Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 27. helmikuuta 2014

Vakuutustuotteiden rajatylittävä kauppa ei toimi

Euroopan komission asettama asiantuntijaryhmä on antanut tänään kattavan raportin vakuutustuotteiden rajatylittävää kauppaa häiritsevistä esteistä (IP/13/74). Raportin mukaan sopimusoikeuden erot haittaavat vakuutustuotteiden rajatylittävää kauppaa lisäämällä kustannuksia, luomalla oikeudellista epävarmuutta ja hankaloittamalla kuluttajien ja yritysten mahdollisuuksia ottaa vakuutus toisesta jäsenvaltiosta.

Tällä hetkellä toiseen EU-maahan työskentelemään siirtyvä kansalainen saattaa joutua ottamaan uuden ajoneuvovakuutuksen. Kuluttajalle voi aiheutua ongelmia myös alkuperämaan ulkopuolella otetun yksityisen eläkevakuutuksen mukaisten oikeuksien tunnustamisessa. Vastaavasti yritykset, joilla on sivuliikkeitä useissa EU-maissa, saattavat joutua ottamaan erilliset vakuutukset erilaisin ehdoin kussakin maassa sen sijaan, että ne voisivat ottaa yhden vakuutuksen, joka kattaa niiden koko liiketoiminnan EU:ssa.

Euroopan komissio aikoo seuraavaksi kuulla raportin tulosten pohjalta kuluttajia, yrityksiä ja vakuutusalaa ratkaisuehdotusten löytämiseksi.

Vaikka sisämarkkinat ovat olleet voimassa jo yli 20 vuotta, rajatylittävä kauppa vakuutusalalla ei toimi edelleenkään hyvin”, toteaa EU:n oikeusasioista vastaava komissaari, varapuheenjohtaja Viviane Reding. ”Käytännössä vain harvat kuluttajat voivat ostaa vakuutustuotteita toisesta jäsenvaltiosta: kaikista moottoriajoneuvovakuutuksista vain 0,6 prosenttia ja omaisuusvahinkovakuutuksista 2,8 prosenttia tarjotaan kuluttajille jäsenvaltioiden rajojen yli.”

Tänään julkaistun asiantuntijaraportin mukaan osa ongelmista johtuu sopimusoikeuden eroista. Rajatylittävien vakuutustuotteiden tarjoamiseen sisältyy kuitenkin paljon mahdollisuuksia. Reding kehottaa hyödyntämään tätä potentiaalia mahdollisimman tehokkaasti. Tämä on tärkeää, jotta EU:n johtavat vakuutusyhtiöt voivat säilyttää kilpailuasemansa maailmanmarkkinoilla.

Eurooppalaista vakuutussopimusoikeutta käsittelevä asiantuntijaryhmä sai tehtäväkseen tutkia, missä määrin sopimusoikeuden erot haittaavat vakuutustuotteiden rajatylittävää tarjontaa ja käyttöä. Asiantuntijaryhmään kuului 20 jäsentä 12 jäsenvaltiosta ja eri ammattialoilta, ja ryhmä kokoontui kymmenen kertaa vuosina 2013 ja 2014.

Raportissa esitetään seuraavat keskeiset havainnot:

Vakuutusyhtiöt ovat mukauttaneet sopimuksiaan useiden kuluttajille myytävien henki-, moottoriajoneuvo- tai vastuuvakuutustuotteiden osalta vastaamaan sen jäsenvaltion sääntöjä, johon vakuutuksenottaja on sijoittautunut. Niiden on sen vuoksi laadittava uusia sopimuksia, jotta ne noudattaisivat sääntöjä, jotka koskevat esimerkiksi ennen sopimuksentekoa annettavia tietoja.

Sopimusoikeuden erot haittaavat vakuutustuotteiden tarjontaa jäsenvaltioiden rajojen yli. Ne lisäävät vakuutusten rajatylittävän tarjonnan kustannuksia, luovat oikeudellista epävarmuutta ja tekevät vakuutuksen ottamisen jostakin toisesta jäsenvaltiosta hyvin vaikeaksi kuluttajille ja yrityksille.

Sopimusoikeudellisia esteitä esiintyy etupäässä henkivakuutusten sekä vastuu- ja moottoriajoneuvovakuutusten aloilla. Raportin mukaan ongelmia esiintyy todennäköisesti vähemmän suuria riskejä koskevien vakuutusten alalla, mikäli ne liittyvät kauppaan, tai eräiden suuryrityksille myönnettävien vakuutusten, esimerkiksi kuljetusvakuutusten alalla.

Tausta

Euroopan komissio ehdotti 11. lokakuuta 2011 yhteistä eurooppalaista kauppalakia kaupankäynnin piristämiseksi ja kuluttajien valinnanvaran lisäämiseksi muilla aloilla kuin rahoituspalveluissa (IP/11/1175, MEMO/11/680). Varapuheenjohtaja Viviane Reding tapasi 21. syyskuuta 2011 eurooppalaisten vakuutusyhtiöiden johtajia käynnistääkseen vuoropuhelun vakuutusalan kanssa (MEMO/11/624).

