Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 27. februára 2014

Európska komisia a členské štáty chcú riešiť problémy spotrebiteľov s výrobcami aplikácií

Európskemu „hospodárskemu odvetviu aplikácií“ sa mimoriadne darí. Zamestnáva viac ako milión ľudí a očakáva sa, že jeho hodnota dosiahne v najbližších piatich rokoch výšku 63 miliárd eur. Podľa externej platformy na analýzu aplikácií Distimo pochádza okolo 80 % príjmov – odhadom viac ako 10 miliárd eur ročne – jedného z dodávateľov z nákupov uskutočnených spotrebiteľmi v rámci aplikácie, vďaka ktorým môžu spotrebitelia získať prístup k špecifickému obsahu alebo funkciám aplikácie – ide o tzv. nákupy „in-app“ (nákupy v rámci aplikácie). Na to, aby odvetvie aplikácií plne využilo svoj potenciál a naďalej prinášalo inovácie, potrebuje spotrebiteľov, ktorí dôverujú jeho produktom. V súčasnosti je viac ako 50 % online hier na trhu v EÚ ponúkaných v reklamách „bezplatne“ napriek tomu, že často súvisia s niekedy dosť vysokými poplatkami za nákupy v rámci aplikácie. Spotrebitelia si často poriadne neuvedomujú, že prichádzajú o peniaze, pretože ich kreditné karty sú automaticky zaťažené platbou. Reklama „bezplatne stiahnuteľných“ hier, ktorých hranie nie je „zadarmo“, oslovuje najmä deti. Na základe sťažností z celej Európy má Európska komisia dnes a zajtra (27. a 28. februára) na programe stretnutie so zástupcami štátnych orgánov na ochranu práv spotrebiteľov a veľkých technologických firiem, aby sa o týchto problémoch diskutovalo. Zástupcovia odvetvia aplikácií budú požiadaní, aby sa v jasne stanovenom časovom horizonte zaviazali predložiť možné riešenia tak, aby bolo možné zaručiť používateľom aplikácií primeranú ochranu.

Podpredsedníčka Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, v tejto súvislosti uviedla: „Európske odvetvie aplikácií ma úžasný potenciál tak vytvárať pracovné miesta a hospodársky rast, ako aj skvalitňovať náš každodenný život prinášaním inovatívnych technológií. Aby toto odvetvie mohlo svoj potenciál využívať, musí si získať dôveru spotrebiteľov v nové produkty. Zavádzanie spotrebiteľov je jednoznačne zlý obchodný model, ktorý je navyše v rozpore s duchom pravidiel EÚ týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa. Európska komisia bude od zástupcov odvetvia aplikácií žiadať veľmi konkrétne odpovede na podnety z radov občanov a vnútroštátnych spotrebiteľských združení.“

Komisár Neven Mimica, ktorý je zodpovedný za spotrebiteľskú politiku, dodal: „Spotrebitelia a zvlášť deti potrebujú lepšiu ochranu proti neočakávaným poplatkom za nákupy v rámci aplikácií. Štátne orgány na ochranu práv spotrebiteľov a Európska komisia rokujú so zástupcami odvetvia o riešeniach tejto otázky, ktorá nespôsobuje iba finančnú ujmu spotrebiteľom, ale môže zároveň ohroziť dôveryhodnosť tohto veľmi sľubne sa vyvíjajúceho trhu. Ak sa podarí čo najskôr dosiahnuť konkrétne riešenia, z výsledku budú môcť profitovať obe strany.“

Na stretnutiach so zástupcami odvetvia predstavia štátne orgány na ochranu práv spotrebiteľov zo všetkých krajín EÚ ich spoločnú dohodu o uplatňovaní príslušných pravidiel ochrany spotrebiteľov v tejto oblasti. Celú činnosť riadi úrad dánskeho ombudsmana pre záležitosti spotrebiteľov. Stretnutí sa zúčastnia aj zástupcovia z Francúzska, Spojeného kráľovstva, Talianska, Belgicka, Luxemburska a Litvy, ako aj členovia siete spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa (CPC), ktorá má na starosti otázky ochrany práv spotrebiteľov v rámci EÚ.

