Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2014

Ημέρα Μισθολογικής Ισότητας: στάσιμη στο 16,4% η διαφορά στους μισθούς μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρώπη

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι γυναίκες στην Ευρώπη εξακολουθούν να εργάζονται 59 ημέρες «δωρεάν». Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών – η μέση διαφορά των ωριαίων αποδοχών μεταξύ ανδρών και γυναικών στο σύνολο της οικονομίας – μειώθηκε ελάχιστα τα τελευταία χρόνια και παραμένει στο 16% περίπου (αυτόν τον χρόνο στο 16,4% όπως και πέρυσι). Με βάση τα τελευταία στοιχεία, η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μισθολογικής Ισότητας διοργανώνεται, για δεύτερη συνεχή χρονιά, στις 28 Φεβρουαρίου. Η ευρωπαϊκή αυτή εκδήλωση σηματοδοτεί την ημερομηνία από την οποία οι γυναίκες αρχίζουν πραγματικά να αμείβονται για τη δουλειά τους κατά τρόπο συγκρίσιμο με τους άνδρες. Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες εργάζονται 59 ημέρες «δωρεάν» μέχρις ότου φθάσουν τις αποδοχές των ανδρών. Αυτή είναι η τέταρτη φορά που διοργανώνεται η Ημέρα Μισθολογικής Ισότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο: θεσπίστηκε από την Επιτροπή στις 5 Μαρτίου 2011 (βλ. IP/11/255) και στη συνέχεια γιορτάστηκε στις 2 Μαρτίου 2012 (βλ. IP/12/211) και στις 28 Φεβρουαρίου 2013 (IP/13/165).

«Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μισθολογικής Ισότητας μάς υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν ακόμη άνισες μισθολογικές συνθήκες στην αγορά εργασίας. Το μισθολογικό χάσμα μειώθηκε μόνον οριακά τα τελευταία χρόνια. Και κάτι ακόμη χειρότερο, η πολύ μικρή πτωτική τάση των τελευταίων ετών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική κρίση, που είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των αποδοχών των ανδρών, και όχι στην αύξηση των αποδοχών των γυναικών,» δήλωσε η αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Δικαιοσύνης Βίβιαν Ρέντινγκ. «Η ίση αμοιβή για ίση εργασία είναι θεμελιώδης αρχή της ΕΕ, αλλά, δυστυχώς, δεν έχει γίνει ακόμη πραγματικότητα για τις γυναίκες στην Ευρώπη. Ύστερα από χρόνια αδράνειας, είναι καιρός να αλλάξουν τα πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται σύντομα να αναλάβει πρωτοβουλία για να αλλάξει αυτή η κατάσταση, ώστε στο προσεχές μέλλον να μην είναι πλέον αναγκαία η Ημέρα Μισθολογικής Ισότητας.»

Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών εκφράζεται ως ποσοστό των αποδοχών των ανδρών και αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των μέσων ακαθάριστων ωριαίων αποδοχών των ανδρών και γυναικών που απασχολούνται σε όλους τους τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας. Από τα πλέον πρόσφατα αριθμητικά στοιχεία προκύπτει ότι το 2012 το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών ήταν 16,4% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία δείχνουν στασιμότητα ύστερα από μια ελαφρά πτωτική τάση τα τελευταία χρόνια, καθώς το αντίστοιχο ποσοστό των προηγουμένων ετών ήταν γύρω στο 17% ή υψηλότερο. Συνεχής πτωτική τάση παρατηρείται στη Δανία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Αυστρία, τις Κάτω Χώρες και την Κύπρο, ενώ σε άλλες χώρες (Πολωνία, Λιθουανία) η πτωτική τάση αντιστράφηκε το 2012. Σε ορισμένες χώρες όπως η Ουγγαρία, η Πορτογαλία, η Εσθονία, η Βουλγαρία, η Ιρλανδία και η Ισπανία, το χάσμα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια.

