Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 27 februari 2014

EU-kommissionen och EU-länderna tar upp konsumenternas problem med appbranschen

Den europeiska appekonomin växer enormt. Den sysselsätter mer än 1 miljon människor och förväntas omsätta 63 miljarder euro de nästa fem åren. Enligt appanalysföretaget Distimo består 80 % av en leverantörs intäkter, uppskattningsvis mer än 10 miljarder euro om året, av köp som görs av konsumenter i en app för att få tillgång till särskilt material eller särskilda funktioner, s.k. köp i appen. För att appekonomin ska kunna utveckla sin potential och fortsätta vara innovativ behöver konsumenterna kunna lita på produkterna. För närvarande utgörs över 50 % av marknaden för onlinespel i EU av spel som marknadsförs som ”gratis”, fastän de ibland förutsätter dyra köp i appen. Ofta är inte konsumenterna medvetna om att de gör av med pengar, eftersom deras kort debiteras rutinmässigt. Barn är särskilt utsatta för marknadsföring av spel som är gratis att ladda ned men inte gratis att spela. Efter klagomål från hela EU anordnar EU-kommissionen ett möte i dag och i morgon (27–28 februari) med företrädare för nationella myndigheter och stora teknikföretag för att diskutera problemen. Branschen ska hitta lösningar enligt en strikt tidsplan och se till att appkunder får ett bra konsumentskydd.

– Den europeiska appbranschen har enorm potential att skapa jobb och tillväxt och förbättra vardagen genom nyskapande teknik. För att branschen ska kunna infria förväntningarna måste konsumenterna kunna lita på de nya produkterna. Att vilseleda konsumenterna är helt klart fel affärsmodell och strider mot andan i EU:s konsumentskyddsregler. EU-kommissionen förväntar sig mycket konkreta svar från appbranschen på de frågor som allmänheten och konsumentorganisationerna ställer, säger justitiekommissionär Viviane Reding.

– Konsumenter, särskilt barn, behöver bättre skydd mot oväntade kostnader för köp i appar. De nationella myndigheterna och EU-kommissionen diskuterar med branschen hur man ska lösa den här frågan som inte bara drabbar konsumenterna ekonomiskt utan också kan skada förtroendet för en mycket lovande marknad. Att hitta konkreta lösningar så snart som möjligt tjänar alla på, säger konsumentkommissionär Neven Mimica.

Vid mötena med branschen kommer EU:s nationella konsumentmyndigheter att redovisa sin gemensamma uppfattning om hur konsumentskyddet ska tillämpas på det här området. Åtgärderna leds av Forbrugerombudsmanden i Danmark. Frankrike, Storbritannien, Italien, Belgien, Luxemburg och Litauen deltar också, i egenskap av medlemmar i det europeiska konsumentskyddsnätverket CPC (Consumer Protection Cooperation).

De fyra viktigaste frågor som konsumenterna tagit upp och som ska diskuteras är följande:

  • Spel som marknadsförs som gratis bör inte vilseleda konsumenterna om de verkliga kostnaderna.

  • Spel bör inte direkt uppmana barn att köpa föremål i ett spel eller övertala vuxna att köpa föremål åt dem.

  • Konsumenterna ska få tillräckligt med information om betalning, och köp bör inte debiteras genom förvalda inställningar utan konsumenternas uttryckliga samtycke.

  • Näringsidkare bör ha en e-postadress så att konsumenterna kan kontakta dem med frågor eller klagomål.

Nästa steg: Mötena är ett tillfälle för EU-kommissionen och EU-ländernas myndigheter att komma överens med branschen om hur man kan göra något åt de problem som konsumenterna tar upp. EU-kommissionen och de nationella konsumentmyndigheterna ska följa upp mötet om det behövs.

Bakgrund

Marknaden i EU för onlinespel och mobila spel och appar växer enormt. Konsumenterna i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Nederländerna och Belgien spenderade 2011 uppskattningsvis 16,5 miljarder euro på onlinespel. Enligt en extern studie från den tyska IT- och telebranschorganisationen Bitkom fördubblades intäkterna enbart i Tyskland från köp i appen från 2012 till 2013 och nådde upp till 240 miljoner euro. Över en miljon av kunderna är barn eller ungdomar i åldrarna 10-19 år.

Genom förordningen om konsumentskyddssamarbete (förordning (EG) nr 2006/2004) ingår de nationella konsumentmyndigheterna i ett europeiskt nätverk. På så sätt kan en myndighet i ett EU-land be myndigheten i ett annat EU-land att ingripa mot överträdelser av konsumentskyddet i EU.

Samarbetet gäller konsumentskydd på olika områden, t.ex. direktivet om otillbörliga affärsmetoder och direktivet om oskäliga villkor.

Principer för onlinespel och köp i appen som den brittiska konsumentmyndigheten Office of Fair Trading lade fram den 30 januari 2014 är också relevanta på det här området.

Mer information

De nationella konsumentmyndigheternas gemensamma uppfattning om konsumentskydd i spelappar finns här:

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/common_position_on_online_games_en.pdf

Webbsida för justitiekommissionär Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Följ Viviane Reding på Twitter: @VivianeRedingEU

Följ rättsliga frågor i EU på Twitter: @EU_Justice

Webbsida för konsumentkommissionär Neven Mimica:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/mimica/index_en.htm

Följ Neven Mimica på Twitter: @NevenMimicaEU

Följ EU:s konsumentpolitik på Twitter: @EU_Consumer

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Madalina Chiriac (+32 2 297 44 13)

För allmänheten: Europa direkt, tfn 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e-post

Bilaga

Deltagare

EU-kommissionen

Forbrugerombudsmanden, Danmark

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, Frankrike

Office of Fair Trading, Storbritannien

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Direzione Generale per la Tutela del Consumator, Italien

Directorate-General Economic Inspection, Federal Public Service, Economy, SMEs, self-employed and Energy, Belgien

Department, State Consumer Rights Protection Authority, Litauen

Ministère de l'Économie, Direction du marché intérieur et de la consommation, Luxemburg

Apple

Google

Interactive Software Federation of Europe


Side Bar