Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 27. veljače 2014.

Komisija i države članice izrazit će zabrinutost potrošača u vezi s industrijom aplikacija

Europsko tržište aplikacija naglo raste. Zapošljava više od milijun ljudi i očekuje se da će u sljedećih pet godina vrijediti 63 milijarde EUR. Prema platformi Distimo za analizu vanjskih aplikacija, otprilike 80 % prihoda jednog dobavljača, koji se procjenjuje na više od 10 milijardi EUR godišnje, dolazi od kupnje koju potrošači obavljaju uporabom aplikacija za pristup posebnim sadržajima ili značajkama, za što se često koristi naziv „kupnja unutar aplikacije”. Kako bi taj industrijski sektor u potpunosti razvio svoj potencijal te i dalje ostao inovativan, potrebno je da potrošači imaju povjerenja u proizvode. Trenutačno više od 50 % tržišta internetskih igara EU-a čine igre koje se oglašavaju kao „besplatne” iako često podrazumijevaju ponekad skupu kupnju unutar aplikacije. Potrošači često nisu posve svjesni da pritom troše novac jer se njihove kreditne kartice terete automatski. Djeca su posebno izložena oglašavanju igara koje se „besplatno preuzimaju”, ali koje u stvari ne mogu igrati besplatno. Zbog pritužbi iz cijele Europe Europska komisija će se danas i sutra (27. i 28. veljače) sastati s nacionalnim provedbenim tijelima i velikim tehnološkim poduzećima kako bi se razmotrila pitanja koja izazivaju zabrinutost. Od industrije će se zahtijevati da se obveže u jasno određenom vremenskom okviru ponuditi rješenja kako bi se osigurala odgovarajuća zaštita potrošača koji koriste aplikacije.

Potpredsjednica Viviane Reding, povjerenica EU-a za pravosuđe izjavila je: „Europska industrija aplikacija ima golemi potencijal za stvaranje radnih mjesta i rasta i za poboljšanje naše svakodnevnice s pomoću inovativne tehnologije. Kako bi taj sektor u cijelosti mogao ostvariti svoj potencijal, potrošači moraju imati povjerenja u nove proizvode. Jasno je da je zavaravanje potrošača pogrešan poslovni model koji je osim toga nespojiv sa smislom pravila EU-a o zaštiti potrošača. Europska komisija od industrije aplikacija očekuje vrlo konkretne odgovore na zabrinutost koju su izrazili građani i nacionalne udruge potrošača.”

Neven Mimica, povjerenik za zaštitu potrošača, izjavio je: „Potrošačima, a posebno djeci potrebna je bolja zaštita od neočekivanih troškova povezanih s kupnjom unutar aplikacije. Nacionalna provedbena tijela i Europska komisija raspravljaju s industrijom o tome kako riješiti taj problem koji ne samo što potrošačima uzrokuje financijsku štetu, već dovodi u pitanje i vjerodostojnost tog vrlo obećavajućeg tržišta. Svi ćemo imati korist ako što prije pronađemo konkretna rješenja.”

Na sastancima s predstavnicima te industrije nacionalna provedbena tijela iz cijelog EU-a predstavit će zajedničko stajalište o tome kako primjenjivati odgovarajuća potrošačka pravila u tom sektoru. Sastanke će voditi danski ombudsman za zaštitu potrošača, a sudjelovat će i Francuska, Ujedinjena Kraljevina, Italija, Belgija, Luksemburg i Litva, članovi mreže za suradnju u zaštiti potrošača (CPC) koja je zadužena za provedbu prava potrošača u cijelom EU-u.

Četiri najvažnija pitanja u vezi s kojima su potrošači izrazili zabrinutost i o kojima će se razgovarati na sastancima jesu sljedeća:

igrama koje se oglašavaju kao „besplatne” ne smije se zavaravati potrošače u pogledu stvarnih troškova koji su uključeni

igrama se ne bi smjelo izravno poticati djecu na kupnju proizvoda ili odrasle da to čine za njih

potrošače je potrebno na odgovarajući način informirati o načinu plaćanja, a kupnja se ne bi smjela naplaćivati po automatskim postavkama bez izričitog pristanka potrošača

trgovci bi morali objaviti adresu elektroničke pošte kako bi im se potrošači mogli obratiti u slučaju upita ili pritužbe.