Η πτωτική τάση του μισθολογικού χάσματος μπορεί να εξηγηθεί από διάφορους παράγοντες, όπως το αυξανόμενο ποσοστό εργαζόμενων γυναικών υψηλού μορφωτικού επιπέδου και ο μεγαλύτερος αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης σε ορισμένους ανδροκρατούμενους κλάδους, όπως οι κατασκευές και οι μηχανολογικές εργασίες. Συνεπώς, η αλλαγή δεν οφείλεται μόνο στη βελτίωση των αμοιβών και των συνθηκών εργασίας των γυναικών.

Στην έκθεση που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2013 για την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την ίση μεταχείριση των εργαζόμενων γυναικών και ανδρών (Οδηγία 2006/54/EΚ), επισημαίνεται ότι η μισθολογική ισότητα παρεμποδίζεται από διάφορους παράγοντες, όπως η έλλειψη διαφάνειας των μισθολογικών συστημάτων, η έλλειψη νομικής σαφήνειας όσον αφορά τον ορισμό της εργασίας ίσης αξίας, καθώς και άλλα διαδικαστικά εμπόδια. Ένα από αυτά τα εμπόδια είναι, για παράδειγμα, το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι δεν διαθέτουν τα αναγκαία στοιχεία για να αξιώσουν με επιτυχία ίσες αμοιβές, ή στοιχεία για τα επίπεδα των αμοιβών ανά κατηγορία εργαζομένων (IP/13/1227). Η μεγαλύτερη μισθολογική διαφάνεια θα μπορούσε να βελτιώσει την κατάσταση των ατόμων που πέφτουν θύματα διακρίσεων, καθώς αυτά θα ήταν σε θέση πλέον να συγκρίνουν ευκολότερα τις αμοιβές τους με αυτές των εργαζομένων του άλλου φύλου.

Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος εναλλακτικούς άξονες δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να βελτιωθεί η μισθολογική διαφάνεια και, συνεπώς, να αντιμετωπισθεί το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, κάτι που θα συνέβαλλε στο να εφαρμοστεί στην πράξη η αρχή της ισότητας των αμοιβών.

Ιστορικό

Η ισότητα των φύλων είναι μια από τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αρχή της ισότητας των αμοιβών κατοχυρώνεται στις Συνθήκες από το 1957 και έχει επίσης ενσωματωθεί στην οδηγία 2006/54/EΚ για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέματα απασχόλησης.

Στις 9 Δεκεμβρίου 2013, η Επιτροπή εξέδωσε έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση της εφαρμογής των διατάξεων για την ισότητα των αμοιβών στην πράξη σε χώρες της ΕΕ (IP/13/1227). Διαπίστωσε ότι η βασική πρόκληση που θα αντιμετωπίσουν όλα τα κράτη μέλη στο μέλλον θα είναι η ορθή εφαρμογή και επιβολή των κανόνων που θεσπίστηκαν με την οδηγία 2006/54/EΚ.

Εκτός από την παρακολούθηση της σωστής εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ, η Επιτροπή συνεχίζει να δραστηριοποιείται σε όλα τα επίπεδα για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος, με δράσεις όπως η πρωτοβουλία «Η ισότητα ανταμείβει», το διάστημα 2012 - 2013, που υποστήριξε εργοδότες στην αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών, με τη διοργάνωση εργαστηρίων και επιμορφώσεων, οι ετήσιες ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και προτρέπουν τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος, οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Μισθολογικής Ισότητας, ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών και χρηματοδότηση πρωτοβουλιών των κρατών μελών μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων και των δράσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Παραδείγματα ορθών πρακτικών για την προώθηση των ίσων αμοιβών σε εθνικό επίπεδο:

Το 2012 το βελγικό κοινοβούλιο ψήφισε νόμο ο οποίος υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν κάθε δύο χρόνια συγκριτική ανάλυση του μισθολογίου τους. Το Βέλγιο ήταν επίσης η πρώτη χώρα της ΕΕ που διοργάνωσε Ευρωπαϊκή Ημέρα Μισθολογικής Ισότητας (το 2005).

