Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 27. veljače 2014.

Ugovorno pravo osiguranja: u stručnom izvješću utvrđene prepreke prekograničnoj trgovini

Stručna skupina koju je Europska komisija uspostavila radi utvrđivanja prepreka prekograničnoj trgovini u pravu osiguranja država članica (IP/13/74) danas je dostavila svoje opće izvješće. Zaključak je izvješća da razlike u ugovornom pravu sprečavaju prekograničnu prodaju proizvoda osiguranja povećanjem troškova, stvaranjem pravne nesigurnosti i otežavanjem kupnje osiguranja potrošačima i poduzetnicima u drugim državama članicama EU-a. Trenutačno se može dogoditi da građanin na radu u drugoj državi EU-a mora kupiti novu policu osiguranja za vozilo ili ima problema s priznavanjem prava na privatno mirovinsko osiguranje ako je ono sklopljeno u njegovoj matičnoj zemlji. Isto tako, trgovačka društva koja imaju podružnice u više zemalja EU-a katkad moraju u svakoj zemlji kupovati zasebne police s različitim uvjetima, umjesto jedne police za čitavo poslovanje u EU-u. Europska komisija sada će pokušati naći rješenja za probleme istaknute u izvješću o potrošačima, poduzetnicima i sektoru.

Prošlo je više od 20 godina od uspostave jedinstvenog tržišta, a prekogranična trgovina u sektoru osiguranja ne teče nimalo glatko”, izjavila je potpredsjednica Viviane Reding, povjerenica EU-a za pravosuđe. „U stvarnosti samo nekolicina potrošača može kupiti proizvode osiguranja u drugim zemljama i to samo 0,6 % svih premija osiguranja motornih vozila i 2,8 % premija osiguranja imovine koje se nude unutar granica EU-a. Današnje izvješće stručne skupine pokazuje da su neki od tih problema uzrokovani razlikama u ugovornom pravu. U prodaji prekograničnih proizvoda osiguranja leži velik potencijal. Potrudimo se i iskoristimo ga jer je to ključno za održavanje konkurentnosti vodećih europskih osiguratelja na svjetskom tržištu.”

Zadaća Stručne skupine za europsko ugovorno pravo bila je utvrditi sprečavaju li razlike u ugovornom pravu prekograničnu prodaju i uporabu osigurateljnih proizvoda te u kojoj mjeri to čine. Skupina koju čini 20 članova različitog profesionalnog iskustva iz 12 država članica sastala se deset puta u 2013. i 2014.

U izvješću je zaključeno sljedeće:

Za mnoge proizvode životnog osiguranja, osiguranja vozila i osiguranja odgovornosti koji se prodaju potrošačima osiguravajuća društva moraju svoje ugovore prilagoditi propisima u kojoj nositelj police živi. To znači da moraju izraditi nove ugovore koji će, na primjer, biti u skladu s pravilima o predugovornim informacijama.

Razlike u ugovornom pravu sprečavaju prekograničnu isporuku osigurateljnih proizvoda. Zbog tih razlika povećavaju se troškovi prekogranične prodaje osiguranja, stvara se pravna nesigurnost, a potrošačima i poduzetnicima se znatno otežava kupnja osiguranja u drugim državama članicama.

Prepreke ugovornom pravu prvenstveno se mogu naći u sektoru životnog osiguranja te u područjima kao što su osiguranje odgovornosti i motornih vozila. U izvješću se zaključuje da se problemi rjeđe pojavljuju na tržištima velikih rizika ako je osiguranje povezano s trgovinom ili većim trgovačkim društvima, npr. u području osiguranja robe u prijevozu.

Kontekst

Dana 11. listopada 2011. Europska komisija donijela je prijedlog neobaveznog zajedničkog europskog prodajnog prava u svrhu poticanja trgovine i širenja potrošačkog izbora u područjima izvan financijskih usluga (IP/11/1175, MEMO/11/680). Potpredsjednica Viviane Reding sastala se 21. rujna 2011. s vodećim osobama europskih osiguravajućih društava kako bi započela dijalog sa sektorom osiguranja (MEMO/11/624).

