Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 26. veebruar 2014

Euroopa Komisjonile valmistab heameelt, et Euroopa Parlament hääletas lennundusohutuse parandamise poolt

Euroopa Parlament võttis täna vastu uued eeskirjad, et hoida ära lennuõnnetusi. Tänu juhtumitest teatamist ning nende analüüsi ja nende suhtes võetavaid järelmeetmeid käsitlevale määrusele edastatakse teavet lennundusohutusega seotud intsidentide kohta tõhusamalt ja kiiremini. See võimaldab põhjalikku analüüsi ja meetmete võtmist sarnaste intsidentide vältimiseks tulevikus.

Transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas sõnas: „Enamikku lennuõnnetusi põhjustavad väiksemad vead ja rikked koos. Üksikute ohutusega seotud õnnetuste kohta teavet kogudes ja nende suhtes meetmeid võttes aitame edaspidi õnnetusi ära hoida. Kuna järgmisel kümnendil oodatakse lennuliikluse kasvu, peame me sellise süsteemi kasutusele võtma ja säilitama ELi juhtpositsiooni lennundusohutuse valdkonnas. Mul on hea meel, et ka Euroopa Parlamendil on sama tulevikuvisioon ja et ta toetas meie ettepanekut täielikult.”

Süsteemis osaleb kogu lennundussektor – lennuettevõtjad, tootjad, lennujuhid ja -meeskonnad, mehhaanikud, riiklikud ametiasutused ning Euroopa Lennundusohutusamet (EASA). Nad peavad koguma intsidentidega seotud teavet ja tagama meetmete võtmise kõige tõhusamal viisil. EASA juures hakkab tegutsema ohutusanalüütikute Euroopa võrgustik, kelle ülesanne on avastada üleeuroopalise tähtsusega suundumusi ja ohutusprobleeme ning soovitada sobivaid meetmeid.

See uus süsteem on kesksel kohal nüüdisaegses ohutuspoliitikas, mille eesmärk on parandada ohutust, õppides mitte üksnes õnnetustest, vaid ka väikestest intsidentidest ja juhtumitest, millel ei pruukinudki olla tõsiseid tagajärgi.

Edasised sammud

Pärast hääletamist Euroopa Parlamendis kiidab nõukogu eeldatavasti heaks parlamendi vastuvõetud teksti vastavalt mitteametlikule kokkuleppele, mille need institutsioonid detsembris 2013 sõlmisid. Uus määrus peaks jõustuma mais 2014 ja selle täielik kohaldamine algab 18 kuud hiljem. Seni tehakse ettevalmistusi vajalike rakendusaktide vastuvõtmiseks ning teabe registreerimiseks, vahetamiseks ja analüüsiks vajalike suuniste ja IT-rakenduste väljatöötamiseks.

Lisateave

Lisateave komisjoni ettepaneku kohta ning juhtumitest teatamist käsitlevad faktid ja arvud: IP 12/1406 ja Memo 12/1008.

Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas Twitteris.

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Kontaktandmed üldsusele: Europe Direct telefoninumbril 00 800 6 7 8 9 10 11 või e­posti kaudu


Side Bar