Medzi štyri najdôležitejšie témy, o ktorých trápia spotrebiteľov a o ktorých sa na stretnutiach bude diskutovať, patria:

hry prezentované ako „bezplatné“, by nemali pred spotrebiteľmi skrývať skutočné náklady, ktoré s nimi súvisia,

hry by nemali obsahovať odkazy, ktoré priamo nabádajú deti, aby čokoľvek kupovali alebo presviedčali dospelú osobu, aby tak urobila za nich,

spotrebitelia by o možných poplatkoch mali byť riadne informovaní a úhrady za nákup by nemali prebiehať v režime automatického nastavenia úhrady bez výslovného súhlasu spotrebiteľov,

predajcovia by mali poskytnúť emailovú adresu, aby ich spotrebitelia mohli kontaktovať v prípade otázok alebo sťažností.

Ďalšie kroky: Tieto stretnutia sú príležitosťou pre Komisiu a orgány členských štátov dosiahnuť spoločnú dohodu s odvetvím aplikácií v otázke riešenia sťažností od spotrebiteľov. V každom prípade bude Európska komisia spolu so štátnymi orgánmi na ochranu práv spotrebiteľov sústavne sledovať vývoj a v prípade potreby reagovať opatreniami.

Súvislosti

Trhu EÚ s online hrami a hrami a aplikáciami pre mobilné telefóny sa mimoriadne darí. Odhaduje sa, že spotrebitelia v Spojenom kráľovstve, Nemecku, vo Francúzsku, v Taliansku, Španielsku, Holandsku a Belgicku minuli v roku 2011 na online hry 16,5 miliardy eur. Z externej štúdie spoločnosti Bitkom (združenia zastupujúceho odvetvie telekomunikácií a informačných a komunikačných technológií v Nemecku) vyplýva, že len v samotnom Nemecku sa príjmy z nákupov doplnkov v rámci aplikácií v období medzi rokmi 2012 a 2013 zdvojnásobili a dosiahli výšku 240 miliónov eur. Viac ako milión zákazníkov tvoria deti a mládež vo veku od 10 do 19 rokov.

Nariadenie EÚ o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa (ES č.°2006/2004) spája štátne orgány na ochranu spotrebiteľov do celoeurópskej siete právnej ochrany. Vďaka nej môže štátny orgán z jednej krajiny EÚ požiadať podobný orgán v inej krajine EÚ, aby prijal opatrenia v prípade cezhraničného porušenia pravidiel ochrany spotrebiteľov v EÚ.

Spolupráca sa týka pravidiel ochrany spotrebiteľov v rôznych oblastiach ako napr. smernice o nekalých obchodných praktikách alebo smernice o nekalých zmluvných podmienkach.

Tieto kroky sú v súlade so zásadami týkajúcimi sa online hier a nákupov v rámci aplikácie, ktoré 30. januára 2014 uverejnil Úrad Spojeného kráľovstva pre spravodlivý obchod.

Ďalšie informácie

Spoločné stanovisko štátnych orgánov na ochranu práv spotrebiteľov v oblasti herných aplikácií nájdete na tejto adrese:

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/common_position_on_online_games_en.pdf

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Sledujte podpredsedníčku Komisie na Twitteri: @VivianeRedingEU

Sledujte spravodlivosť v EÚ na Twitteri: @EU_Justice

Domovská stránka Nevena Mimicu, komisára EÚ pre spotrebiteľskú politiku:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/mimica/index_en.htm

Sledujte komisára Mimicu na Twitteri: @NevenMimicaEU

Sledujte spotrebiteľskú politiku v EÚ na Twitteri: @EU_Consumer

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 1382)

Natasha Bertaud (+32 2 296 7456)

David Hudson (+32 2 296 8335)

Madalina Chiriac (+32 2 297 4413)

Pre verejnosť: telefonická služba Europe Direct na linke 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e­mailová adresa

Príloha

Účastníci zasadnutí venovaných herným aplikáciám a ochrane spotrebiteľov

Európska komisia

Dánsky ombudsman pre záležitosti spotrebiteľov

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž, spotrebiteľov a boj proti podvodom), Francúzsko

Úrad pre spravodlivý obchod, Spojené kráľovstvo

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Direzione Generale per la Tutela del Consumator (Oddelenie pre hospodársku súťaž a obchod Generálneho riaditeľstva na ochranu spotrebiteľov), Taliansko

Generálne riaditeľstvo pre hospodárske kontroly, federálnu verejnú službu, hospodárstvo, MSP, živnostníkov a energetiku, Belgicko

Oddelenie Štátneho orgánu na ochranu práv spotrebiteľov Litovskej republiky

Oddelenie pre vnútorný trh a spotrebiteľov Ministerstva hospodárstva, Luxembursko

Apple

Google

Interactive Software Federation of Europe (Európska federácia interaktívnych programov)


Side Bar