Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. vasario 27 d.

Komisija ir valstybės narės su mobiliųjų programėlių sektoriaus atstovais svarstys vartotojams rūpimus klausimus

Europos mobiliųjų programėlių ekonomika klesti. Šiame sektoriuje dirba daugiau nei milijonas žmonių ir tikimasi, kad jo vertė per ateinančius penkerius metus sieks 63 mlrd. EUR. Mobiliųjų programėlių išorės analizės platformos „Distimo“ duomenimis, vienas tiekėjas maždaug 80 proc. pajamų (kurios, manoma, sudaro daugiau nei 10 mlrd. EUR per metus) gauna iš vartotojų pirkinių programėlėje, kuriuos įsigiję vartotojai gauna prieigą prie konkretaus turinio ar elementų (tai dažnai vadinama papildiniais). Kad būtų atskleistas visas mobiliųjų programėlių ekonomikos potencialas ir ji išliktų novatoriška, vartotojai turi pasitikėti šiais gaminiais. Šiuo metu daugiau nei 50 proc. ES internetinių žaidimų rinkos sudaro žaidimai, kurie reklamuojami kaip „nemokami“, tačiau dažnai reikia įsigyti kartais brangiai kainuojančius papildinius. Dažnai vartotojai ne iki galo suvokia, kad jie išleidžia pinigus, nes lėšos iš jų kredito kortelių automatiškai nuskaičiuojamos. Žaidimų, kurie atsisiunčiami nemokai, tačiau nėra nemokami žaisti, rinkodara ypač paveikia vaikus Gavusi skundų iš visos Europos, Europos Komisija šiandien ir rytoj (vasario 27 ir 28 d.) susitinka nacionalinėmis vykdymo užtikrinimo institucijomis ir didelėmis technologijų bendrovėmis, kad aptartų šiuos klausimus. Sektoriaus bus paprašyta įsipareigoti per nustatytą laikotarpį pateikti sprendimų ir užtikrinti tinkamą mobiliųjų programėlių naudotojų apsaugą.

Už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding teigė: „Europos programėlių sektorius turi milžinišką potencialą sukurti darbo vietų bei paskatinti augimą ir naujoviškomis technologijomis pagerinti kasdienį žmonių gyvenimą. Kad šis sektorius išnaudotų savo galimybes, vartotojai turi pasitikėti naujais gaminiais. Akivaizdu, kad vartotojų klaidinimas yra prastas verslo modelis ir prieštarauja ES vartotojų apsaugos taisyklėms. Europos Komisija tikisi iš mobiliųjų programėlių sektoriaus gauti labai konkrečius atsakymus į piliečių ir nacionalinių vartotojų organizacijų iškeltus klausimus.“

Už vartotojų politiką atsakingas Europos Komisijos narys Nevenas Mimica sakė: „Reikia geriau užtikrinti, kad vartotojai, o ypač vaikai, nepatirtų nenumatytų išlaidų, susijusių su programėlių papildiniais. Nacionalinės vykdymo užtikrinimo institucijos ir Europos Komisija su sektoriumi tariasi, kaip išspręsti šį klausimą, kuris ne tik daro finansinę žalą vartotojams, bet ir kelia pavojų šios labai daug žadančios rinkos patikimumui. Visos pusės laimės, jeigu kuo greičiau rasime konkrečių sprendimų.“

Per susitikimus su sektoriaus atstovais visos ES nacionalinės vykdymo užtikrinimo institucijos pristatys bendrąją poziciją dėl atitinkamų vartotojų taisyklių šioje srityje taikymo. Šiam procesui vadovauja Danijos vartotojų reikalų ombudsmenas. Susitikimuose taip pat dalyvaus Prancūzija, Jungtinė Karalystė, Italija, Belgija, Liuksemburgas ir Lietuva, kurios yra Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje tinklo, atsakingo už vartotojų teisių vykdymo užtikrinimą visoje ES, narės.

