Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 27. februarja 2014

Komisija in države članice bodo izrazile pomisleke potrošnikov v zvezi z industrijo aplikacij

Evropski sektor za mobilne aplikacije je v polnem razcvetu. Zaposluje več kot milijon ljudi in bo po pričakovanjih v naslednjih petih letih vreden 63 milijard evrov. Po podatkih platforme za analitiko aplikacij Distimo okrog 80 % prihodka enega izmed dobaviteljev, ocenjenega na več kot 10 milijard evrov letno, izvira iz nakupov, ki jih potrošniki opravijo med uporabo aplikacij za dostop do posebnih vsebin ali lastnosti, za katere se pogosto uporablja izraz „nakupi znotraj aplikacije“. Da bi gospodarstvo aplikacij razvilo ves svoj potencial in še naprej vedno znova postreglo z novostmi, je potrebno zaupanje potrošnikov v proizvode. Trenutno več kot 50 % trga EU s spletnimi igrami predstavljajo igre, ki se oglašujejo kot „brezplačne“, čeprav so zanje pogosto potrebni nakupi znotraj aplikacij, ki so včasih dragi. Potrošniki se pogosto ne zavedajo, da dejansko trošijo denar, saj se njihove kreditne kartice bremenijo samodejno. Zlasti otroci so izpostavljeni trženju iger, ki se sicer „brezplačno naložijo“, vendar pa igranje teh iger ni brezplačno. Zaradi pritožb iz vse Evrope se bo Evropska komisija danes in jutri (27. in 28. februarja) sestala z nacionalnimi izvršilnimi organi in velikimi tehnološkimi podjetji, da bi razpravljali o teh pomislekih. Od industrije se bo zahtevalo, naj se zaveže, da bo v jasno določenem času ponudila rešitve, tako da se uporabnikom aplikacij zagotovi ustrezno varstvo.

Podpredsednica Komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding je ob tej priložnosti dejala: „Evropska industrija aplikacij ima ogromen potencial, tako za ustvarjanje delovnih mest in rasti kot tudi za izboljšanje našega vsakdana z inovativno tehnologijo. Da bi ta sektor lahko v celoti izkoristil svoj potencial, mora uživati zaupanje potrošnikov v nove proizvode. Zavajanje potrošnikov je prav gotovo napačen poslovni model in je tudi v nasprotju z duhom predpisov EU o varstvu potrošnikov. Evropska komisija od industrije aplikacij pričakuje zelo konkretne odgovore na pomisleke, ki so jih izrazili državljani in nacionalne organizacije potrošnikov.“

Komisar za varstvo potrošnikov Neven Mimica je dejal: „Potrošnike, zlasti pa otroke, je treba bolje zaščititi pred nepričakovanimi stroški, povezanimi z nakupi znotraj aplikacij. Nacionalni izvršilni organi in Evropska komisija z industrijo razpravljajo, kako bi odpravili to težavo, ki ne povzroča samo finančne škode potrošnikom, temveč lahko škoduje tudi kredibilnosti tega zelo obetajočega trga. Za vse bo najbolje, če čim prej najdemo konkretne rešitve.“

Na srečanjih s predstavniki te industrije bodo nacionalni izvršilni organi iz vse EU predstavili svoje skupno stališče o načinu uporabe zadevnih predpisov o varstvu potrošnikov na tem področju. Pobudo vodi danski varuh pravic potrošnikov. Na srečanjih bodo sodelovale tudi Francija, Združeno kraljestvo, Italija, Belgija, Luksemburg in Litva, ki so članice mreže sodelovanja na področju varstva potrošnikov, zadolžene za izvrševanje pravic potrošnikov po vsej EU.

Štiri najpomembnejše zadeve, o katerih so potrošniki izrazili pomisleke in o katerih se bo na srečanjih razpravljalo, so:

 • igre, ki se oglašujejo kot „brezplačne“, ne bi smele zavajati potrošnikov glede dejanskih stroškov, ki jih povzročajo;

 • igre ne bi smele vsebovati neposrednega spodbujanja otrok k nakupu elementov znotraj igre ali nagovarjanju odrasle osebe, naj jim jih kupijo;

 • potrošnike bi bilo treba ustrezno informirati o načinu plačila, nakupi pa se ne bi smeli bremeniti prek privzetih nastavitev brez potrošnikove izrecne privolitve;

 • trgovci bi morali objaviti elektronski naslov, da jih lahko potrošniki kontaktirajo v primeru vprašanj ali pritožb.

