Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 27. veebruar 2014

Komisjon ja liikmesriigid kavatsevad reageerida tarbijate murele äpitööstuse pärast

Euroopa mobiilirakenduste majandus õitseb. Sellel alal tegutseb üle ühe miljoni inimese ja järgmise viie aastaga peaks see sisse tooma 63 miljardit eurot. Vastavalt äpitööstuse sõltumatu analüüsiplatvormi Distimo andmetele pärineb ligi 80% ühe äpipakkuja sissetulekutest – hinnanguliselt üle 10 miljardi euro aastas – ostudest, mille tarbijad on teinud rakendusesiseselt, et saada juurdepääsu konkreetsele sisule või funktsioonidele; tavaliselt nimetatakse seda rakendusesiseseks ostuks. Selleks et mobiilirakenduste majandus saaks oma võimalused täielikult välja arendada ja jätkata innovatsiooni, peavad tarbijad selle tooteid usaldama. Praegu reklaamitakse enam kui 50% ELi internetimängude turul olevaid mänge tasuta mängudena, kuigi mängu käigus on vaja teha sageli kulukaid oste. Tarbijad ei saa mõnikord päriselt arugi, et nad teevad kulutusi, kuna raha saab nende krediitkaardilt võtta vaikimisi. Lapsed on eriti vastuvõtlikud, kui neile turundusvõttena pakutakse vabalt allalaaditavaid mänge, mis ei ole aga tasuta mängitavad. Kuna kogu Euroopast on saabunud selle kohta kaebusi, korraldab Euroopa Komisjon täna ja homme (27. ja 28. veebruaril) kohtumise riikide õiguskaitseorganite ja suurte tehnikaettevõtjatega, et arutada neid mureküsimusi. Ettevõtjatel palutakse võtta endale kohustus leida lahendused konkreetseks tähtajaks, et tagada vajalik kaitse mängurakenduste tarbijatele.

Komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding ütles: „Euroopa äpitööstusel on tohutud võimalused luua uusi töökohti ja toetada majanduskasvu ning parandada meie igapäevast elu uudse tehnoloogia abil. Sektor saab oma võimalused täielikult avada, kui tarbijatel on usaldus uute toodete vastu. Tarbijate eksitamine on päris selgelt vale ärimudel ja see on ka vastuolus ELi tarbijakaitse eeskirjadega. Euroopa Komisjon ootab mängude tootjatelt väga konkreetseid vastuseid kodanike ja liikmesriikides tegutsevate tarbijakaitseorganisatsioonide väljendatud muredele.”

Tarbijapoliitika volinik Neven Mimica ütles: „Tarbijaid ja eelkõige lapsi on vaja paremini kaitsta rakendusesiseste ostudega kaasnevate ootamatute kulude eest. Riikide õiguskaitseasutused ja Euroopa Komisjon arutavad ettevõtjatega, kuidas lahendada seda küsimust, mis ei tekita ainult tarbijatele finantskahjusid, vaid võib panna küsimuse alla ka selle väga paljutõotava turu usaldusväärsuse. Konkreetsete lahenduste võimalikult kiirest leidmisest võidavad kõik.”

Ettevõtjatega kohtumistel esitavad ELi liikmesriikide õiguskaitseasutused ühise seisukoha tarbijakaitse-eeskirjade kohaldamiseks selles valdkonnas. Ettevõtmist juhib Taani tarbijate ombudsman. Kohtumistel osalevad ka Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Itaalia, Belgia, Luksemburg ja Leedu ning tarbijakaitsealase koostöö võrgustiku liikmed – see võrk vastutab tarbijate õiguste kaitse eest kogu Euroopa Liidus.