Η γαλλική κυβέρνηση θέσπισε αυστηρότερες κυρώσεις κατά των επιχειρήσεων με τουλάχιστον 50 υπαλλήλους, οι οποίες δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους σε θέματα ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Κατ΄εφαρμογή του διατάγματος του 2012, για πρώτη φορά, τον Απρίλιο του 2013, εντοπίστηκαν δύο επιχειρήσεις οι οποίες δεν τηρούσαν τη νομοθεσία περί ισότητας των αμοιβών.

Ο αυστριακός νόμος περί ίσης μεταχείρισης υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να συντάσσουν εκθέσεις για την ισότητα των αμοιβών. Οι κανόνες, οι οποίοι θεσπίστηκαν σταδιακά, είναι σήμερα υποχρεωτικοί για τις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 250, 500 και 1000 εργαζομένους. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 150 υπαλλήλους θα πρέπει να συντάσσουν τέτοιες εκθέσεις από το 2014.

Το πορτογαλικό ψήφισμα της 8ης Μαρτίου 2013 προβλέπει μέτρα για την εγγύηση και την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων για την εξάλειψη των μισθολογικών διαφορών. Ένα από αυτά τα μέτρα είναι η υποβολή εκθέσεων για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών ανά τομέα.

Περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_en.htm

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Η ισότητα ανταμείβει:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/equality-pays-off/index_en.htm

Ιστότοπος της Βίβιαν Ρέντινγκ, αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επιτρόπου Δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/reding

Ακολουθήστε την αντιπρόεδρο στο Twitter: @VivianeRedingEU

Ακολουθήστε τη ΓΔ Δικαιοσύνης στο Twitter: @EU_Justice

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Για το κοινό: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 6 7 8 9 10 11 ή με e­mail

Παράρτημα

1. Στατιστικά στοιχεία για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών

Source: Eurostat 2012 except for EL (2010)

2. Στοιχεία για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, στις χώρες της ΕΕ

2008

2009

2010

2011

2012

Διαφορά 2012- 2008

ΕΕ

17,3

17,2 (p)

16,2

16,4 (p)

16,4 (p)

-0,9

ΒΕ

10,2

10,1

10,2

10,2

10,0

-0,2

BG

12,3

13,3

13,0

13,0

14,7

2,4

CZ

26,2

25,9

21,6

22,6

22,0

-4,2

DK

17,1

16,8

15,9

16,3

14,9

-2,2

DE

22,8

22,6

22,3

22,2 (p)

22,4 (p)

-0,4

EE

27,6

26,6

27,7

27,3

30,0

2,4

IE

12,6

12,6

13,9

11,7 (p)

14,4 (p)

 1,8

EL

22,0

:

15,0

:

:

ES

16,1

16,7

16,2

17,8 (p)

17,8 (p)

1,7

FR

16,9

15,2

15,6

15,0 (p)

14,8 (p)

-2,1

HR

:

:

15,5

17,6

18,0

:

IT

4,9

5,5

5,3

5,8

6,7

1,8

CY

19,5

17,8

16,8

16,4

16,2

-3,3

LV

11,8

13,1

15,5

13,6

13,8

2,0

LT

21,6

15,3

14,6

11,9

12,6

-9,0

LU

9,7

9,2

8,7

8,7 (p)

8,6 (p)

-1,1

HU

17,5

17,1

17,6

18,0

20,1

2,6

MT

9,2

7,7

7,2

6,2

6,1

-3,1

NL

18,9

18,5

17,8

17,9

16,9

-2,0

AT

25,1

24,3

24,0

23,7

23,4

-1,7

PL

11,4

8,0

4,5

5,5

6,4

-5,0

PT

9,2

10,0

12,8

12,5

15,7

6,5

RO

8,5

7,4

8,8

11,0

9,7

1,2

SI

4,1

-0,9

0,9

2,3

2,5

-1,6

SK

20,9

21,9

19,6

20,5

21,5

0,6

FI

20,5

20,8

20,3

19,6

19,4 (p)

-1,1

SE

16,9

15,7

15,4

15,8

15,9

-1,0

UK

21,4

20,6

19,5

20,1

19,1

-2,3

Source: Eurostat, SES

*(p) = provisional data


Side Bar