Komissio perusti 31. tammikuuta 2013 asiantuntijaryhmän (IP/13/74) vastatakseen kyseisessä tapaamisessa esiin tulleisiin ongelmiin sekä niihin huolenaiheisiin, joita sidosryhmät esittivät ennen edellä mainittua ehdotusta järjestetyssä kuulemisessa asiakirjasta ”Komission vihreä kirja toimintavaihtoehdoista etenemiseksi kohti kuluttajia ja yrityksiä hyödyttävää eurooppalaista sopimusoikeutta” (IP/10/872). Vakuutusalan edustajat huomauttivat erityisesti, että nykyisin ei ole mahdollista tarjota yhtenäisiä vakuutustuotteita EU:n laajuisesti yhden yhteisen eurooppalaisen oikeudellisen kehyksen mukaisesti. He totesivat, että eroista vakuutussopimusoikeudessa aiheutuu lisäkustannuksia ja oikeudellista epävarmuutta vakuutustuotteiden kaupassa maiden rajojen yli.

Tämän jälkeen Euroopan parlamentti kehotti komissiota tarkastelemaan vakuutusalan tilannetta yksityiskohtaisemmin (Euroopan parlamentin päätöslauselma 2011/2013/(INI)).

Vakuutussopimusoikeutta käsittelevä asiantuntijaryhmä kokosi yhteen keskeiset sidosryhmät, kuten vakuutuksenantajat, kuluttajien, yritysten ja korkeakoulujen edustajat sekä oikeusalan ammattilaiset, jotka oli valittu käyttäen kilpailuun perustuvaa valintamenettelyä. Asiantuntijaryhmä kokoontui kerran kuukaudessa.

Lisätietoja

Raportti: Eurooppalaista vakuutussopimusoikeutta käsittelevä asiantuntijaryhmä:

http://ec.europa.eu/justice/contract/insurance/index_en.htm

Euroopan komissio – sopimusoikeus:

http://ec.europa.eu/justice/contract/index_fi.htm

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Varapuheenjohtaja Reding Twitterissä: @VivianeRedingEU

EU:n oikeusasioiden pääosasto Twitterissä: @EU_Justice

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Europe Direct -palveluun voi ottaa yhteyttä puhelimitse 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköpostilla

ANNEX

EXPERT GROUP ON THE EUROPEAN INSURANCE CONTRACT LAW

Individual expert appointed in his/her personal capacity

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Jürgen Basedow - Germany - co-rapporteur for section report on Life Insurance and rapporteur for the Final Report

Prof. Dr. Helmut Heiss - LL.M., Switzerland, - rapporteur for section report on EU Law and Differences between national insurance contract

Mr. Piotr Czublun - Legal Advisor, Poland

Individual expert appointed as representative of an interest

Dr. Jorge Pegado Liz - Attorney at law, Portugal

Dr. Juan Bataller-Grau - Catedrático de Derecho Mercantile, Spain

Mr. Yannis Samothrakis, - Attorney at law, Partner,Clyde & Co LLP., France/Greece, rapporteur for section report on The Impact of Differences in Insurance Contract Law Applicable to All Classes of Insurance on Cross-Border Insurance – part I

Prof. Jérôme Kullmann - France

Organisations

Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, ANIA, Association, Italy, represented by Prof. Diana Cerini - rapporteur for section report on Liability Insurance

The European Consumer Organisation, BEUC, Association, EU, represented by Jean-Paul Coteur

European Federation of Insurance Intermediaries, BIPAR, Association, EU, represented by Dr. Svenja Richartz

Council of Bars and Law Societies of Europe, CCBE, Association, EU, represented by Dr. Elisabeth Scheuba

Fédération Française des Sociétés d'Assurances, FFSA, Association, France, represented by François Rosier

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V., GDV, Association, Germany, represented by Dr. Natascha Sasserath-Alberti

Insurance Europe, Association, EU, represented by Malene Bye Rasmussen

Lloyd's Market Association, Corporate, United Kingdom, represented by Kees van der Klugt

Standard Life, Corporate, United Kingdom, represented by Katie Paterson – rapporteur on section report on Economic Facts and General Framework

The Law Society of England and Wales, Association, United Kingdom, represented by Joanna Page – rapporteur for section report on The Impact of Differences in Insurance Contract Law Applicable to All Classes of Insurance on Cross-Border Insurance – part II

European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises, UEAPME, Association, EU, represented by Luc Hendrickx

Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras ,UNESPA, Association, Spain, represented by Nuria Castañer Carrasco – rapporteur for section report on Motor Liability Insurance

Verbond van Verzekeraars, Association, Netherlands, represented by Erik Schouten - co-rapporteur for section report on Life Insurance

In addition and depending on the topic discussed during the meeting further organisations and experts were also represented on an ad hoc basis


Side Bar