Neli tähtsaimat küsimust, mille tarbijad on tõstatanud ja mida hakatakse kohtumistel arutama, on järgmised:

  • tasuta mängudena reklaamitavad mängud ei tohiks eksitada tarbijaid mänguga tegelikult kaasnevate kulude suhtes;

  • mängud ei tohiks sisaldada otsest ostusurvet lastele ega panna neid keelitama oma vanemaid, et need talle selle ostaksid;

  • tarbijaid tuleks õigesti teavitada maksmise korraldusest ja ostude eest ei tohiks vaikeseadetega võtta tarbijalt raha ilma tarbija sõnaselge nõusolekuta;

  • kauplejad peaksid esitama oma meiliaadressi, et tarbijad saaksid nendega ühendust võtta küsimuste või kaebuste pärast.

Järgmised sammud: Need kohtumised annavad komisjonile ja liikmesriikide asutustele võimaluse jõuda ühisele arusaamisele, kuidas lahendada tarbijate väljendatud muresid. Igal juhul tegelevad Euroopa Komisjon ja liikmesriikides tarbija õiguste kaitse eest vastutavad asutused ka edaspidi sellega ja võtavad kõik vajalikud meetmed.

Taust

ELi interneti- ja mobiilimängude ning rakenduste turg õitseb. Ühendkuningriigi, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania, Hollandi ja Belgia tarbijad kulutasid 2011. aastal internetimängudele hinnanguliselt 16,5 miljardit eurot. Vastavalt Saksamaa telekommunikatsiooni- ja IKT-ettevõtjate assotsiatsiooni Bitkom sõltumatule uuringule on ainuüksi Saksamaal tulud mängu käigus tehtud ostude eest ajavahemikus 2012–2013 kahekordistunud ja jõudnud 240 miljoni euroni. Üle miljoni tarbijatest on lapsed ja noored vanusevahemikus 10–19 aastat.

ELi tarbijakaitse koostöö määrusega ((EÜ) nr 2006/2004) on riikide tarbijakaitseasutused ühendatud üleeuroopaliseks täitetegevuseks tarbijakaitse koostöövõrgu kaudu. Tänu sellele võrgule võib ühe liikmesriigi asutus helistada oma sõsarasutusele muus ELi riigis ja paluda tal sekkuda ELi tarbijaõiguste piiriülese rikkumise korral.

Koostööd kasutatakse tarbija õiguste kaitsmiseks paljudes valdkondades, nagu ebaausate kaubandustavade direktiiv (2005/29/EÜ) või direktiiv ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (93/13/EMÜ.

Ühendkuningriigi ausa kaubanduse ameti poolt 30. jaanuaril 2014 avaldatud dokumendi põhimõtted internetimängude ja rakendusesiseste ostude kohta on kooskõlas nende kohtumistega.

Lisateave

Liikmesriikide õiguskaitseasutuste ühine seisukoht tarbijakaitse kohta seoses mängurakendustega on avaldatud veebisaidil:

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/common_position_on_online_games_en.pdf

Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/reding

Komisjoni asepresident Twitteris: @VivianeRedingEU

ELi õigusküsimuste peadirektoraat Twitteris: @EU_Justice

ELi tarbijapoliitika voliniku Neven Mimica kodulehekülg:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/mimica/index_en.htm

Volinik Mimica Twitteris: @NevenMimicaEU

ELi tarbijapoliitika peadirektoraat Twitteris: @EU_Consumer

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Madalina Chiriac (+32 2 297 44 13)

Üldsuse jaoks: Europe Direct telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 või e­post

Lisa

Mängurakenduste tarbijakaitsealastest kohtumistest osavõtjad

Euroopa Komisjon

Taani tarbijakaitse ombudsman

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, Prantsusmaa

Office of Fair Trading, Ühendkuningriik

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Direzione Generale per la Tutela del Consumatore, Itaalia

Majandusjärelevalve inspektsiooni, föderaalse avaliku teeninduse, majanduse, VKEde, füüsilisest isikust ettevõtjate ja energeetika peadirektoraat, Belgia

Leedu Vabariigi tarbijaõiguste kaitse ameti osakond

Ministère de l'Économie, Direction du marché intérieur et de la consommation, Luksemburg

Apple

Google

Interactive Software Federation of Europe (Euroopa interaktiivse tarkvara föderatsioon)


Side Bar