Toliau pateikiami keturi pagrindiniai vartotojų iškelti klausimai, kurie bus svarstomi per susitikimus:

žaidimai, reklamuojami kaip „nemokami“, neturėtų klaidinti vartotojų dėl realių susijusių išlaidų;

žaidimai neturėtų tiesiogiai raginti vaikų ką nors pirkti žaidime arba įtikinti suaugusįjį nupirkti už juos;

vartotojai turėtų būti tinkamai informuojami apie mokėjimo sąlygas, o už pirkinius neturėtų būti nurašoma nuo sąskaitos pagal numatytuosius nustatymus be aiškaus vartotojo sutikimo;

prekybininkai turėtų pateikti e. pašto adresą, kad vartotojai, esant klausimams ar skundams, galėtų su jais susisiekti.

Tolesni veiksmai. Šie susitikimai yra galimybė Komisijai ir valstybių narių valdžios institucijoms rasti bendrą sutarimą su sektoriumi, kaip išspręsti vartotojų iškeltus klausimus. Bet kuriuo atveju Europos Komisija kartu su nacionalinėmis vartotojų teisių vykdymo užtikrinimo institucijomis imsis visų būtinų tolesnių veiksmų.

Pagrindiniai faktai

ES internetinių ir mobiliųjų žaidimų bei programėlių rinka klesti. Apskaičiuota, kad 2011 m. Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Nyderlandų ir Belgijos vartotojai išleido maždaug 16,5 mlrd. EUR internetiniams žaidimams. Pagal „Bitkom“ (Vokietijos telekomunikacijų ir IRT pramonei atstovaujančios asociacijos) išorės tyrimo rezultatus, vien tik Vokietijoje pajamos iš papildinių pirkimo 2012–2013 m. padvigubėjo ir pasiekė 240 mln. EUR. Daugiau nei milijonas vartotojų yra vaikai ir paaugliai (10–19 metų).

ES Reglamentu dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje (BVAS) (EB Nr.°2006/2004) nacionalinės vartotojų institucijos sujungiamos į europinį vykdymo užtikrinimo tinklą. Dėl šios sistemos, kai padaromas tarpvalstybinis ES vartotojų taisyklių pažeidimas, vienos ES šalies nacionalinė institucija gali kreiptis į kitos ES šalies atitinkamą instituciją ir paprašyti imtis veiksmų.

Toks bendradarbiavimas galimas, taikant įvairias sritis apimančias vartotojų taisykles, pavyzdžiui, Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvą arba Nesąžiningų sąlygų sutartyse direktyvą.

Šie veiksmai atitinka 2014 m. sausio 30 d. Jungtinės Karalystės sąžiningos prekybos biuro paskelbtus principus dėl internetinių žaidimų ir papildinių pirkimo.

Daugiau informacijos

Nacionalinių vartotojų teisių vykdymo užtikrinimo bendroji pozicija dėl vartotojų apsaugos žaidimų mobiliųjų programėlių srityje:

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/common_position_on_online_games_en.pdf

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos Viviane Reding svetainė:

http://ec.europa.eu/reding

Komisijos pirmininko pavaduotojos Twitter @VivianeRedingEU

Teisingumo generalinio direktorato Twitter @EU_Justice

Už vartotojų politiką atsakingo Europos Komisijos nario Neveno Mimicos svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/mimica/index_en.htm

Komisijos nario N. Mimicos Twitter @NevenMimicaEU

Vartotojų reikalų generalinio direktorato Twitter @EU_Consumer

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

Natasha Bertaud, +32 2 296 74 56

David Hudson, tel. +32 2 296 83 35

Madalina Chiriac, tel. +32 2 297 44 13

Visuomenei: „Europe direct“ tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 arba e. paštas

Priedas

Susitikimų dėl vartotojų apsaugos žaidimų mobiliųjų programėlių sektoriuje dalyviai

Europos Komisija

Danijos vartotojų reikalų ombudsmenas

Direction Générale de la Concurrence, de la consommation et de la Répression des Fraudes (Prancūzija)

Office of Fair Trading (OFT)

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Direzione Generale per la Tutela del Consumatore, Italija

Federalinės valstybės tarnybos ekonomikos, MVĮ, savarankiško darbo ir energetikos klausimais Ekonominės inspekcijos generalinis direktoratas, Belgija

Lietuvos Respublikos valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Ministère de l'Économie, Direction du marché intérieur et de la consommation, Liuksemburgas

„Apple“

„Google“

Europos sąveikiosios programinės įrangos federacija (angl. Interactive Software Federation of Europe).


Side Bar