Sljedeći koraci: Sastanci pružaju Komisiji i nadležnim tijelima država članica mogućnost da s industrijom pronađu zajednički jezik kako bi se reagiralo na zabrinutost koju su izrazili potrošači. U svakom slučaju, Europska komisija zajedno s nacionalnim provedbenim tijelima za prava potrošača nastavit će pratiti napredak te će odlučiti jesu li potrebne daljnje mjere.

Kontekst

Tržište internetskih igara i igara za mobitele te aplikacija u Uniji naglo raste. Procjenjuje se da su 2011. potrošači u Ujedinjenoj Kraljevini, Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, Španjolskoj, Nizozemskoj i Belgiji na internetske igre potrošili 16,5 milijardi EUR. Prema vanjskoj studiji udruge Bitkom (udruga koja predstavlja industriju telekomunikacija i IKT-a u Njemačkoj) samo u Njemačkoj prihodi od kupnje unutar aplikacije između 2012. i 2013. udvostručili su se i dosegli 240 milijuna EUR. Više od milijun potrošača jesu djeca i tinejdžeri u dobi između 10 i 19 godina.

Uredbom EU-a o suradnji u zaštiti potrošača (EC N°2006/2004) nacionalna tijela za zaštitu potrošača povezana su u paneuropsku mrežu za provedbu zaštite potrošača. Zahvaljujući tom okviru nacionalno tijelo u jednoj državi članici EU-a može stupiti u kontakt s ravnopravnim tijelom u drugoj državi članici i zatražiti od njega posredovanje u slučaju prekogranične povrede pravila EU-a o zaštiti potrošača.

Suradnja se može primjenjivati na pravila o zaštiti potrošača kojima su obuhvaćena razna područja, kao što su Direktiva o nepoštenoj poslovnoj praksi ili Direktiva o nepoštenim ugovornim odredbama.

Načela povezana s internetskim igrama i kupnjom unutar aplikacije koja je 30 siječnja 2014. objavio Ured Ujedinjene Kraljevine za zaštitu tržišnog natjecanja u skladu su s poduzetim koracima.

Dodatne informacije:

Zajedničko stajalište nacionalnih tijela za jačanje uloge potrošača o zaštiti potrošača u aplikacijama u igrama dostupne su na:

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/common_position_on_online_games_en.pdf

Početna stranica potpredsjednice Viviane Reding, povjerenice EU-a za pravosuđe:

http://ec.europa.eu/reding

Pratite potpredsjednicu na Twitteru: @VivianeRedingEU

Pratite pravosuđe EU-a na Twitteru: @EU_Justice

Početna stranica Nevena Mimice, povjerenika za zaštitu potrošača:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/mimica/index_en.htm

Pratite povjerenika Mimicu na Twitteru: @NevenMimicaEU

Pratite politiku zaštite potrošača EU-a na Twitteru: @EU_Consumer

Osobe za kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Madalina Chiriac (+32 2 297 44 13)

Za javnost: Europe Direct telefonom 00 800 6 7 8 9 10 11 ili e-poštom

Prilog

Sudionici sastanaka o aplikacijama u igrama i zaštiti potrošača

Europska komisija

Danski ombudsman za zaštitu potrošača

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, Francuska

Office of Fair Trading (Ured za zaštitu tržišnog natjecanja), Ujedinjena Kraljevina

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Direzione Generale per la Tutela del Consumatore, Italija

Direction Générale de l'Inspection Économique, SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Belgija

Državno tijelo za zaštitu prava potrošača Republike Litve

Ministère de l'Économie, Direction du marché intérieur et de la consommation, Luksemburg

Apple

Google

The Interactive Software Federation of Europe (Europska federacija za interaktivnu programsku opremu)


Side Bar