ec.europa.eu/reding

Komisijos pirmininko pavaduotojos Twitter: @VivianeRedingEU

Teisingumo generalinio direktorato Twitter: @EU_Justice

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud, tel. +32 2 296 74 56

Visuomenei: „Europe Direct“ telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 arba e. paštu

PRIEDAS

EUROPOS DRAUDIMO SUTARČIŲ TEISĖS EKSPERTŲ GRUPĖ

Individualūs ekspertai, paskirti asmeniškai

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Jürgenas Basedowas, Vokietija, vienas iš ataskaitos skyriaus apie gyvybės draudimą pranešėjų ir galutinės ataskaitos pranešėjas

Prof. Dr. Helmutas Heissas, LL.M., Šveicarija, ataskaitos skyriaus apie ES teisę ir nacionalinių draudimo sutarčių skirtumus pranešėjas

Piotras Czublunas, teisės patarėjas, Lenkija

Individualūs ekspertai, paskirti kaip tam tikrų interesų atstovai

Dr. Jorge Pegado Liz, advokatas, Portugalija

Dr. Juan Bataller-Grau, „Catedrático de Derecho Mercantile“, Ispanija

Yannis Samothrakis, advokatas, „Clyde & Co LLP.“ partneris, Prancūzija/Graikija, ataskaitos skyriaus apie draudimo sutarčių teisės, taikytinos visoms draudimo rūšims, skirtumų poveikį tarpvalstybiniam draudimui (I dalis) pranešėjas

Prof. Jérôme Kullmannas,Prancūzija

Organizacijos

„Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici“ (ANIA), asociacija, Italija, atstovaujama Prof. Dianos Cerini, ataskaitos skyriaus apie civilinės atsakomybės draudimą pranešėjos

„The European Consumer Organisation“ (BEUC), asociacija, ES, atstovaujama Jeano-Paulio Coteur

„European Federation of Insurance Intermediaries“ (BIPAR), asociacija, ES, atstovaujama Dr. Svenjos Richartz

„Council of Bars and Law Societies of Europe“ (CCBE), asociacija, ES, atstovaujama Dr. Elisabeth Scheuba

„Fédération Française des Sociétés d'Assurances“ (FFSA), asociacija, Prancūzija, atstovaujama François Rosier

„Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.“ (GDV), asociacija, Vokietija, atstovaujama Dr. Nataschos Sasserath-Alberti

„Insurance Europe“, asociacija, ES, atstovaujama Malenes Bye Rasmussen

„Lloyd's Market Association“, įmonė, Jungtinė Karalystė, atstovaujama Keeso van der Klugto

„Standard Life“, įmonė, Jungtinė Karalystė, atstovaujama Katie Paterson, ataskaitos skyriaus apie ekonominius faktus ir bendrą bazę pranešėjos

„The Law Society of England and Wales“, asociacija, Jungtinė Karalystė, atstovaujama Joannos Page, ataskaitos skyriaus apie draudimo sutarčių teisės, taikytinos visoms draudimo rūšims, skirtumų poveikį tarpvalstybiniam draudimui (II dalis) pranešėjos

„European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises“ (UEAPME), asociacija, ES, atstovaujama Luco Hendrickxo

„Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras“ (UNESPA), asociacija, Ispanija, atstovaujama Nurios Castañer Carrasco, ataskaitos skyriaus apie transporto priemonių valdytojų atsakomybės draudimą pranešėjos

„Verbond van Verzekeraars“, asociacija, Nyderlandai, atstovaujama Eriko Schouteno, vieno iš ataskaitos skyriaus apie gyvybės draudimą pranešėjų

Be to, priklausomai nuo posėdžiuose aptariamos temos juose ad hoc dalyvavo ir kitų organizacijų atstovai bei ekspertai.


Side Bar