Naslednji koraki: Ta srečanja so priložnost za Komisijo in organe držav članic, da z industrijo najdejo skupen jezik in obravnavajo pomisleke, ki so jih izrazili potrošniki. V vsakem primeru bo Evropska komisija skupaj z nacionalnimi organi za izvrševanje pravic potrošnikov še naprej spremljala ta sektor in sprejela morebitne potrebne nadaljnje ukrepe.

Ozadje

Trg EU s spletnimi in mobilnimi igrami ter aplikacijami je v polnem razcvetu. Potrošniki v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Franciji, Italiji, Španiji, na Nizozemskem in v Belgiji naj bi v letu 2011 po nekaterih ocenah za spletne igre porabili 16,5 milijarde evrov. Zunanja študija združenja Bitkom (združenja, ki predstavlja industrijo telekomunikacij in IKT v Nemčiji) kaže, da so se samo v Nemčiji prihodki od nakupov znotraj aplikacij med letoma 2012 in 2013 podvojili in dosegli 240 milijonov evrov. Več kot milijon potrošnikov je otrok in najstnikov, starih med 10 in 19 let.

Uredba o sodelovanju na področju varstva potrošnikov v EU ((ES) št. 2006/2004) nacionalne potrošniške organe povezuje v vseevropsko mrežo za izvrševanje zakonodaje. Zahvaljujoč temu okviru lahko nacionalni organ v eni državi EU stopi v stik z organi v drugi državi EU in jih zaprosi za posredovanje v primeru čezmejne kršitve predpisov EU o varstvu potrošnikov.

To sodelovanje se lahko uporablja za predpise o varstvu potrošnikov, ki zajemajo različna področja, na primer za direktivo o nepoštenih poslovnih praksah ali direktivo o nedovoljenih pogodbenih pogojih.

Ta ukrep je skladen tudi z načeli v zvezi s spletnimi igrami in nakupi znotraj aplikacij, ki jih je 30. januarja 2014 objavil Urad Združenega kraljestva za pošteno trgovanje.

Dodatne informacije

Skupno stališče nacionalnih organov za izvrševanje pravic potrošnikov glede varstva potrošnikov pri aplikacijah iz kategorije iger je na voljo na:

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/common_position_on_online_games_en.pdf

Spletišče podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Spremljajte podpredsednico Viviane Reding na Twitterju: @VivianeRedingEU

Spremljajte GD za pravosodje na Twitterju: @EU_Justice

Spletišče evropskega komisarja za varstvo potrošnikov Nevena Mimice:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/mimica/index_en.htm

Spremljajte komisarja Nevena Mimico na Twitterju: @NevenMimicaEU

Spremljajte potrošniško politiko EU na Twitterju: @EU_Consumer

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Madalina Chiriac (+32 2 297 44 13)

Informacje dla obywateli: Europe Direct tel.: 00 800 6 7 8 9 10 11 lub e­mail

Priloga

Udeleženci srečanj o varstvu potrošnikov pri aplikacijah iz kategorije iger

 • Evropska komisija

 • danski varuh pravic potrošnikov

 • Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, Francija

 • Office of Fair Trading (Urad za pošteno trgovanje), Združeno kraljestvo

 • Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Direzione Generale per la Tutela del Consumatore, Italija

 • Generalni direktorat za gospodarsko inšpekcijo, zvezne javne storitve, gospodarstvo, MSP, samozaposlovanje in energijo, Belgija

 • Državni organ za varstvo pravic potrošnikov Republike Litve

 • Ministère de l'Économie, Direction du marché intérieur et de la consommation, Luksemburg

 • Apple

 • Google

 • Interactive Software Federation of Europe (Evropsko združenje za interaktivno programsko opremo).


Side Bar