Komisija je 31. siječnja 2013. uspostavila Stručnu skupinu (IP/13/74) kao odgovor na taj sastanak i probleme koje su dionici istaknuli tijekom savjetovanja o „Zelenoj knjizi o političkim opcijama za napredak prema europskom ugovornom pravu za potrošače i poduzetnike” koje je prethodilo prijedlogu (IP/10/872). Predstavnici osiguratelja posebno su istaknuli da trenutačno nije moguće nuditi ujednačene osigurateljne proizvode u cijelom EU-u na temelju jedinstvenog europskog pravnog okvira. Napomenuli su da su razlike u ugovornom pravu osiguranja stvorile dodatne troškove i pravnu nesigurnost u prekograničnoj trgovini osigurateljnim proizvodima.

Europski parlament naknadno je pozvao Komisiju da podrobnije ispita stanje u sektoru osiguranja (EP Resolution 2011/2013/(INI)).

Stručna skupina za ugovorno pravo osiguranja okupila je ključne dionike, uključujući pružatelje osiguranja, predstavnike korisnika osiguranja (potrošači i poduzetnici), znanstvenike i pravne stručnjake odabrane putem natječaja. Sastaje se jedanput mjesečno.

Dodatne informacije:

Izvješće: Stručna skupina za europsko ugovorno pravo osiguranja:

http://ec.europa.eu/justice/contract/insurance/index_en.htm

Europska komisija – ugovorno pravo:

http://ec.europa.eu/justice/contract/index_en.htm

Internetska stranica potpredsjednice Viviane Reding, povjerenice EU-a za pravosuđe:

http://ec.europa.eu/reding

Pratite potpredsjednicu na Twitteru: @VivianeRedingEU

Pravosuđe EU-a na Twitteru: @EU_Justice

Osobe za kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Za javnost: Europe Direct telefonom 00 800 6 7 8 9 10 11 ili e-poštom

ANNEX

EXPERT GROUP ON THE EUROPEAN INSURANCE CONTRACT LAW

Individual expert appointed in his/her personal capacity

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Jürgen Basedow - Germany - co-rapporteur for section report on Life Insurance and rapporteur for the Final Report

Prof. Dr. Helmut Heiss - LL.M., Switzerland, - rapporteur for section report on EU Law and Differences between national insurance contract

Mr. Piotr Czublun - Legal Advisor, Poland

Individual expert appointed as representative of an interest

Dr. Jorge Pegado Liz - Attorney at law, Portugal

Dr. Juan Bataller-Grau - Catedrático de Derecho Mercantile, Spain

Mr. Yannis Samothrakis, - Attorney at law, Partner,Clyde & Co LLP., France/Greece, rapporteur for section report on The Impact of Differences in Insurance Contract Law Applicable to All Classes of Insurance on Cross-Border Insurance – part I

Prof. Jérôme Kullmann - France

Organisations

Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, ANIA, Association, Italy, represented by Prof. Diana Cerini - rapporteur for section report on Liability Insurance

The European Consumer Organisation, BEUC, Association, EU, represented by Jean-Paul Coteur

European Federation of Insurance Intermediaries, BIPAR, Association, EU, represented by Dr. Svenja Richartz

Council of Bars and Law Societies of Europe, CCBE, Association, EU, represented by Dr. Elisabeth Scheuba

Fédération Française des Sociétés d'Assurances, FFSA, Association, France, represented by François Rosier

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V., GDV, Association, Germany, represented by Dr. Natascha Sasserath-Alberti

Insurance Europe, Association, EU, represented by Malene Bye Rasmussen

Lloyd's Market Association, Corporate, United Kingdom, represented by Kees van der Klugt

Standard Life, Corporate, United Kingdom, represented by Katie Paterson – rapporteur on section report on Economic Facts and General Framework

The Law Society of England and Wales, Association, United Kingdom, represented by Joanna Page – rapporteur for section report on The Impact of Differences in Insurance Contract Law Applicable to All Classes of Insurance on Cross-Border Insurance – part II

European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises, UEAPME, Association, EU, represented by Luc Hendrickx

Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras ,UNESPA, Association, Spain, represented by Nuria Castañer Carrasco – rapporteur for section report on Motor Liability Insurance

Verbond van Verzekeraars, Association, Netherlands, represented by Erik Schouten - co-rapporteur for section report on Life Insurance

In addition and depending on the topic discussed during the meeting further organisations and experts were also represented on an ad hoc basis


Side Bar