Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj/Strasbourg, 25. februar 2014

Zimska napoved za 2014: gospodarsko okrevanje se krepi

Zimska napoved Evropske komisije predvideva nadaljnje gospodarsko okrevanje v večini držav članic in v Evropski uniji kot celoti. Po izhodu iz recesije spomladi 2013 in treh četrtletjih šibkega oživljanja gospodarstva napoved kaže zmerno povečanje gospodarske rasti. V letu 2014 naj bi BDP v EU zrastel za 1,5 % in v evrskem območju za 1,2 %, leta 2015 pa naj bi se gospodarska dejavnost okrepila ter dosegla 2,0 % v EU oziroma 1,8 % v evrskem območju. Navedene številke pomenijo popravek navzgor v primerjavi z jesensko napovedjo iz leta 2013 in sicer za 0,1 odstotne točke. Napoved še vedno temelji na predpostavki, da bo izvajanje dogovorjenih ukrepov politike v EU in državah članicah zagotavljalo nadaljnje izboljšanje zaupanja in finančnega položaja ter pospešilo potrebne prilagoditve gospodarstva v državah članicah tako, da bo okrepilo njihov potencial za rast.

Opozoriti je treba, da napoved za Portugalsko temelji na projekcijah, pripravljenih sredi decembra v okviru desetega pregleda programa za ekonomsko prilagoditev, in bo posodobljena na podlagi trenutno potekajočega enajstega pregleda programa. Napoved za Ciper je bila dokončno oblikovana na začetku februarja, torej po tretjem pregledu programa in še preden je bila na voljo hitra ocena BDP za četrto četrtletje.

Podpredsednik Evropske komisije Olli Rehn, ki je pristojen za ekonomske in monetarne zadeve ter evro, je dejal: „Potem, ko so sredi preteklega leta evropska gospodarstva spet začela rasti, se okrevanje zdaj še krepi. Letošnje povečanje domačega povpraševanja bi nam moralo pomagati doseči bolj uravnoteženo in vzdržnejšo rast. Ponovno uravnoteženje evropskega gospodarstva napreduje, prav tako pa se tudi izboljšuje tudi zunanja konkurenčnost, zlasti v najranljivejših državah. Najtežji del krize je sicer morda res za nami, vendar to ne pomeni, da zdaj lahko sedimo križem rok, saj je oživljanje gospodarstva še vedno počasno. Za močnejše okrevanje in ustvarjanje večjega števila delovnih mest bomo morali vztrajati pri začrtanih gospodarskih reformah.“

Širša podlaga gospodarske rasti

Gospodarska dejavnost se je začela krepiti tudi v ranljivih državah in po pričakovanjih se bo ta trend še nadaljeval. Visokofrekvenčni kazalniki v večini držav kažejo pomembne znake izboljšanja stanja. Vendar pa se, kot je bilo značilno tudi za pretekla okrevanja po globokih finančnih krizah, sedanje izboljšanje na splošno zdi precej skromno. To odraža dolgotrajen, a pojenjajoč učinek gospodarske krize v smislu pritiskov razdolževanja, omejitev financiranja ter potreb po notranjem in zunanjem prilagajanju. Pogoji financiranja so v povprečju sicer razmeroma ugodni, vendar so po posameznih državah članicah in za gospodarske družbe različnih velikosti razlike še vedno velike. Kljub temu so po več zaporednih četrtletjih močnega upadanja naložbe spet začele rasti in bodo v obdobju napovedi po pričakovanjih dobile nov zagon, do neke mere tudi v gradbenem sektorju. Zmanjševanje negotovosti bi moralo okrepiti povpraševanje, ki bo po pričakovanjih najpomembnejše gonilo rasti, ko se bodo zgoraj navedeni dejavniki postopoma izboljševali.

Trg dela se počasi stabilizira. Brezposelnost ostaja na visoki ravni, saj spremembe na trgu dela ponavadi pol leta ali še dlje zaostajajo za spremembami BDP. Glede na navedeni vzorec se od letošnjega leta naprej napoveduje skromno povečanje zaposlenosti ter do leta 2015 znižanje stopnje brezposelnosti v EU na 10,4 % in v evrskem območju na 11,7 %, pri čemer bodo razlike med posameznimi državami ostale zelo velike.

V EU in v evrskem območju bo v letu 2014 po pričakovanjih prevladovala nizka inflacija potrošniških cen, in sicer 1,2 % oziroma 1,0 %, ki naj bi se v letu 2015, ko bo gospodarska rast dobila več zagona, zvišala za približno 0,25 odstotne točke.

V preteklih letih so se bilance tekočih računov v ranljivih državah članicah izboljšale, potem ko se je cenovna konkurenčnost ves čas izboljševala in so se njihovi izvozni sektorji čedalje bolj krepili. Številna izmed teh gospodarstev bodo v letih 2014 in 2015 po pričakovanjih zabeležila presežke na tekočih računih.

Fiskalna konsolidacija že daje rezultate

Javnofinančni primanjkljaji naj bi se še naprej zmanjševali. V letu 2014 naj bi se nominalni proračunski primanjkljaj zmanjšal na 2,7 % BDP v EU in 2,6 % v evrskem območju, delež javnega dolga v BDP pa naj bi dosegel skoraj 90 % v EU in 96 % v evrskem območju. Dinamika konsolidacije v smislu strukturnega proračunskega salda kaže na splošno nevtralno proračunsko naravnanost.

Tveganja postajajo bolj uravnotežena

Tveganja so bolj uravnotežena, kot so bila jeseni. Največje tveganje za obete glede rasti je ponovna izguba zaupanja, ki bi lahko sledila ustavitvi reform na nacionalni ali evropski ravni. To bi povečalo verjetnost dolgega obdobja šibke rasti v Evropi in bi negativno vplivalo na gospodarsko dejavnost v obdobju napovedi. Sedanje spremembe cen odražajo tako zunanje dejavnike kot potekajoči proces prilagajanja, vendar bi dolgotrajna nizka inflacija v evrskem območju pomenila tveganje za ponovno uravnoteženje gospodarstva. Vendar pa je glede na postopno krepitev oživljanja gospodarstva in čedalje večje zaupanje le malo verjetno, da bi prišlo do dovolj velikih pretresov, da bi lahko zamajali pričakovanja glede inflacije in sprožili deflacijo po vsej EU.

Po drugi strani pa bi bila lahko oživitev gospodarstva močnejša od pričakovanj, če bodo izvedene nadaljnje ambiciozne strukturne reforme. Tak scenarij bi okrepil pozitivne povratne vplive med zaupanjem, gospodarsko rastjo – zlasti rastjo naložb – in zmožnostjo bančnega sektorja za dodeljevanje posojil.

Dodatne informacije:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_winter_forecast_en.htm

Kontaktne osebe:

Simon O'Connor (+32 22967359)

Audrey Augier (+32 22971607)

Vandna Kalia (+32 22995824)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali po elektronski pošti.


Side Bar